เนื้อเพลง Bump, Bump, Bump คำอ่านไทย B2K feat P.Diddy

[p diddy:]
([ พี ดิดดี้ : ])
we sendindg this out to all the ladies all over the world
(วี เซ็นดินดี ดีซ เอาท ทู ออล เดอะ เลดิส ซอร์ โอเฝอะ เดอะ เวิลด)
all the ladies all over the world
(ออล เดอะ เลดิส ซอร์ โอเฝอะ เดอะ เวิลด)
all my sexy mamas come on
(ออล มาย เซคซิ มามะ คัมมอน)
come on a come on now
(คัมมอน อะ คัมมอน เนา)
as we proceed to give you what you need
(แอ็ส วี พโระซีด ทู กิฝ ยู ฮว็อท ยู นีด)
you kno i like it when your body goes
(ยู โน ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยุร บอดอิ โกซ)

[b2k:]
([ b2k : ])
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)

[p diddy:]
([ พี ดิดดี้ : ])
bad boy, b2k, yo o, talk to em player
(แบ็ด บอย , b2k , โย โอ , ทอค ทู เอ็ม เพย์เยอร์)

[omari:]
([ โอเมรี : ])
i like your lil sexy style
(ไอ ไลค ยุร ลิล เซคซิ ซไทล)
i love it when you getting wil’ [uh, i see you]
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู เกดดดิ้ง wil [ อา , ไอ ซี ยู ])
girl in the club wit me
(เกิล อิน เดอะ คลับ วิท มี)
[come over her let me talk to you for a minute, yeah
([ คัม โอเฝอะ เฮอ เล็ท มี ทอค ทู ยู ฟอ รา มินยูท , เย่)
i wanna tell you something]
(ไอ วอนนา เท็ล ยู ซัมติง ])
girl you need to be in magazines
(เกิล ยู นีด ทู บี อิน แมกอะสีน)
wit a crown on your head cause you’s a ghetto queen
(วิท ดา คเราน ออน ยุร เฮ็ด คอส ยู ซา เกทโท ควีน)
like bling bling bling [uh come, let me find out]
(ไลค บลิง บลิง บลิง [ อา คัม , เล็ท มี ไฟนด เอาท ])
the way you shakin that sexy [oh]
(เดอะ เว ยู เชคกินแดท เซคซิ [ โอ ])
body
(บอดอิ)
shaped like an hour glass [ow]
(เชย์ ไลค แอน เอาร กลัซ [ เอ้า ])
let me spend some time
(เล็ท มี ซเพ็นด ซัม ไทม)
[yeah, lets do it ya’ll]
([ เย่ , เล็ท ดู อิท ยอล ])
i wanna get you to myself
(ไอ วอนนา เก็ท ยู ทู ไมเซลฟ)
i mean me and nobodyelse
(ไอ มีน มี แอ็นด โนบอดี้เอลสฺ)
yo do the things we do
(โย ดู เดอะ ธิง วี ดู)
baby there is something that i need from you
(เบบิ แดร์ อีส ซัมติง แดท ไอ นีด ฟร็อม ยู)
[uh, come on, check it out]
([ อา , คัมมอน , เช็ค อิท เอาท ])

[chorus]
([ โครัซ ])
baby turn around,
(เบบิ เทิน อะเรานด ,)
and let me see that sexy body go
(แอ็นด เล็ท มี ซี แดท เซคซิ บอดอิ โก)
bump bump bump [yeah]
(บัมพ บัมพ บัมพ [ เย่ ])
that is all i want to see,
(แดท อีส ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ซี ,)
baby show me [come on]
(เบบิ โฌ มี [ คัมมอน ])
baby turn around,
(เบบิ เทิน อะเรานด ,)
and let me see that sexy body go [yeah]
(แอ็นด เล็ท มี ซี แดท เซคซิ บอดอิ โก [ เย่ ])
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)
the way you throwin that thing at me [uh yeah]
(เดอะ เว ยู โตวอิน แดท ธิง แอ็ท มี [ อา เย่ ])
i can take it
(ไอ แค็น เทค อิท)

[2nd verse]
([ 2nd เฝิซ ])
come on
(คัมมอน)
girl why you teasin me
(เกิล ฮไว ยู ทีซิน มี)
you gonna have to stop pleasin me [stop teasin me, i want you]
(ยู กอนนะ แฮ็ฝ ทู ซท็อพ พลีซิน มี [ ซท็อพ ทีซิน มี , ไอ ว็อนท ยู ])
while we’re on this floor
(ฮไวล เวีย ออน ดีซ ฟโล)
you dippin’ it roun’ and roun’
(ยู ดิพพิน หนิด รูน แอ็นด รูน)
i love the way you put it down
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู พัท ดิธ เดาน)
you makin me scream for more [oh, gimme more, let s go, don’t stop come on]
(ยู เมกิน มี ซครีม ฟอ โม [ โอ , กีมมิ โม , เล็ท เอส โก , ด้อนท์ ซท็อพ คัมมอน ])
put your 2way next to mine
(พัท ยุร 2way เน็คซท ทู ไมน)
baby hit me anytime
(เบบิ ฮิท มี เอนี่ไทม์)
baby you and me behind close doors [oohh]
(เบบิ ยู แอ็นด มี บิไฮนด คโลส โด [ อู])
do you want to be my main squeeze
(ดู ยู ว็อนท ทู บี มาย เมน ซควีส)
cop whip, cop shiny things
(ค็อพ ฮวิพ , ค็อพ ไฌนอิ ธิง)
girl just come wit me
(เกิล จัซท คัม วิท มี)
come on lets go and do the damn thang
(คัมมอน เล็ท โก แอ็นด ดู เดอะ แด็ม เตง)

