เนื้อเพลง That’s What You Get คำอ่านไทย Paramore

No, sir
(โน , เซอ)
Well, I don’t wanna be the blame, not anymore
(เว็ล , ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ บเลม , น็อท แอนนี่มอ)
It’s your turn, so take a seat
(อิทซ ยุร เทิน , โซ เทค เก ซีท)
We’re settling the final score
(เวอ เซตทลิง เดอะ ไฟแน็ล ซโค)

And why do we like to hurt so much?
(แอ็นด ฮไว ดู วี ไลค ทู เฮิท โซ มัช)
I can’t decide
(ไอ แค็นท ดิไซด)
You have made it harder just to go on
(ยู แฮ็ฝ เมด อิท อาณ์เดอ จัซท ทู โก ออน)
And why, all the possibilities
(แอ็นด ฮไว , ออล เดอะ โพซบิวลีที่)
Well, I was wrong
(เว็ล , ไอ วอส ร็อง)

That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)
That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)
I drowned out all my sense with the sound of its beating
(ไอ ดเราน เอาท ดอร์ มาย เซ็นซ วิฑ เดอะ เซานด อ็อฝ อิทซ บืดิงสฺ)
And that’s what you get when you let your heart win, whoa
(แอ็นด แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)

I wonder how am I supposed to feel when you’re not here
(ไอ วันเดอะ เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ฟีล ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
Cause I burned every bridge I ever built when you were here
(คอส ไอ เบิน เอฝริ บริจ ไอ เอฝเออะ บิลท ฮเว็น ยู เวอ เฮียร)
I still try holding onto silly things
(ไอ ซทิล ทไร โฮลดิง ออนทู ซีลลิ ธิง)
I never learn
(ไอ เนฝเออะ เลิน)
Oh why, all the possibilites
(โอ ฮไว , ออล เดอะ พอสซิเบลไลท์ชฺ)
I’m sure you’ve heard
(แอม ฌุร ยู๊ฟ เฮิด)

That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)
That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)
I drowned out all my sense with the sound of its beating [beating]
(ไอ ดเราน เอาท ดอร์ มาย เซ็นซ วิฑ เดอะ เซานด อ็อฝ อิทซ บืดิงสฺ [ บืดิงสฺ ])
And that’s what you get when you let your heart win, whoa
(แอ็นด แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)

Pain, make your way to me, to me
(เพน , เมค ยุร เว ทู มี , ทู มี)
And I’ll always be just so inviting
(แอ็นด อิล ออลเว บี จัซท โซ อินไฝทิง)
If I ever start to think straight
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซทาท ทู ธิงค ซทเรท)
This heart will start a riot in me
(ดีซ ฮาท วิล ซทาท ดา ไรอัท อิน มี)
Let’s start, start, hey!
(เล็ท ซทาท , ซทาท , เฮ !)

Why do we like to hurt so much?
(ฮไว ดู วี ไลค ทู เฮิท โซ มัช)
Oh, why do we like to hurt so much?
(โอ , ฮไว ดู วี ไลค ทู เฮิท โซ มัช)

That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)
That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)
That’s what you get when you let your heart win, whoa
(แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)

Now I can’t trust myself with anything but this
(เนา ไอ แค็นท ทรัซท ไมเซลฟ วิฑ เอนอิธิง บัท ดีซ)
And that’s what you get when you let your heart win, whoa
(แอ็นด แด๊ท ฮว็อท ยู เก็ท ฮเว็น ยู เล็ท ยุร ฮาท วิน , โว้ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s What You Get คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น