เนื้อเพลง They Don’t Care About Us คำอ่านไทย Michael Jackson

Written and Composed by Michael Jackson.
(วึ้น แอ็นด ค็อมโพส ไบ ไมเล แจคสัน)
Produced by Michael Jackson.
(พรอดยูซ ไบ ไมเล แจคสัน)

Skin head
(ซคิน เฮ็ด)
Dead head
(เด็ด เฮ็ด)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Gone bad
(กอน แบ็ด)
Situation
(ซิชิวเอฌัน)
Aggravation
(แอกระเฝฌัน)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Allegation
(แอลิเกฌัน)
In the suite
(อิน เดอะ ซวีท)
On the news
(ออน เดอะ นยู)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Dog food
(ด็อก ฟูด)
Bang bang
(แบ็ง แบ็ง)
Shock dead
(ฌ็อค เด็ด)
Everybody’s
(เอวี่บอดี้)
Gone mad
(กอน แม็ด)

All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)

Beat me
(บีท มี)
Hate me
(เฮท มี)
You can never
(ยู แค็น เนฝเออะ)
Break me
(บเรค มี)
Will me
(วิล มี)
Thrill me
(ธริล มี)
You can never
(ยู แค็น เนฝเออะ)
Kill me
(คิล มี)
Jew me
(จู มี)
Sue me
(ซยู มี)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Do me
(ดู มี)
Kick me
(คิด มี)
Kike me
(คายคฺ มี)
Don’t you
(ด้อนท์ ยู)
Black or white me
(บแล็ค ออ ฮไวท มี)

All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)

Tell me what has become of my life
(เท็ล มี ฮว็อท แฮ็ส บิคัม อ็อฝ มาย ไลฟ)
I have a wife and two children who love me
(ไอ แฮ็ฝ อะ ไวฟ แอ็นด ทู ชีลดเร็น ฮู ลัฝ มี)
I’m a victim of police brutality, now
(แอม มา ฝิคทิม อ็อฝ โพะลีซ บรูแทลอิทิ , เนา)
I’m tired of bein’ the victim of hate,
(แอม ไทร อ็อฝ บีนโพลเดอะ ฝิคทิม อ็อฝ เฮท ,)
Your rapin’ me of my pride
(ยุร แรพพิน มี อ็อฝ มาย พไรด)
Oh for God’s sake
(โอ ฟอ ก็อด ซาคิ)
I look to heaven to fulfill its prophecy…
(ไอ ลุค ทู เฮฝเอ็น ทู ฟุลฟีล อิทซ พรอฟอิซิ)
Set me free
(เซ็ท มี ฟรี)

Skin head
(ซคิน เฮ็ด)
Dead head
(เด็ด เฮ็ด)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Gone bad
(กอน แบ็ด)
Trepidation
(ทเรพิเดฌัน)
Speculation
(ซเพคอิวเลฌัน)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Allegation
(แอลิเกฌัน)
In the suite
(อิน เดอะ ซวีท)
On the news
(ออน เดอะ นยู)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Dog food
(ด็อก ฟูด)
Black man
(บแล็ค แม็น)
Black mail
(บแล็ค เมล)
Throw the brother
(ธโร เดอะ บรัฑเออะ)
In jail
(อิน เจล)

All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)

Tell me what has become of my rights
(เท็ล มี ฮว็อท แฮ็ส บิคัม อ็อฝ มาย ไรท)
Am I invisible ’cause you ignore me?
(แอ็ม ไอ อินฝิ๊ซิเบิ้ล คอส ยู อิกโน มี)
Your proclamation promised me free liberty, now.
(ยุร พรอคละเมฌัน พรอมอิซ มี ฟรี ลีบเออะทิ , เนา)
I’m tired of bein’ the victim of shame
(แอม ไทร อ็อฝ บีนโพลเดอะ ฝิคทิม อ็อฝ เฌม)
They’re throwin’ me in a class with a bad name
(เดรว โตวอิน มี อิน อะ คลาซ วิฑ อะ แบ็ด เนม)
I can’t believe this is the land from which I came
(ไอ แค็นท บิลีฝ ดีซ ซิส เดอะ แล็นด ฟร็อม ฮวิช ไอ เคม)
You know I really do hate to say it
(ยู โน ไอ ริแอ็ลลิ ดู เฮท ทู เซ อิท)
The government don’t wanna see
(เดอะ กัฝเอินเม็นท ด้อนท์ วอนนา ซี)
But it Roosevelt was livin’, he wouldn’t let this be, no no.
(บัท ดิธ รูเซฝเวล วอส ลีฝอิน , ฮี วูดดึ่น เล็ท ดีซ บี , โน โน)

Skinhead
(สกินเฮด)
Deadhead
(เดสเฮด)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Gone bad
(กอน แบ็ด)
Situation
(ซิชิวเอฌัน)
Speculation
(ซเพคอิวเลฌัน)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Litigation
(ลิทิเกฌัน)
Beat me
(บีท มี)
Bash me
(แบ็ฌ มี)
You can never
(ยู แค็น เนฝเออะ)
Trash me
(ทแร็ฌ มี)
Hit me
(ฮิท มี)
Kick me
(คิด มี)
You can never
(ยู แค็น เนฝเออะ)
Get me
(เก็ท มี)

All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)

Some things in life they just don’t wanna see
(ซัม ธิง ซิน ไลฟ เฑ จัซท ด้อนท์ วอนนา ซี)
But if Martin Luther was livin’
(บัท อิฟ มาทิน ลูเตอร์ วอส ลีฝอิน)
He wouldn’t let this be
(ฮี วูดดึ่น เล็ท ดีซ บี)

Skinhead
(สกินเฮด)
Deadhead
(เดสเฮด)
Everybody’s
(เอวี่บอดี้)
Gone bad
(กอน แบ็ด)
Situation
(ซิชิวเอฌัน)
Segregation
(เซกริเกฌัน)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Allegation
(แอลิเกฌัน)
In the suite
(อิน เดอะ ซวีท)
On the news
(ออน เดอะ นยู)
Everybody
(เอวี่บอดี้)
Dog food
(ด็อก ฟูด)
Kick me
(คิด มี)
Kike me
(คายคฺ มี)
Don’t you
(ด้อนท์ ยู)
Wrong or right me
(ร็อง ออ ไรท มี)

All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท)
All I wanna say is that
(ออล ไอ วอนนา เซ อีส แดท)
They don’t really care about us
(เฑ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค อะเบาท อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง They Don’t Care About Us คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น