เนื้อเพลง Black Magic Woman / Gypsy Queen คำอ่านไทย Santana

I got a Black Magic Woman.
(ไอ ก็อท ดา บแล็ค แมจอิค วูมเอิน)
I got a Black Magic Woman.
(ไอ ก็อท ดา บแล็ค แมจอิค วูมเอิน)
Yes, I got a Black Magic Woman,
(เย็ซ , ไอ ก็อท ดา บแล็ค แมจอิค วูมเอิน ,)
She’s got me so blind I can’t see;
(ชี ก็อท มี โซ บไลนด ดาย แค็นท ซี 😉
But she’s a Black Magic Woman and
(บัท ชี ซา บแล็ค แมจอิค วูมเอิน แอ็นด)
she’s trying to make a devil out of me.
(ชี ทไรอิง ทู เมค เก เด๊ฝิ้ล เอาท อ็อฝ มี)

Don’t turn your back on me, baby.
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี , เบบิ)
Don’t turn your back on me, baby.
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี , เบบิ)
Yes, don’t turn your back on me, baby,
(เย็ซ , ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี , เบบิ ,)
Don’t mess around with your tricks;
(ด้อนท์ เมซ อะเรานด วิฑ ยุร ทริค 😉
Don’t turn your back on me, baby,
(ด้อนท์ เทิน ยุร แบ็ค ออน มี , เบบิ ,)
’cause you might just wake up my magic sticks.
(คอส ยู ไมท จัซท เวค อัพ มาย แมจอิค ซทิค)

You got your spell on me, baby.
(ยู ก็อท ยุร ซเพ็ล ออน มี , เบบิ)
You got your spell on me, baby.
(ยู ก็อท ยุร ซเพ็ล ออน มี , เบบิ)
Yes, you got your spell on me, baby,
(เย็ซ , ยู ก็อท ยุร ซเพ็ล ออน มี , เบบิ ,)
Turnin’ my heart into stone;
(เทินนิน มาย ฮาท อีนทุ ซโทน 😉
I need you so bad,
(ไอ นีด ยู โซ แบ็ด ,)
Magic Woman I can’t leave you alone.
(แมจอิค วูมเอิน นาย แค็นท ลีฝ ยู อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Magic Woman / Gypsy Queen คำอ่านไทย Santana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น