[chorus]
([ โครัซ ])
baby turn around,
(เบบิ เทิน อะเรานด ,)
and let me see that sexy body go
(แอ็นด เล็ท มี ซี แดท เซคซิ บอดอิ โก)
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)
that is all i want to see,
(แดท อีส ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ซี ,)
baby show me
(เบบิ โฌ มี)
baby turn around,
(เบบิ เทิน อะเรานด ,)
and let me see that sexy body go
(แอ็นด เล็ท มี ซี แดท เซคซิ บอดอิ โก)
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)
the way you throwin that thing at me
(เดอะ เว ยู โตวอิน แดท ธิง แอ็ท มี)
i can take it
(ไอ แค็น เทค อิท)

[p diddy:]
([ พี ดิดดี้ : ])
[yeah, its bad boy baby, check this out
([ เย่ , อิทซ แบ็ด บอย เบบิ , เช็ค ดีซ เอาท)
they call me diddy]
(เฑ คอล มี ดิดดี้ ])
uh dance for nothin mami
(อา ดานซ ฟอ นอทติน มัมมี)
plans for take a
(แพล็น ฟอ เทค เก)
get on the floor
(เก็ท ออน เดอะ ฟโล)
set it up more
(เซ็ท ดิธ อัพ โม)
shake it mami
(เฌค อิท มัมมี)
lets ride
(เล็ท ไรด)
im your clyde
(แอม ยุร ครายทฺ)
you can be my bonnie
(ยู แค็น บี มาย บอนนิ)
see you type for me
(ซี ยู ไทพ ฟอ มี)
mami so right for me
(มัมมี โซ ไรท ฟอ มี)
man she can move it
(แม็น ชี แค็น มูฝ อิท)
love when she dance to the music
(ลัฝ ฮเว็น ชี ดานซ ทู เดอะ มยูสิค)
make me wanna stand like a pool stick
(เมค มี วอนนา ซแท็นด ไลค เก พูล ซทิค)
hands is the smoothest just a simple touch make me lose it
(แฮ็นด ซิส เดอะ สมูธเดด จัซท ดา ซิ๊มเพิ่ล ทั๊ช เมค มี ลูส อิท)
girl, that’s enough
(เกิล , แด๊ท อินัฟ)
stop moving
(ซท็อพ มูฝอิง)
bump that
(บัมพ แดท)
i pump that
(ไอ พัมพ แดท)
girl bring it to me
(เกิล บริง อิท ทู มี)
bump that
(บัมพ แดท)
i want that
(ไอ ว็อนท แดท)
girl sing it wit me like
(เกิล ซิง อิท วิท มี ไลค)
du du du du duda du du du
(ดื ดื ดื ดื ดูดา ดื ดื ดื)
du du du du duda du du du
(ดื ดื ดื ดื ดูดา ดื ดื ดื)
so lets do it again mami
(โซ เล็ท ดู อิท อะเกน มัมมี)
you and a friend mami
(ยู แอ็นด อะ ฟเร็นด มัมมี)
money aint a thing mami
(มันอิ เอน ดา ธิง มัมมี)
what i gotta spend mami
(ฮว็อท ไอ กอททะ ซเพ็นด มัมมี)
put up you hands for me
(พัท อัพ ยู แฮ็นด ฟอ มี)
that’s how you dance for me
(แด๊ท เฮา ยู ดานซ ฟอ มี)
shake it like you can hunni
(เฌค อิท ไลค ยู แค็น ฮันนี)
take it from your man mami
(เทค อิท ฟร็อม ยุร แม็น มัมมี)

baby turn around,
(เบบิ เทิน อะเรานด ,)
and let me see that sexy body go [oooo]
(แอ็นด เล็ท มี ซี แดท เซคซิ บอดอิ โก [ อู้ ])
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)
that is all i want to see,
(แดท อีส ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ซี ,)
baby show me [let me ya]
(เบบิ โฌ มี [ เล็ท มี ยา ])
baby turn around, [b2k]
(เบบิ เทิน อะเรานด , [ b2k ])
and let me see that sexy body go [bad boy]
(แอ็นด เล็ท มี ซี แดท เซคซิ บอดอิ โก [ แบ็ด บอย ])
[they call me diddy] bump bump bump
([ เฑ คอล มี ดิดดี้ ] บัมพ บัมพ บัมพ)
the way you throwin that thing at me
(เดอะ เว ยู โตวอิน แดท ธิง แอ็ท มี)
i can take it
(ไอ แค็น เทค อิท)

i see you chris
(ไอ ซี ยู คริส)

you kno i like it when your body go
(ยู โน ไอ ไลค อิท ฮเว็น ยุร บอดอิ โก)
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)

don’t stop
(ด้อนท์ ซท็อพ)

lets go, lets go
(เล็ท โก , เล็ท โก)

baby turn around and let me see that body go
(เบบิ เทิน อะเรานด แอ็นด เล็ท มี ซี แดท บอดอิ โก)
bump bump bump
(บัมพ บัมพ บัมพ)

c’mon
(ซีมอน)
lets go
(เล็ท โก)
c’mon
(ซีมอน)
lets go
(เล็ท โก)

and another one
(แอ็นด แอะนัธเออะ วัน)

its pandamonium baby
(อิทซ แพนดัมโมนีเอม เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bump, Bump, Bump คำอ่านไทย B2K feat P.Diddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น