เนื้อเพลง Go West คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Come on, come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

[Together] We will go our way
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล โก เอ๊า เว)
[Together] We will leave someday
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล ลีฝ ซัมเดย์)
[Together] Your hand in my hands
([ ทุเกฑเออะ ] ยุร แฮ็นด อิน มาย แฮ็นด)
[Together] We will make our plans
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล เมค เอ๊า แพล็น)

[Together] We will fly so high
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล ฟไล โซ ไฮ)
[Together] Tell all our friends goodbye
([ ทุเกฑเออะ ] เท็ล ออล เอ๊า ฟเร็นด กู๊ดบาย)
[Together] We will start life new
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล ซทาท ไลฟ นยู)
[Together] This is what we’ll do
([ ทุเกฑเออะ ] ดีซ ซิส ฮว็อท เว็ล ดู)

[Go West] Life is peaceful there
([ โก เว็ซท ] ไลฟ อีส พีซฟุล แดร์)
[Go West] In the open air
([ โก เว็ซท ] อิน ดิ โอเพ็น แอ)
[Go West] Where the skies are blue
([ โก เว็ซท ] ฮแว เดอะ สกาย แซร์ บลู)
[Go West] This is what we’re gonna do
([ โก เว็ซท ] ดีซ ซิส ฮว็อท เวีย กอนนะ ดู)

[Go West, this is what we’re gonna do, Go West]
([ โก เว็ซท , ดีซ ซิส ฮว็อท เวีย กอนนะ ดู , โก เว็ซท ])

[Together] We will love the beach
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล ลัฝ เดอะ บีช)
[Together] We will learn and teach
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล เลิน แอ็นด ทีช)
[Together] Change our pace of life
([ ทุเกฑเออะ ] เชนจ เอ๊า เพซ อ็อฝ ไลฟ)
[Together] We will work and strive
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล เวิค แอ็นด ซทไรฝ)

[I love you] I know you love me
([ ไอ ลัฝ ยู ] ไอ โน ยู ลัฝ มี)
[I want you] How could I disagree?
([ ไอ ว็อนท ยู ] เฮา เคิด ดาย ดิซักริ)
[So that’s why] I make no protest
([ โซ แด๊ท ฮไว ] ไอ เมค โน พโรเท็ซท)
[When you say] You will do the rest
([ ฮเว็น ยู เซ ] ยู วิล ดู เดอะ เร็ซท)

[Go West] Life is peaceful there
([ โก เว็ซท ] ไลฟ อีส พีซฟุล แดร์)
[Go West] In the open air
([ โก เว็ซท ] อิน ดิ โอเพ็น แอ)
[Go West] Baby you and me
([ โก เว็ซท ] เบบิ ยู แอ็นด มี)
[Go West] This is our destiny [Aah]
([ โก เว็ซท ] ดีซ ซิส เอ๊า เดซทินิ [ อาอ้า ])

[Go West] Sun in wintertime
([ โก เว็ซท ] ซัน อิน วินเทอร์ไทม์)
[Go West] We will do just fine
([ โก เว็ซท ] วี วิล ดู จัซท ไฟน)
[Go West] Where the skies are blue
([ โก เว็ซท ] ฮแว เดอะ สกาย แซร์ บลู)
[Go West, this is what we’re gonna do]
([ โก เว็ซท , ดีซ ซิส ฮว็อท เวีย กอนนะ ดู ])

There where the air is free
(แดร์ ฮแว ดิ แอ อีส ฟรี)
We’ll be [We’ll be] what we want to be [Aah aah aah aah]
(เว็ล บี [ เว็ล บี ] ฮว็อท วี ว็อนท ทู บี [ อาอ้า อาอ้า อาอ้า อาอ้า ])
Now if we make a stand [Aah]
(เนา อิฟ วี เมค เก ซแท็นด [ อาอ้า ])
We’ll find [We’ll find] our promised land [Aah]
(เว็ล ไฟนด [ เว็ล ไฟนด ] เอ๊า พรอมอิซ แล็นด [ อาอ้า ])

