เนื้อเพลง Down with The Sickness คำอ่านไทย Disturbed

Drowning deep in my sea of loathing
(ดเรานอิง ดีพ อิน มาย ซี อ็อฝ โลฑอิง)
Broken your servant I kneel
(บโรเค็น ยุร เซอแฝ็นท ไอ นีล)
It seems what’s left of my human side
(อิท ซีม ฮว็อท เล็ฟท อ็อฝ มาย ฮยูแม็น ไซด)
Is slowly changing in me
(อีส ซโลลิ เช้งจิ้นส อิน มี)

Looking at my own reflection
(ลุคอิง แอ็ท มาย โอน ริฟเคลฌัน)
When suddenly it changes
(ฮเว็น ซั๊ดเด้นลี่ อิท เชนจ)
Violently it changes [oh no]
(ไฝโอะเล็นทลิ อิท เชนจ [ โอ โน ])
There is no turning back now
(แดร์ อีส โน เทินนิง แบ็ค เนา)
You’ve woken up the demon in me
(ยู๊ฟ โวคเอ็น อัพ เดอะ ดีมัน อิน มี)

Get up, come on get down with the sickness
(เก็ท อัพ , คัมมอน เก็ท เดาน วิฑ เดอะ ซีคเน็ซ)
Open up your hate, and let it flow into me
(โอเพ็น อัพ ยุร เฮท , แอ็นด เล็ท ดิธ ฟโล อีนทุ มี)
You mother get up
(ยู ม๊าเธ่อร์ เก็ท อัพ)
You f*cker get up
(ยู ฟัคer เก็ท อัพ)
Madness is the gift, that has been given to me
(แมดเน็ซ ซิส เดอะ กิฟท , แดท แฮ็ส บีน กีฝเอ็น ทู มี)

I can see inside you, the sickness is rising
(ไอ แค็น ซี อีนไซด ยู , เดอะ ซีคเน็ซ ซิส ไรสอิง)
Don’t try to deny what you feel
(ด้อนท์ ทไร ทู ดิไน ฮว็อท ยู ฟีล)
It seems that all that was good has died
(อิท ซีม แดท ดอร์ แดท วอส เกิด แฮ็ส ได)
And is decaying in me
(แอ็นด อีส ดีเคยิง อิน มี)

It seems you’re having some trouble
(อิท ซีม ยัวร์ แฮฝวิ่ง ซัม ทรั๊บเบิ้ล)
In dealing with these changes
(อิน ดีลลิง วิฑ ฑิส เชนจ)
Living with these changes [oh no]
(ลีฝอิง วิฑ ฑิส เชนจ [ โอ โน ])
The world is a scary place
(เดอะ เวิลด อีส ซา สเกลี่ พเลซ)
Now that you’ve woken up the demon in me
(เนา แดท ยู๊ฟ โวคเอ็น อัพ เดอะ ดีมัน อิน มี)

[And when I dream]
([ แอ็นด ฮเว็น นาย ดรีม ])
No mommy, don’t do it again
(โน มอมมิ , ด้อนท์ ดู อิท อะเกน)
Don’t do it again
(ด้อนท์ ดู อิท อะเกน)
I’ll be a good boy
(อิล บี อะ เกิด บอย)
I’ll be a good boy, I promise
(อิล บี อะ เกิด บอย , ไอ พรอมอิซ)
No mommy don’t hit me
(โน มอมมิ ด้อนท์ ฮิท มี)
Why did you have to hit me like that
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู ฮิท มี ไลค แดท)
Why did you have to be such a b*tch
(ฮไว ดิด ยู แฮ็ฝ ทู บี ซัช อะ บี *tch)
Why don’t you,
(ฮไว ด้อนท์ ยู ,)
Why don’t you f*ck off and die
(ฮไว ด้อนท์ ยู ฟัค ออฟฟ แอ็นด ได)
Why can’t you just f*ck off and die
(ฮไว แค็นท ยู จัซท ฟัค ออฟฟ แอ็นด ได)
Why can’t you just leave here and die
(ฮไว แค็นท ยู จัซท ลีฝ เฮียร แอ็นด ได)
Never stick your hand in my face again b*tch
(เนฝเออะ ซทิค ยุร แฮ็นด อิน มาย เฟซ อะเกน บี *tch)
F*CK YOU
(ฟัค ยู)
I don’t need this sh*t
(ไอ ด้อนท์ นีด ดีซ ฌะ *ที)
You stupid sadistic abusive f*cking whore
(ยู ซทยูทิด ซะดีซทิค อับยูซิฝ ฟัคings โฮ)
How would you have to see how it feels mommy
(เฮา เวิด ยู แฮ็ฝ ทู ซี เฮา อิท ฟีล มอมมิ)
Here it comes, get ready to die
(เฮียร อิท คัม , เก็ท เรดอิ ทู ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down with The Sickness คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น