เนื้อเพลง Rehab คำอ่านไทย Amy Winehouse

They tried to make me go to rehab but I said ‘no, no, no’
(เฑ ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ เซ็ด โน , โน , โน)
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know know know
(เย็ซ แอฝ บีน บแล็ค บัท ฮเว็น นาย คัม แบ็ค โยว โน โน โน)
I ain’t got the time and if my daddy thinks I’m fine
(ไอ เอน ก็อท เดอะ ไทม แอ็นด อิฟ มาย แดดดิ ธิงค แอม ไฟน)
He’s tried to make me go to rehab but I won’t go go go
(อีส ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ ว็อนท โก โก โก)

I’d rather be at home with ray
(อาย ราฑเออะ บี แอ็ท โฮม วิฑ เร)
I ain’t got seventeen days
(ไอ เอน ก็อท เซฝเอ็นทีน เด)
Coz there’s nothing
(คอซ แดร์ นัธอิง)
There’s nothing you can teach me
(แดร์ นัธอิง ยู แค็น ทีช มี)
That I can’t learn from mr hathaway
(แดท ไอ แค็นท เลิน ฟร็อม มีซเทอะ แฮดตาเวย์)

I didn’t get al lucky at class
(ไอ ดิ๊นอิน เก็ท เอล ลัคคิ แอ็ท คลาซ)
But I know it don’t come in a shot glass
(บัท ไอ โน อิท ด้อนท์ คัม อิน อะ ฌ็อท กลัซ)

They tried to make me go to rehab but I said ‘no, no, no’
(เฑ ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ เซ็ด โน , โน , โน)
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know know know
(เย็ซ แอฝ บีน บแล็ค บัท ฮเว็น นาย คัม แบ็ค โยว โน โน โน)
I ain’t got the time and if my daddy thinks I’m fine
(ไอ เอน ก็อท เดอะ ไทม แอ็นด อิฟ มาย แดดดิ ธิงค แอม ไฟน)
He’s tried to make me go to rehab but I won’t go go go
(อีส ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ ว็อนท โก โก โก)

The man said ‘why do you think you here’
(เดอะ แม็น เซ็ด ฮไว ดู ยู ธิงค ยู เฮียร)
I said ‘I got no idea
(ไอ เซ็ด ดาย ก็อท โน ไอดีอะ)
I’m gonna, I’m gonna lose my baby
(แอม กอนนะ , แอม กอนนะ ลูส มาย เบบิ)
so I always keep a bottle near’
(โซ ไอ ออลเว คีพ อะ บ๊อทเทิ่ล เนีย)
He said ‘I just think your depressed,
(ฮี เซ็ด ดาย จัซท ธิงค ยุร ดิพเรซ ,)
kiss me here baby and go rest’
(คิซ มี เฮียร เบบิ แอ็นด โก เร็ซท)

They tried to make me go to rehab but I said ‘no, no, no’
(เฑ ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ เซ็ด โน , โน , โน)
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know know know
(เย็ซ แอฝ บีน บแล็ค บัท ฮเว็น นาย คัม แบ็ค โยว โน โน โน)
I ain’t got the time and if my daddy thinks I’m fine
(ไอ เอน ก็อท เดอะ ไทม แอ็นด อิฟ มาย แดดดิ ธิงค แอม ไฟน)
He’s tried to make me go to rehab but I won’t go go go
(อีส ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ ว็อนท โก โก โก)

I don’t ever wanna drink again
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ดริงค อะเกน)
I just ooh I just need a friend
(ไอ จัซท อู้ ไอ จัซท นีด อะ ฟเร็นด)
I’m not gonna spend ten weeks
(แอม น็อท กอนนะ ซเพ็นด เท็น วีค)
have everyone think I’m on the mend
(แฮ็ฝ เอ๊วี่วัน ธิงค แอม ออน เดอะ เม็นด)

It’s not just my pride
(อิทซ น็อท จัซท มาย พไรด)
It’s just til these tears have dried
(อิทซ จัซท ทิล ฑิส เทีย แฮ็ฝ ดไรด)

They tried to make me go to rehab but I said ‘no, no, no’
(เฑ ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ เซ็ด โน , โน , โน)
Yes I’ve been black but when I come back you’ll know know know
(เย็ซ แอฝ บีน บแล็ค บัท ฮเว็น นาย คัม แบ็ค โยว โน โน โน)
I ain’t got the time and if my daddy thinks I’m fine
(ไอ เอน ก็อท เดอะ ไทม แอ็นด อิฟ มาย แดดดิ ธิงค แอม ไฟน)
He’s tried to make me go to rehab but I won’t go go go
(อีส ทไร ทู เมค มี โก ทู รีแฮ๊พ บัท ไอ ว็อนท โก โก โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rehab คำอ่านไทย Amy Winehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น