[I know that] There are many ways
([ ไอ โน แดท ] แดร์ อาร์ เมนอิ เว)
[To live there] In the sun or shade
([ ทู ไลฝ แดร์ ] อิน เดอะ ซัน ออ เฌด)
[Together] We will find a place
([ ทุเกฑเออะ ] วี วิล ไฟนด อะ พเลซ)
[To settle] Where there’s so much space
([ ทู เซ็ทเทิ่ล ] ฮแว แดร์ โซ มัช ซเพซ)

[Without rush] And the pace back east
([ วิเฑาท รัฌ ] แอ็นด เดอะ เพซ แบ็ค อีซท)
[The hustling] Rustling just to feed
([ เดอะ อัสลิง ] รัสติง จัซท ทู ฟี)
[I know I’m] Ready to leave too
([ ไอ โน แอม ] เรดอิ ทู ลีฝ ทู)
[So that’s what] We are gonna do
([ โซ แด๊ท ฮว็อท ] วี อาร์ กอนนะ ดู)

[What we’re gonna do is
([ ฮว็อท เวีย กอนนะ ดู อีส)
Go West] Life is peaceful there
(โก เว็ซท ] ไลฟ อีส พีซฟุล แดร์)
[Go West] There in the open air
([ โก เว็ซท ] แดร์ อิน ดิ โอเพ็น แอ)
[Go West] Where the skies are blue
([ โก เว็ซท ] ฮแว เดอะ สกาย แซร์ บลู)
[Go West] This is what we’re gonna do
([ โก เว็ซท ] ดีซ ซิส ฮว็อท เวีย กอนนะ ดู)

[Life is peaceful there]
([ ไลฟ อีส พีซฟุล แดร์ ])
Go West [In the open air]
(โก เว็ซท [ อิน ดิ โอเพ็น แอ ])
Go West [Baby, you and me]
(โก เว็ซท [ เบบิ , ยู แอ็นด มี ])
Go West [This is our destiny]
(โก เว็ซท [ ดีซ ซิส เอ๊า เดซทินิ ])

Come on, come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

[Go West] Sun in wintertime
([ โก เว็ซท ] ซัน อิน วินเทอร์ไทม์)
[Go West] We will feel just fine
([ โก เว็ซท ] วี วิล ฟีล จัซท ไฟน)
[Go West] Where the skies are blue
([ โก เว็ซท ] ฮแว เดอะ สกาย แซร์ บลู)
[Go West] This is what we’re gonna do
([ โก เว็ซท ] ดีซ ซิส ฮว็อท เวีย กอนนะ ดู)

[Come on, come on, come on]
([ คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน ])
[Go West]
([ โก เว็ซท ])

[Go West]
([ โก เว็ซท ])
[Go, ooh, go, yeah]
([ โก , อู้ , โก , เย่ ])
[Go West]
([ โก เว็ซท ])
[Go, ooh, go, yeah]
([ โก , อู้ , โก , เย่ ])
[Go West]
([ โก เว็ซท ])
[Go, ooh, go, yeah]
([ โก , อู้ , โก , เย่ ])
[Go West]
([ โก เว็ซท ])
[Go, ooh, go, yeah]
([ โก , อู้ , โก , เย่ ])
[Gimme a feelin’]
([ กีมมิ อะ ฟีลิน ])
[Gimme a feelin’]
([ กีมมิ อะ ฟีลิน ])
[Go West]
([ โก เว็ซท ])
[Gimme a feelin’]
([ กีมมิ อะ ฟีลิน ])
[Gimme a feelin’]
([ กีมมิ อะ ฟีลิน ])
[Go West]
([ โก เว็ซท ])
[Gimme a feelin’]
([ กีมมิ อะ ฟีลิน ])
[Gimme a feelin’]
([ กีมมิ อะ ฟีลิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go West คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น