เนื้อเพลง High คำอ่านไทย James Blunt

Beautiful dawn – lights up the shore for me.
(บยูทิฟุล ดอน ไลท อัพ เดอะ โฌ ฟอ มี)
There is nothing else in the world,
(แดร์ อีส นัธอิง เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ,)
I’d rather wake up and see [with you].
(อาย ราฑเออะ เวค อัพ แอ็นด ซี [ วิฑ ยู ])
Beautiful dawn – I’m just chasing time again.
(บยูทิฟุล ดอน แอม จัซท เชซิง ไทม อะเกน)
Thought I would die a lonely man, in endless night.
(ธอท ไอ เวิด ได อะ โลนลิ แม็น , อิน เอ็นเล็ซ ไนท)
But now I’m high; running wild among all the stars above.
(บัท เนา แอม ไฮ ; รันนิง ไวลด อะมัง ออล เดอะ ซทา อะบัฝ)
Sometimes it’s hard to believe you remember me.
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ยู ริเมมเบอะ มี)

Beautiful dawn – melt with the stars again.
(บยูทิฟุล ดอน เม็ลท วิฑ เดอะ ซทา อะเกน)
Do you remember the day when my journey began?
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ เด ฮเว็น มาย เจอนิ บิแกน)
Will you remember the end [of time]?
(วิล ยู ริเมมเบอะ ดิ เอ็นด [ อ็อฝ ไทม ])
Beautiful dawn – You’re just blowing my mind again.
(บยูทิฟุล ดอน ยัวร์ จัซท โบลวิง มาย ไมนด อะเกน)
Thought I was born to endless night, until you shine.
(ธอท ไอ วอส บอน ทู เอ็นเล็ซ ไนท , อันทีล ยู ไฌน)
High; running wild among all the stars above.
(ไฮ ; รันนิง ไวลด อะมัง ออล เดอะ ซทา อะบัฝ)
Sometimes it’s hard to believe you remember me.
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ยู ริเมมเบอะ มี)

Will you be my shoulder when I’m grey and older?
(วิล ยู บี มาย โฌลเดอะ ฮเว็น แอม กเร แอ็นด โอลเดอะ)
Promise me tomorrow starts with you,
(พรอมอิซ มี ทุมอโร ซทาท วิฑ ยู ,)
Getting high; running wild among all the stars above.
(เกดดดิ้ง ไฮ ; รันนิง ไวลด อะมัง ออล เดอะ ซทา อะบัฝ)
Sometimes it’s hard to believe you remember me
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู บิลีฝ ยู ริเมมเบอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High คำอ่านไทย James Blunt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น