เนื้อเพลง Karma Police คำอ่านไทย Radiohead

Karma police, arrest this man
(คามะ โพะลีซ , แอะเรซท ดีซ แม็น)
He talks in maths
(ฮี ทอค ซิน แมตซฺ)
He buzzes like a fridge
(ฮี บัสเซซ ไลค เก ฟริดชฺ)
He’s like a detuned radio
(อีส ไลค เก ดีทยูน เรดิโอ)

Karma police, arrest this girl
(คามะ โพะลีซ , แอะเรซท ดีซ เกิล)
Her Hitler hairdo is
(เฮอ ฮิตเลอร์ แฮร์ดู อีส)
Making me feel ill
(เมคอิง มี ฟีล อิล)
And we have crashed her party
(แอ็นด วี แฮ็ฝ คแร็ฌ เฮอ พาทิ)

This is what you get
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู เก็ท)
This is what you get
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู เก็ท)
This is what you get when you mess with us
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เมซ วิฑ อัซ)

Karma Police
(คามะ โพะลีซ)
I’ve given all I can
(แอฝ กีฝเอ็น ออล ไอ แค็น)
It’s not enough
(อิทซ น็อท อินัฟ)
I’ve given all I can
(แอฝ กีฝเอ็น ออล ไอ แค็น)
But we’re still on the payroll
(บัท เวีย ซทิล ออน เดอะ เพย์โรว)

This is what you get
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู เก็ท)
This is what you get
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู เก็ท)
This is what you get when you mess with us
(ดีซ ซิส ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เมซ วิฑ อัซ)

And for a minute there, I lost myself, I lost myself
(แอ็นด ฟอ รา มินยูท แดร์ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)
And for a minute there, I lost myself, I lost myself
(แอ็นด ฟอ รา มินยูท แดร์ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)

For for a minute there, I lost myself, I lost myself
(ฟอ ฟอ รา มินยูท แดร์ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)
For for a minute there, I lost myself, I lost myself
(ฟอ ฟอ รา มินยูท แดร์ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)
Phew, for a minute there, I lost myself, I lost myself
(ฟยู , ฟอ รา มินยูท แดร์ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ , ไอ ล็อซท ไมเซลฟ)

In the early version, the first verse went:
(อิน ดิ เออลิ เฝอฉัน , เดอะ เฟิซท เฝิซ เว็นท :)
Karma police arrest this girl
(คามะ โพะลีซ แอะเรซท ดีซ เกิล)
She stares at me
(ชี ซแท แอ็ท มี)
As if she owns the world and
(แอ็ส อิฟ ชี โอน เดอะ เวิลด แอ็นด)
We have crashed her party
(วี แฮ็ฝ คแร็ฌ เฮอ พาทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Karma Police คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น