เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Nicki Minaj

[Rihanna – Chorus]
([ รีอานน่า โครัซ ])
I came to win, to fight, to conquer, to thrive
(ไอ เคม ทู วิน , ทู ไฟท , ทู คองเคอะ , ทู ธไรฝ)
I came to win, to survive, to prosper, to rise
(ไอ เคม ทู วิน , ทู เซอะไฝฝ , ทู พรอซเพอะ , ทู ไรส)
To fly
(ทู ฟไล)
To fly
(ทู ฟไล)

[Nicki Minaj:]
([ นิคกี มินาจ : ])
Uhh, yo, yo
(อา , โย , โย)
I wish today it will rain all day
(ไอ วิฌ ทุเด อิท วิล เรน ออล เด)
Maybe that’ll kinda make the pain go away
(เมบี แธดิลกินดา เมค เดอะ เพน โก อะเว)
Trying to forgive you for abandoning me
(ทไรอิง ทู เฟาะกีฝ ยู ฟอ อแบนดูนิง มี)
Praying but I think I’m still an angel away
(เพลยอิง บัท ไอ ธิงค แอม ซทิล แอน เอนเจล อะเว)
Angel away, yeah strange in a way
(เอนเจล อะเว , เย่ ซทเรนจ อิน อะ เว)
Maybe that is why I chase strangers away
(เมบี แดท อีส ฮไว ไอ เชซ ซทเรนเจอะ อะเว)
They got their guns out aiming at me
(เฑ ก็อท แด กัน เอาท เอมิง แอ็ท มี)
But I become near when they aiming at me
(บัท ไอ บิคัม เนีย ฮเว็น เฑ เอมิง แอ็ท มี)
Me, me, me against them
(มี , มี , มี อะเกนซท เฑ็ม)
Me against enemies, me against friends
(มี อะเกนซท อียีมีสฺ , มี อะเกนซท ฟเร็นด)
Somehow they both seem to become one
(ซัมฮาว เฑ โบธ ซีม ทู บีคัม)
A sea full of sharks and they all smell blood
(อะ ซี ฟูล อ็อฝ ฌาค แซน เฑ ออล ซเม็ล บลัด)
They start coming and I start rising
(เฑ ซทาท คัมอิง แอ็นด ดาย ซทาท ไรสอิง)
Must be surprising, I’m just summising
(มัซท บี เซิพไรสอิง , แอม จัซท ซัมมิสซิง)
Win, thrive, soar, higher, higher, higher
(วิน , ธไรฝ , โซ , ไฮเออะ , ไฮเออะ , ไฮเออะ)
More fire
(โม ไฟร)

[Rihanna – Chorus]
([ รีอานน่า โครัซ ])
I came to win, to fight, to conquer, to thrive
(ไอ เคม ทู วิน , ทู ไฟท , ทู คองเคอะ , ทู ธไรฝ)
I came to win, to survive, to prosper, to rise
(ไอ เคม ทู วิน , ทู เซอะไฝฝ , ทู พรอซเพอะ , ทู ไรส)
To fly
(ทู ฟไล)
To fly
(ทู ฟไล)

[Nicki Minaj:]
([ นิคกี มินาจ : ])
Uhh, yo, yo
(อา , โย , โย)
Everybody wanna try to box me in
(เอวี่บอดี้ วอนนา ทไร ทู บ็อคซ มี อิน)
Suffocatin’ every time it locks me in
(ซัฟโฟแคดิน เอฝริ ไทม อิท ล็อค มี อิน)
Paint they own pictures than they crop me in
(เพนท เฑ โอน พีคเชอะ แฑ็น เฑ คร็อพ มี อิน)
But I will remain where the top begins
(บัท ไอ วิล ริเมน ฮแว เดอะ ท็อพ บีกีน)
Cause I am not a word, I am not a line
(คอส ไอ แอ็ม น็อท ดา เวิด , ไอ แอ็ม น็อท ดา ไลน)
I am not a girl that can ever be defined
(ไอ แอ็ม น็อท ดา เกิล แดท แค็น เอฝเออะ บี ดิไฟน)
I am not fly, I am levitation
(ไอ แอ็ม น็อท ฟไล , ไอ แอ็ม เลฝวิเทเชิน)
I represent an entire generation
(ไอ เรพริเสนท แอน เอ็นไทร เจเนอะเรฌัน)
I hear the criticism loud and clear
(ไอ เฮีย เดอะ คีดิคซีซึม เลาด แอ็นด คเลีย)
That is how I know that the time is near
(แดท อีส เฮา ไอ โน แดท เดอะ ไทม อีส เนีย)
So we become alive in a time of fear
(โซ วี บิคัม อะไลฝ อิน อะ ไทม อ็อฝ เฟีย)
And I ain’t got no muthaf*ckin’ time to spare
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท โน มาเตอฟัคกิน ไทม ทู ซแพ)
Cry my eyes out for days upon days
(คไร มาย ไอ เอาท ฟอ เด อุพอน เด)
Such a heavy burden placed upon me
(ซัช อะ เฮฝอิ เบ๊อรํเด้น พเลซ อุพอน มี)
But when you go hard your nay’s become yay’s
(บัท ฮเว็น ยู โก ฮาด ยุร เน บิคัม เย่)
Yankee Stadium with Jay’s and Kanye’s
(แยงคิ ซเทเดียม วิฑ เจ แซน เคนยี)

[Rihanna – Chorus]
([ รีอานน่า โครัซ ])
I came to win, to fight, to conquer, to thrive
(ไอ เคม ทู วิน , ทู ไฟท , ทู คองเคอะ , ทู ธไรฝ)
I came to win, to survive, to prosper, to rise
(ไอ เคม ทู วิน , ทู เซอะไฝฝ , ทู พรอซเพอะ , ทู ไรส)
To fly
(ทู ฟไล)
To fly
(ทู ฟไล)

[Nicki Minaj – Bridge]
([ นิคกี มินาจ บริจ ])
Get ready for it
(เก็ท เรดอิ ฟอ อิท)
Get ready for it
(เก็ท เรดอิ ฟอ อิท)
Get ready for it
(เก็ท เรดอิ ฟอ อิท)
I came to win
(ไอ เคม ทู วิน)

Get ready for it
(เก็ท เรดอิ ฟอ อิท)
Get ready for it
(เก็ท เรดอิ ฟอ อิท)
Get ready for it
(เก็ท เรดอิ ฟอ อิท)
I came to win
(ไอ เคม ทู วิน)

[Rihanna – Chorus]
([ รีอานน่า โครัซ ])
I came to win, to fight, to conquer, to thrive
(ไอ เคม ทู วิน , ทู ไฟท , ทู คองเคอะ , ทู ธไรฝ)
I came to win, to survive, to prosper, to rise
(ไอ เคม ทู วิน , ทู เซอะไฝฝ , ทู พรอซเพอะ , ทู ไรส)
To fly
(ทู ฟไล)
To fly
(ทู ฟไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly คำอ่านไทย Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น