เนื้อเพลง I’m Still In Love With You คำอ่านไทย Sean Paul feat Sasha

[Sean Paul and Sacha talking]
([ ซีน พอล แอ็นด ซาดชา ทอคอิง ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Well I’m a hustler and a player and you I’m not a stayer
(เว็ล แอม มา ฮัซเลอะ แอ็นด อะ เพย์เยอร์ แอ็นด ยู แอม น็อท ดา สเตเยอร์)
That’s the dutty dutty love
(แด๊ท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Say girl, try to understand that a man is just a man
(เซ เกิล , ทไร ทู อันเดิซแทนด แดท ดา แม็น อีส จัซท ดา แม็น)
That’s the dutty dutty love
(แด๊ท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Blessings loving from the start but you know we had to part
(บเลซซิง ลัฝอิง ฟร็อม เดอะ ซทาท บัท ยู โน วี แฮ็ด ทู พาท)
That’s the way I give my love
(แด๊ท เดอะ เว ไอ กิฝ มาย ลัฝ)
[S] I’m still in love with you…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But a man gotta do what a man gotta doo…
(บัท ดา แม็น กอททะ ดู ฮว็อท ดา แม็น กอททะ ดู)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
Girl, well a never had to promise you no bling bling fo hold you girl
(เกิล , เว็ล อะ เนฝเออะ แฮ็ด ทู พรอมอิซ ยู โน บลิง บลิง โฟ โฮลด ยู เกิล)
A just the loving weh me fling fling control you girl
(อะ จัซท เดอะ ลัฝอิง เว มี ฟลิง ฟลิง ค็อนทโรล ยู เกิล)
And make you head swirl
(แอ็นด เมค ยู เฮ็ด ซเวิล)
And make you body twirl
(แอ็นด เมค ยู บอดอิ ทเวิล)
And make you wanna be my one and only baby girl
(แอ็นด เมค ยู วอนนา บี มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ เกิล)
Night after night me give you love fi keep you warm
(ไนท อาฟเทอะ ไนท มี กิฝ ยู ลัฝ ฟาย คีพ ยู วอม)
Gal you never get this kinda love from you born
(แก็ล ยู เนฝเออะ เก็ท ดีซ กินดา ลัฝ ฟร็อม ยู บอน)
And now you want draw card say me just can’t perform
(แอ็นด เนา ยู ว็อนท ดรอ คาด เซ มี จัซท แค็นท เพอะฟอม)

[Chorus 1]
([ โครัซ 1 ])
[S] I love you baby
([ เอส ] ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
A true a get the little loving and me gone
(อะ ทรู อะ เก็ท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง แอ็นด มี กอน)
[S] You don’t know how to love me
([ เอส ] ยู ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ มี)
I an I nah no time fi no kiss up an charm
(ไอ แอน นาย นาห์ โน ไทม ฟาย โน คิซ อัพ แอน ชาม)
[S] Not even how to kiss me
([ เอส ] น็อท อีเฝ็น เฮา ทู คิซ มี)
A true me take you little heart by storm
(อะ ทรู มี เทค ยู ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท ไบ ซทอม)
[S] I don’t know why
([ เอส ] ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
Babygirl, Babygirl
(เบบี้เกิล , เบบี้เกิล)
[S] I love you baby
([ เอส ] ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
A just the dutty dutty love
(อะ จัซท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)

[Chorus 2]
([ โครัซ 2 ])
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Well I’m a hustler and a player and you I’m not a stayer
(เว็ล แอม มา ฮัซเลอะ แอ็นด อะ เพย์เยอร์ แอ็นด ยู แอม น็อท ดา สเตเยอร์)
That’s the dutty dutty love
(แด๊ท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Say girl, try to understand that a man is just a man
(เซ เกิล , ทไร ทู อันเดิซแทนด แดท ดา แม็น อีส จัซท ดา แม็น)
That’s the dutty dutty love
(แด๊ท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Blessing loving from the start but you know we had to part
(บเลซซิง ลัฝอิง ฟร็อม เดอะ ซทาท บัท ยู โน วี แฮ็ด ทู พาท)
That’s the way I give my love
(แด๊ท เดอะ เว ไอ กิฝ มาย ลัฝ)
[S] I’m still in love with you…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But a man gotta do what a man gotta doo…girl
(บัท ดา แม็น กอททะ ดู ฮว็อท ดา แม็น กอททะ ดู เกิล)

