เนื้อเพลง Hey Mickey คำอ่านไทย B*Witched

Thanks to: Lumy
(แธ็งค ทู : ลูมมี่)

Oh Mickey you’re so fine, you’re so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey
(โอ มิคกี้ ยัวร์ โซ ไฟน , ยัวร์ โซ ไฟน ยู บโล มาย ไมนด , เฮ มิคกี้ , เฮ มิคกี้)
[repeat x5]
([ ริพีท x5 ])

Hey Mickey
(เฮ มิคกี้)
You’ve been around all night, and that’s a little long
(ยู๊ฟ บีน อะเรานด ออล ไนท , แอ็นด แด๊ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ล็อง)
You think you’ve got the right, and I think you got it wrong
(ยู ธิงค ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ไรท , แอ็นด ดาย ธิงค ยู ก็อท ดิธ ร็อง)
But can’t you say goodnite, so you can take me home, Mickey
(บัท แค็นท ยู เซ เกิดไนท์ , โซ ยู แค็น เทค มี โฮม , มิคกี้)

Cuz when you say you will, it only means you won’t
(คัซ ฮเว็น ยู เซ ยู วิล , อิท โอ๊นลี่ มีน ยู ว็อนท)
You’re giving me the chills baby, please baby don’t
(ยัวร์ กีฝวิง มี เดอะ ชิล เบบิ , พลีส เบบิ ด้อนท์)
And every night you still leave me all alone, Mickey
(แอ็นด เอฝริ ไนท ยู ซทิล ลีฝ มี ออล อะโลน , มิคกี้)

Oh Mickey what a pity you don’t understand
(โอ มิคกี้ ฮว็อท ดา พีทอิ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You take me by the heart when you take me by the hand
(ยู เทค มี ไบ เดอะ ฮาท ฮเว็น ยู เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
Oh Mickey you’re so pretty can’t you understand
(โอ มิคกี้ ยัวร์ โซ พรีททิ แค็นท ยู อันเดิซแทนด)
It’s guys like you Mickey, oh what you do, Mickey, do Mickey
(อิทซ ไก ไลค ยู มิคกี้ , โอ ฮว็อท ยู ดู , มิคกี้ , ดู มิคกี้)
don’t break my heart Mickey
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท มิคกี้)

Hey Mickey
(เฮ มิคกี้)
Now when you take me by the, ” Who’s ever gonna know ”
(เนา ฮเว็น ยู เทค มี ไบ เดอะ , ” ฮู เอฝเออะ กอนนะ โน “)
Every time you move, I let a little more show
(เอฝริ ไทม ยู มูฝ , ไอ เล็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม โฌ)
It’s something we can use, so don’t say no, Mickey
(อิทซ ซัมติง วี แค็น ยูซ , โซ ด้อนท์ เซ โน , มิคกี้)

So come on and give it to me anyway you can
(โซ คัมมอน แอ็นด กิฝ อิท ทู มี เอนอิเว ยู แค็น)
Anyway you wanna do it, I’ll take it like a man
(เอนอิเว ยู วอนนา ดู อิท , อิล เทค อิท ไลค เก แม็น)
Oh please baby please, don’t leave me in the den, Mickey
(โอ พลีส เบบิ พลีส , ด้อนท์ ลีฝ มี อิน เดอะ เด็น , มิคกี้)

Oh Mickey what a pity you don’t understand
(โอ มิคกี้ ฮว็อท ดา พีทอิ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You take me by the heart when you take me by the hand
(ยู เทค มี ไบ เดอะ ฮาท ฮเว็น ยู เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
Oh Mickey you’re so pretty can’t you understand
(โอ มิคกี้ ยัวร์ โซ พรีททิ แค็นท ยู อันเดิซแทนด)
It’s guys like you Mickey, oh what you do, Mickey, do Mickey
(อิทซ ไก ไลค ยู มิคกี้ , โอ ฮว็อท ยู ดู , มิคกี้ , ดู มิคกี้)
don’t break my heart Mickey
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท มิคกี้)

Oh Mickey you’re so fine, you’re so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey
(โอ มิคกี้ ยัวร์ โซ ไฟน , ยัวร์ โซ ไฟน ยู บโล มาย ไมนด , เฮ มิคกี้ , เฮ มิคกี้)
Oh Mickey you’re so fine, you’re so fine you blow my mind, hey Mickey, hey Mickey
(โอ มิคกี้ ยัวร์ โซ ไฟน , ยัวร์ โซ ไฟน ยู บโล มาย ไมนด , เฮ มิคกี้ , เฮ มิคกี้)

Oh Mickey what a pity you don’t understand
(โอ มิคกี้ ฮว็อท ดา พีทอิ ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You take me by the heart when you take me by the hand
(ยู เทค มี ไบ เดอะ ฮาท ฮเว็น ยู เทค มี ไบ เดอะ แฮ็นด)
Oh Mickey you’re so pretty can’t you understand
(โอ มิคกี้ ยัวร์ โซ พรีททิ แค็นท ยู อันเดิซแทนด)
It’s guys like you Mickey, oh what you do, Mickey, do Mickey
(อิทซ ไก ไลค ยู มิคกี้ , โอ ฮว็อท ยู ดู , มิคกี้ , ดู มิคกี้)
don’t break my heart Mickey
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท มิคกี้)

[repeat to fade]
([ ริพีท ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Mickey คำอ่านไทย B*Witched

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น