เนื้อเพลง All About Us คำอ่านไทย t.A.T.u.

They say
(เฑ เซ)
They don’t trust
(เฑ ด้อนท์ ทรัซท)
You, me, we, us
(ยู , มี , วี , อัซ)
So we’ll fall
(โซ เว็ล ฟอล)
If we must
(อิฟ วี มัซท)
Cause it’s you, me
(คอส อิทซ ยู , มี)
And it’s all about
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อะเบาท)
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)

It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us [all about us]
(ออล อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
There’s a theme that they can’t touch
(แดร์ ซา ธีม แดท เฑ แค็นท ทั๊ช)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us
(ออล อะเบาท อัซ)
all about us
(ออล อะเบาท อัซ)
We’ll run away if we must
(เว็ล รัน อะเว อิฟ วี มัซท)
‘Cause ya know
(คอส ยา โน)
It’s all about us [It’s all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
It’s all about love [It’s all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
In you I can trust [It’s all about us]
(อิน ยู ไอ แค็น ทรัซท [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
It’s all about us
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ)

If they hurt you
(อิฟ เฑ เฮิท ยู)
They hurt me too
(เฑ เฮิท มี ทู)
So we’ll rise up
(โซ เว็ล ไรส อัพ)
Won’t stop
(ว็อนท ซท็อพ)
And it’s all about
(แอ็นด อิทซ ซอร์ อะเบาท)
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)

It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us [all about us]
(ออล อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
There’s a theme that they can’t touch
(แดร์ ซา ธีม แดท เฑ แค็นท ทั๊ช)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us
(ออล อะเบาท อัซ)
all about us
(ออล อะเบาท อัซ)
We’ll run away if we must
(เว็ล รัน อะเว อิฟ วี มัซท)
‘Cause ya know
(คอส ยา โน)
It’s all about us [It’s all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
It’s all about love [It’s all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
In you I can trust [It’s all about us]
(อิน ยู ไอ แค็น ทรัซท [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
It’s all about us
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ)

They don’t know
(เฑ ด้อนท์ โน)
They can’t see
(เฑ แค็นท ซี)
Who we are
(ฮู วี อาร์)
Fear is the enemy
(เฟีย อีส ดิ เอนอิมิ)
Hold on tight
(โฮลด ออน ไทท)
Hold on to me
(โฮลด ออน ทู มี)
‘Cause tonight
(คอส ทุไนท)

It’s all about us
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ)
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us
(ออล อะเบาท อัซ)
There’s a theme that they can’t touch
(แดร์ ซา ธีม แดท เฑ แค็นท ทั๊ช)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us [all about us]
(ออล อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
There’s a theme that they can’t touch
(แดร์ ซา ธีม แดท เฑ แค็นท ทั๊ช)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
All about us
(ออล อะเบาท อัซ)
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us [all about us]
(ออล อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
There’s a theme that they can’t touch
(แดร์ ซา ธีม แดท เฑ แค็นท ทั๊ช)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])

It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us [all about us]
(ออล อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
We’ll run away if we must
(เว็ล รัน อะเว อิฟ วี มัซท)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
It’s all about
(อิทซ ซอร์ อะเบาท)
All about us [all about us]
(ออล อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])
We’ll run away if we must
(เว็ล รัน อะเว อิฟ วี มัซท)
‘Cause ya know [ah ah]
(คอส ยา โน [ อา อา ])
It’s all about us [all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ ออล อะเบาท อัซ ])

It’s all about us [It’s all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
It’s all about love [It’s all about us]
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])
In you I can trust [It’s all about us]
(อิน ยู ไอ แค็น ทรัซท [ อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ ])

It’s all about us
(อิทซ ซอร์ อะเบาท อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All About Us คำอ่านไทย t.A.T.u.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น