เนื้อเพลง Sitting, Waiting, Wishing คำอ่านไทย Jack Johnson

Now I was sitting waiting wishing
(เนา ไอ วอส ซีททิง เวททิง วิชชิ้ง)
that you believed in superstitions
(แดท ยู บิลีฝ อิน ซยูเพิซทีฌอัน)
then maybe you’d see the signs
(เด็น เมบี ยูต ซี เดอะ ไซน)
But Lord knows that this world is cruel
(บัท ลอด โน แดท ดีซ เวิลด อีส ครูเอ็ล)
and I ain’t the Lord, no I’m just a fool
(แอ็นด ดาย เอน เดอะ ลอด , โน แอม จัซท ดา ฟูล)
and in loving somebody don’t make them love you
(แอ็นด อิน ลัฝอิง ซัมบอดี้ ด้อนท์ เมค เฑ็ม ลัฝ ยู)

Must I always be waiting waiting on you?
(มัซท ไอ ออลเว บี เวททิง เวททิง ออน ยู)
Must I always be playing playing the fool?
(มัซท ไอ ออลเว บี พเลนิ่ง พเลนิ่ง เดอะ ฟูล)

I sing ya songs I dance a dance
(ไอ ซิง ยา ซ็อง ซาย ดานซ อะ ดานซ)
I gave ya friends all a chance
(ไอ เกฝ ยา ฟเร็นด ซอร์ อะ ชานซ)
putting up with them wasn’t worth never having you
(พูทดิง อัพ วิฑ เฑ็ม วอสซึ้น เวิธ เนฝเออะ แฮฝวิ่ง ยู)
and maybe you been through this before
(แอ็นด เมบี ยู บีน ธรู ดีซ บิโฟ)
but its my first time
(บัท อิทซ มาย เฟิซท ไทม)
so please ignore
(โซ พลีส อิกโน)
the next few lines cause they’re directed at you
(เดอะ เน็คซท ฟยู ไลน คอส เดรว ดิเรคท แอ็ท ยู)

I cant always be waiting waiting on you
(ไอ แค็นท ออลเว บี เวททิง เวททิง ออน ยู)
I cant always be playing playing your fool
(ไอ แค็นท ออลเว บี พเลนิ่ง พเลนิ่ง ยุร ฟูล)
I keep playing your cards
(ไอ คีพ พเลนิ่ง ยุร คาด)
but its not my scene
(บัท อิทซ น็อท มาย ซีน)
wont this plot not twist?
(ว็อนท ดีซ พล็อท น็อท ทวิซท)
I have no place to read?
(ไอ แฮ็ฝ โน พเลซ ทู เร็ด)
Keep building me up, then shooting me down
(คีพ บีลดิง มี อัพ , เด็น ชูดดิง มี เดาน)
well im already down
(เว็ล แอม ออลเรดอิ เดาน)
Just wait a minute
(จัซท เวท ดา มินยูท)
Just sitting waiting
(จัซท ซีททิง เวททิง)
Just wait a minute
(จัซท เวท ดา มินยูท)
Just sitting waiting
(จัซท ซีททิง เวททิง)

Well if I was in your position
(เว็ล อิฟ ฟาย วอส ซิน ยุร โพะสีฌอัน)
Id put down all my ammunition
(อาย พัท เดาน ออล มาย แอมมิวนีฌอัน)
I’d wondered why’d it taken me so long
(อาย วันเดอะ วาย ดิท เทคเอ็น มี โซ ล็อง)
But Lord knows that I’m not you
(บัท ลอด โน แดท แอม น็อท ยู)
and If I was I wouldn’t be so cruel
(แอ็นด อิฟ ฟาย วอส ซาย วูดดึ่น บี โซ ครูเอ็ล)
cause waiting on love ain’t so easy to do
(คอส เวททิง ออน ลัฝ เอน โซ อีสอิ ทู ดู)

Must I always be waiting waiting on you?
(มัซท ไอ ออลเว บี เวททิง เวททิง ออน ยู)
Must I always be playing playing the fool?
(มัซท ไอ ออลเว บี พเลนิ่ง พเลนิ่ง เดอะ ฟูล)
No I cant always be waiting waiting on you
(โน ไอ แค็นท ออลเว บี เวททิง เวททิง ออน ยู)
I cant always be playing playing your fool, foool
(ไอ แค็นท ออลเว บี พเลนิ่ง พเลนิ่ง ยุร ฟูล , ฟูอู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sitting, Waiting, Wishing คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น