เนื้อเพลง When I Need You คำอ่านไทย Celine Dion

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
Just close my eyes and I’m with you
(จัซท คโลส มาย ไอ แซน แอม วิฑ ยู)
And all that I so want to give you
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู)
It’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)

When I need love
(ฮเว็น นาย นีด ลัฝ)
I hold out my hands and I touch love
(ไอ โฮลด เอาท มาย แฮ็นด แซน ดาย ทั๊ช ลัฝ)
I never knew there was so much love
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส โซ มัช ลัฝ)
Keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)

Miles and miles of empty space in between us
(ไมล แซน ไมล อ็อฝ เอมทิ ซเพซ อิน บีทวิน อัซ)
A telephone can’t take the place of your smile
(อะ เทลอิโฟน แค็นท เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ยุร ซไมล)
But you know I wont be traveling for ever
(บัท ยู โน ไอ ว็อนท บี แทฝเวอลิงค์ ฟอ เอฝเออะ)
It’s cold out, but hold out and do like I do
(อิทซ โคลด เอาท , บัท โฮลด เอาท แอ็นด ดู ไลค ไก ดู)

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
Just close my eyes and I’m with you
(จัซท คโลส มาย ไอ แซน แอม วิฑ ยู)
And all that I so want to give you babe
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู เบบ)
It’s only a heartbeat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาร์ทบีท อะเว)

It’s not easy when the road is your driver
(อิทซ น็อท อีสอิ ฮเว็น เดอะ โรด อีส ยุร ดไรฝเออะ)
Honey, that’s a heavy load that we bear
(ฮันอิ , แด๊ท ซา เฮฝอิ โลด แดท วี แบ)
But you know I won’t be traveling a lifetime
(บัท ยู โน ไอ ว็อนท บี แทฝเวอลิงค์ อะ ไลฟ์ไทม์)
It’s cold out but hold out and do like I do
(อิทซ โคลด เอาท บัท โฮลด เอาท แอ็นด ดู ไลค ไก ดู)
Oh I need you
(โอ ไอ นีด ยู)

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
I hold out my hands and I touch love
(ไอ โฮลด เอาท มาย แฮ็นด แซน ดาย ทั๊ช ลัฝ)
I never knew there was so much love
(ไอ เนฝเออะ นยู แดร์ วอส โซ มัช ลัฝ)
Keeping me warm night and day
(คีพอิง มี วอม ไนท แอ็นด เด)

When I need you
(ฮเว็น นาย นีด ยู)
Just close my eyes and I’m with you
(จัซท คโลส มาย ไอ แซน แอม วิฑ ยู)
And all that I so want to give you
(แอ็นด ออล แดท ไอ โซ ว็อนท ทู กิฝ ยู)
It’s only a heart beat away
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ ฮาท บีท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Need You คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น