เนื้อเพลง Will You Be There คำอ่านไทย Michael Jackson

Hold Me
(โฮลด มี)
Like The River Jordan
(ไลค เดอะ รีฝเออะ จอแดน)
And I Will Then Say To Thee
(แอ็นด ดาย วิล เด็น เซ ทู ฑี)
You Are My Friend
(ยู อาร์ มาย ฟเร็นด)

Carry Me
(แคริ มี)
Like You Are My Brother
(ไลค ยู อาร์ มาย บรัฑเออะ)
Love Me Like A Mother
(ลัฝ มี ไลค เก ม๊าเธ่อร์)
Will You Be There
(วิล ยู บี แดร์)

Weary
(เวียริ)
Tell Me Will You Hold Me
(เท็ล มี วิล ยู โฮลด มี)
When Wrong Will You Skold Me
(ฮเว็น ร็อง วิล ยู สโคดทฺ มี)
When Lost Will You Find Me
(ฮเว็น ล็อซท วิล ยู ไฟนด มี)

But They Told Me
(บัท เฑ โทลด มี)
A Man Should Be Faithful
(อะ แม็น เชิด บี เฟธฟุล)
And Walk When Not Able
(แอ็นด วอค ฮเว็น น็อท เอ๊เบิ้ล)
And Fight Till The End
(แอ็นด ไฟท ทิล ดิ เอ็นด)
But I’m Only Human
(บัท แอม โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)

Everyone’s Taking Control Of Me
(เอ๊วี่วัน เทคอิง ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
Seems That The World’s
(ซีม แดท เดอะ เวิลด)
Got A Role For Me
(ก็อท ดา โรล ฟอ มี)
I’m So Confused
(แอม โซ ค็อนฟยูส)
Will You Show To Me
(วิล ยู โฌ ทู มี)
You’ll Be There For Me
(โยว บี แดร์ ฟอ มี)
And Care Enough To Bear Me
(แอ็นด แค อินัฟ ทู แบ มี)

Lead Me
(เล็ด มี)
Lay Your Head Lowly
(เล ยุร เฮ็ด โลลิ)
Softly Then Boldly
(ซอฟทลิ เด็น โบลดลิ)
Carry Me There
(แคริ มี แดร์)

Hold Me
(โฮลด มี)
Love Me And Feed Me
(ลัฝ มี แอ็นด ฟี มี)
Kiss Me And Free Me
(คิซ มี แอ็นด ฟรี มี)
I Will Feel Blessed
(ไอ วิล ฟีล บเล็ซ)

Carry
(แคริ)
Carry Me Boldly
(แคริ มี โบลดลิ)
Lift Me Up Slowly
(ลิฟท มี อัพ ซโลลิ)
Carry Me There
(แคริ มี แดร์)

Save Me
(เซฝ มี)
Heal Me And Bathe Me
(ฮีล มี แอ็นด เบฑ มี)
Softly You Say To Me
(ซอฟทลิ ยู เซ ทู มี)
I Will Be There
(ไอ วิล บี แดร์)

Lift Me
(ลิฟท มี)
Lift Me Up Slowly
(ลิฟท มี อัพ ซโลลิ)
Carry Me Boldly
(แคริ มี โบลดลิ)
Show Me You Care
(โฌ มี ยู แค)

Hold Me
(โฮลด มี)
Lay Your Head Lowly
(เล ยุร เฮ็ด โลลิ)
Softly Then Boldly
(ซอฟทลิ เด็น โบลดลิ)
Carry Me There
(แคริ มี แดร์)

Need Me
(นีด มี)
Love Me And Feed Me
(ลัฝ มี แอ็นด ฟี มี)
Kiss Me And Free Me
(คิซ มี แอ็นด ฟรี มี)
I Will Feel Blessed
(ไอ วิล ฟีล บเล็ซ)

Spoken
(ซโพเค็น)
In Our Darkest Hour
(อิน เอ๊า ดาร์คเนท เอาร)
In My Deepest Despair
(อิน มาย ดีเปท ดิซแพ)
Will You Still Care
(วิล ยู ซทิล แค)
Will You Be There
(วิล ยู บี แดร์)
In My Trials
(อิน มาย ไทรแอ็ล)
And My Tripulations
(แอ็นด มาย ทรีพิวเลเชิน)
Through Our Doubts
(ธรู เอ๊า เดาท)
And Frustrations
(แอ็นด ฟรัซทเรฌัน)
In My Violence
(อิน มาย ไฝโอะเล็นซ)
In My Turbulence
(อิน มาย เทอบิวเล็นซ)
Through My Fear
(ธรู มาย เฟีย)
And My Confessions
(แอ็นด มาย ค็อนเฟฌอัน)
In My Anguish And My Pain
(อิน มาย แองกวิฌ แอ็นด มาย เพน)
Through My Joy And My Sorrow
(ธรู มาย จอย แอ็นด มาย ซอโร)
In The Promise Of Another Tomorrow
(อิน เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ แอะนัธเออะ ทุมอโร)
I’ll Never Let You Part
(อิล เนฝเออะ เล็ท ยู พาท)
For You’re Always In My Heart
(ฟอ ยัวร์ ออลเว ซิน มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Will You Be There คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น