[Sean Paul]
([ ซีน พอล ])
A true me give her tug love and say bye bye bye
(อะ ทรู มี กิฝ เฮอ ทัก ลัฝ แอ็นด เซ ไบ ไบ ไบ)
Me turn around she ask the question why why why
(มี เทิน อะเรานด ชี อาซค เดอะ คเวซชัน ฮไว ฮไว ฮไว)
When me leaving me see the gal cry cry cry
(ฮเว็น มี ลีฝอิงส มี ซี เดอะ แก็ล คไร คไร คไร)
And it hurts my heart to tell lie lie lie
(แอ็นด ดิท เฮิท มาย ฮาท ทู เท็ล ไล ไล ไล)
So don’t cry no more
(โซ ด้อนท์ คไร โน โม)
Baby girl for sure
(เบบิ เกิล ฟอ ฌุร)
Just remember the good times we had before
(จัซท ริเมมเบอะ เดอะ เกิด ไทม วี แฮ็ด บิโฟ)

[Chorus 1]
([ โครัซ 1 ])
[S] I love you baby
([ เอส ] ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
A true a get the little loving and me gone
(อะ ทรู อะ เก็ท เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง แอ็นด มี กอน)
[S] You don’t know how to love me
([ เอส ] ยู ด้อนท์ โน เฮา ทู ลัฝ มี)
I an I nah no time fi no kiss up an charm
(ไอ แอน นาย นาห์ โน ไทม ฟาย โน คิซ อัพ แอน ชาม)
[S] Not even how to kiss me
([ เอส ] น็อท อีเฝ็น เฮา ทู คิซ มี)
A true me take you little heart by storm
(อะ ทรู มี เทค ยู ลิ๊ทเทิ่ล ฮาท ไบ ซทอม)
[S] I don’t know why
([ เอส ] ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
Babygirl, Babygirl
(เบบี้เกิล , เบบี้เกิล)
[S] I love you baby
([ เอส ] ไอ ลัฝ ยู เบบิ)
A just the dutty dutty love
(อะ จัซท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)

[Chorus 2]
([ โครัซ 2 ])
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Well I’m a hustler and a player and you I’m not a stayer
(เว็ล แอม มา ฮัซเลอะ แอ็นด อะ เพย์เยอร์ แอ็นด ยู แอม น็อท ดา สเตเยอร์)
That’s the dutty dutty love
(แด๊ท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Say girl, try to understand that a man is just a man
(เซ เกิล , ทไร ทู อันเดิซแทนด แดท ดา แม็น อีส จัซท ดา แม็น)
That’s the dutty dutty love
(แด๊ท เดอะ ดาดี้ ดาดี้ ลัฝ)
[S] I’m still in love with you boy…
([ เอส ] แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู บอย)
Blessings loving from the start but you know we had to part
(บเลซซิง ลัฝอิง ฟร็อม เดอะ ซทาท บัท ยู โน วี แฮ็ด ทู พาท)
That’s the way I give my love
(แด๊ท เดอะ เว ไอ กิฝ มาย ลัฝ)

[Sacha]
([ ซาดชา ])
I don’t know why [x3]
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว [ x3 ])
I don’t know [x3]
(ไอ ด้อนท์ โน [ x3 ])
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)
I’m still in love…
(แอม ซทิล อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Still In Love With You คำอ่านไทย Sean Paul feat Sasha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น