เนื้อเพลง Amazed คำอ่านไทย Lonestar

Verse One,
(เฝิซ วัน ,)
Every time our eyes meet,
(เอฝริ ไทม เอ๊า ไอ มีท ,)
This feeling inside me,
(ดีซ ฟีลอิง อีนไซด มี ,)
Is almost more than I can take!
(อีส ออลโมซท โม แฑ็น นาย แค็น เทค !)
Baby when you touch me,
(เบบิ ฮเว็น ยู ทั๊ช มี ,)
I can feel how much you love me,
(ไอ แค็น ฟีล เฮา มัช ยู ลัฝ มี ,)
And it just blows me away.
(แอ็นด ดิท จัซท บโล มี อะเว)

Bridge One,
(บริจ วัน ,)
I’ve never been this close to anyone or anything,
(แอฝ เนฝเออะ บีน ดีซ คโลส ทู เอนอิวัน ออ เอนอิธิง ,)
I can hear your thoughts; I can see your dreams,
(ไอ แค็น เฮีย ยุร ธอท ; ไอ แค็น ซี ยุร ดรีม ,)

Chorus,
(โครัซ ,)
I don’t know how you do what you do,
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ยู ดู ฮว็อท ยู ดู ,)
I’m so in love with you,
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู ,)
It just keeps getting better.
(อิท จัซท คีพ เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
I wanna spend the rest of my life,
(ไอ วอนนา ซเพ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ ,)
With you by my side,
(วิฑ ยู ไบ มาย ไซด ,)
Forever and ever,
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ ,)
Every little thing that you do,
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ยู ดู ,)
Baby I’m amazed by you.
(เบบิ แอม อะเมส ไบ ยู)

Verse Two,
(เฝิซ ทู ,)
The smell of your skin,
(เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ยุร ซคิน ,)
The taste of your kiss,
(เดอะ เทซท อ็อฝ ยุร คิซ ,)
The way you whisper in the dark.
(เดอะ เว ยู ฮวีซเพอะ อิน เดอะ ดาค)
Your hair all around me,
(ยุร แฮ ออล อะเรานด มี ,)
Baby you surround me,
(เบบิ ยู ซะเรานด มี ,)
Touch every place in my heart.
(ทั๊ช เอฝริ พเลซ อิน มาย ฮาท)

Bridge Two,
(บริจ ทู ,)

Oh it feels like the first time every time
(โอ อิท ฟีล ไลค เดอะ เฟิซท ไทม เอฝริ ไทม)
I wanna spend the whole night in your eyes
(ไอ วอนนา ซเพ็นด เดอะ โฮล ไนท อิน ยุร ไอ)

Chorus repeats.
(โครัซ ริพีท)

Chorus change [end],
(โครัซ เชนจ [ เอ็นด ] ,)
Every little thing that you do,
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ยู ดู ,)
Every little thing that you do,
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ยู ดู ,)
I’m so in love with you,
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู ,)
It just keeps getting better.
(อิท จัซท คีพ เกดดดิ้ง เบทเทอะ)
Wanna spend the rest of my life,
(วอนนา ซเพ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ ,)
With you by my side,
(วิฑ ยู ไบ มาย ไซด ,)
Forever and ever,
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ ,)
Every little thing that you do,
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ยู ดู ,)
Oh, every little thing that you do,
(โอ , เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ยู ดู ,)
Baby I’m amazed by you.
(เบบิ แอม อะเมส ไบ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazed คำอ่านไทย Lonestar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น