เนื้อเพลง Stay (I Missed You) คำอ่านไทย Lisa Loeb

You say I only hear what I want to
(ยู เซ ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู)
And you say I talk so all the time-so
(แอ็นด ยู เซ ไอ ทอค โซ ออล เดอะ ไทม โซ)

And I thought what I felt was simple
(แอ็นด ดาย ธอท ฮว็อท ไอ เฟ็ลท วอส ซิ๊มเพิ่ล)
And I thought that I don’t belong
(แอ็นด ดาย ธอท แดท ไอ ด้อนท์ บิลอง)
And now that I am leaving
(แอ็นด เนา แดท ไอ แอ็ม ลีฝอิงส)
Now I know that I did something wrong cause I missed you
(เนา ไอ โน แดท ไอ ดิด ซัมติง ร็อง คอส ไอ มิซ ยู)
Yeah, I missed you
(เย่ , ไอ มิซ ยู)

And you say I only hear what I want to
(แอ็นด ยู เซ ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู)
I don’t listen hard
(ไอ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ฮาด)
I don’t pay attention to the distance that you’re running or to
(ไอ ด้อนท์ เพ แอ็ทเทนฌัน ทู เดอะ ดีซแท็นซ แดท ยัวร์ รันนิง ออ ทู)
Anyone, anywhere
(เอนอิวัน , เอนอิฮแว)
I don’t understand if you really care
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด อิฟ ยู ริแอ็ลลิ แค)
I’m only hearing negative, no no no – bad
(แอม โอ๊นลี่ เฮียริง เนกอะทิฝ , โน โน โน แบ็ด)

So I turned the radio on I turned the radio up
(โซ ไอ เทิน เดอะ เรดิโอ ออน นาย เทิน เดอะ เรดิโอ อัพ)
And this woman was singing my song
(แอ็นด ดีซ วูมเอิน วอส ซิงกิง มาย ซ็อง)
The lover’s in love and the other’s run away
(เดอะ ลัฝเออะ ซิน ลัฝ แอ็นด ดิ อัฑเออะ รัน อะเว)
The lover is crying cause the other won’t stay
(เดอะ ลัฝเออะ อีส คไรอิง คอส ดิ อัฑเออะ ว็อนท ซเท)
And some of us hover when we weep for the other who was dying
(แอ็นด ซัม อ็อฝ อัซ ฮัฝเออะ ฮเว็น วี วีพ ฟอ ดิ อัฑเออะ ฮู วอส ไดอิง)
Since the day they were born well
(ซินซ เดอะ เด เฑ เวอ บอน เว็ล)
Well this is not that
(เว็ล ดีซ ซิส น็อท แดท)
I think that I’m throwing but I’m thrown
(ไอ ธิงค แดท แอม โตววิง บัท แอม ธโรน)

And I thought I’d live forever but now I’m not so sure
(แอ็นด ดาย ธอท อาย ไลฝ เฟาะเรฝเออะ บัท เนา แอม น็อท โซ ฌุร)
You try to tell me that I’m clever but that won’t take me anyhow
(ยู ทไร ทู เท็ล มี แดท แอม คเลฝเออะ บัท แดท ว็อนท เทค มี เอนอิเฮา)
Or anywhere with you
(ออ เอนอิฮแว วิฑ ยู)

And you said that I was naive
(แอ็นด ยู เซ็ด แดท ไอ วอส นาอีฝ)
And I thought that I was strong
(แอ็นด ดาย ธอท แดท ไอ วอส ซทร็อง)
I thought ” hey I can leave, I can leave ”
(ไอ ธอท ” เฮ ไอ แค็น ลีฝ , ไอ แค็น ลีฝ “)
But now I know that I was wrong cause I missed you
(บัท เนา ไอ โน แดท ไอ วอส ร็อง คอส ไอ มิซ ยู)
Yeah I missed you
(เย่ ไอ มิซ ยู)

You said ” you caught me cause you want me
(ยู เซ็ด ” ยู คอท มี คอส ยู ว็อนท มี)
And one day I’ll let you go ”
(แอ็นด วัน เด อิล เล็ท ยู โก “)
You try to give away a keeper or keep me cause you know
(ยู ทไร ทู กิฝ อะเว อะ คีพเออะ ออ คีพ มี คอส ยู โน)
You’re just too scared to lose
(ยัวร์ จัซท ทู ซคา ทู ลูส)

And you say, ” stay ”
(แอ็นด ยู เซ , ” ซเท “)

You say I only hear what I want to
(ยู เซ ไอ โอ๊นลี่ เฮีย ฮว็อท ไอ ว็อนท ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay (I Missed You) คำอ่านไทย Lisa Loeb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น