เนื้อเพลง To & Fro คำอ่านไทย Mattafix

I had a thought of you,
(ไอ แฮ็ด อะ ธอท อ็อฝ ยู ,)
in solitude without rescue.
(อิน ซอลอิทยูด วิเฑาท เรซคยู)
Your thoughts are in the
(ยุร ธอท แซร์ อิน เดอะ)
puring rain,
(พิวริง เรน ,)
and you feel the way you
(แอ็นด ยู ฟีล เดอะ เว ยู)
did before I met you.
(ดิด บิโฟ ไอ เม็ท ยู)
Now I see the pain
(เนา ไอ ซี เดอะ เพน)
forcing you to blame,
(ฟอร์สซิ่ง ยู ทู บเลม ,)
the only man that loved you.
(ดิ โอ๊นลี่ แม็น แดท ลัฝ ยู)
Well no one more got
(เว็ล โน วัน โม ก็อท)
close to me before.
(คโลส ทู มี บิโฟ)
I’m amazed I let you.
(แอม อะเมส ดาย เล็ท ยู)

To & fro,
(ทู & ฟโร ,)
is how my thoughts
(อีส เฮา มาย ธอท)
would go,
(เวิด โก ,)
while I was looking for,
(ฮไวล ไอ วอส ลุคอิง ฟอ ,)
my release.
(มาย รีลีซ)
You should know,
(ยู เชิด โน ,)
I had to let you go,
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ยู โก ,)
now and forever more,
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม ,)
I’m out of reach.
(แอม เอาท อ็อฝ รีช)

Now I see it all,
(เนา ไอ ซี อิท ดอร์ ,)
right before me,
(ไรท บิโฟ มี ,)
your little story.
(ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ)
My role was on the page,
(มาย โรล วอส ออน เดอะ เพจ ,)
I refused to play in your
(ไอ เรฟยุซ ทู พเล อิน ยุร)
tragedy.
(ทแรจเอะดิ)
I feel no remorse while
(ไอ ฟีล โน ริมอซ ฮไวล)
you deal with yours.
(ยู ดีล วิฑ ยุร)
How you feeling lately?
(เฮา ยู ฟีลอิง เลทลิ)
Well no one more got
(เว็ล โน วัน โม ก็อท)
close to me before.
(คโลส ทู มี บิโฟ)
Lady you betrayed me.
(เลดิ ยู บิทเร มี)

To & fro,
(ทู & ฟโร ,)
is how my thoughts
(อีส เฮา มาย ธอท)
would go,
(เวิด โก ,)
while I was looking for,
(ฮไวล ไอ วอส ลุคอิง ฟอ ,)
my release.
(มาย รีลีซ)
You should know,
(ยู เชิด โน ,)
I had to let you go,
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ยู โก ,)
now and forever more,
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม ,)
I’m out of reach.
(แอม เอาท อ็อฝ รีช)

Hence in the past tense,
(เฮ็นซ อิน เดอะ พาซท เท็นซ ,)
the sentiments,
(เดอะ เซนทิเม็นท ,)
the arguments,
(ดิ อากิวเม็นท ,)
taking offence.
(เทคอิง อ็อฟเฟนซ)
The only consequence,
(ดิ โอ๊นลี่ คอนซิคเว็นซ ,)
I’m left to lament,
(แอม เล็ฟท ทู ละเมนท ,)
the love that came and went.
(เดอะ ลัฝ แดท เคม แอ็นด เว็นท)
I’m still a true gent.
(แอม ซทิล อะ ทรู เจ็นท)
Never bitter and never
(เนฝเออะ บีทเทอะ แอ็นด เนฝเออะ)
twisted.
(ทวิซท)
Only optimistic about
(โอ๊นลี่ ออพทิมีซทิค อะเบาท)
the main statistic.
(เดอะ เมน ซทะทีซทิค)
Number one is standing
(นัมเบอะ วัน อีส ซแทนดิง)
vertical cause I never
(เฝอทิแค็ล คอส ไอ เนฝเออะ)
take things personal.
(เทค ธิง เพอซแน็ล)
Believe me,
(บิลีฝ มี ,)
my woman my woman
(มาย วูมเอิน มาย วูมเอิน)
is gone,
(อีส กอน ,)
and so me jus move on.
(แอ็นด โซ มี ยูส มูฝ ออน)
Da Linguist, this producer
(ดา ลีงกวิซท , ดีซ พโระดยูซเออะ)
this performer,
(ดีซ เพอร์ฟอร์เมอร์ ,)
moulded by the pain and the trauma.
(โมลด ไบ เดอะ เพน แอ็นด เดอะ ทรอมะ)
I’m on a mission to listen
(แอม ออน อะ มีฌอัน ทู ลิ๊สซึ่น)
to intuition more than
(ทู อินทิวอีฌอัน โม แฑ็น)
I’ve ever done before
(แอฝ เอฝเออะ ดัน บิโฟ)
never keep it hidden.
(เนฝเออะ คีพ อิท ฮีดดน)
I won’t waist away,
(ไอ ว็อนท เวซท อะเว ,)
I’ll wake up from day
(อิล เวค อัพ ฟร็อม เด)
to day and I’ll face this.
(ทู เด แอ็นด อิล เฟซ ดีซ)
You’re on a need to
(ยัวร์ ออน อะ นีด ทู)
know basis.
(โน เบซิซ)

To & fro,
(ทู & ฟโร ,)
is how my thoughts
(อีส เฮา มาย ธอท)
would go,
(เวิด โก ,)
while I was looking for,
(ฮไวล ไอ วอส ลุคอิง ฟอ ,)
my release.
(มาย รีลีซ)
You should know,
(ยู เชิด โน ,)
I had to let you go,
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท ยู โก ,)
now and forever more,
(เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ โม ,)
I’m out of reach.
(แอม เอาท อ็อฝ รีช)
Out of reach.
(เอาท อ็อฝ รีช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To & Fro คำอ่านไทย Mattafix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น