เนื้อเพลง Mr. Jones คำอ่านไทย Counting Crows

words by:
(เวิด ไบ :)
Adam Duritz
(แอดแอ็ม ดิวริส)
music by:
(มยูสิค ไบ :)
Adam Duritz & Dave Bryson
(แอดแอ็ม ดิวริส & เดฝ บรายซัน)

I was down at the New Amsterdam staring at this yellow-haired girl
(ไอ วอส เดาน แอ็ท เดอะ นยู แอมสเทอแดม ซแทริง แอ็ท ดีซ เยลโล แฮ เกิล)
Mr. Jones strikes up a conversation with this black-haired flamenco dancer
(มีซเทอะ โจเนส ซทไรค อัพ อะ คอนเฝอะเซฌัน วิฑ ดีซ บแล็ค แฮ ฟามเมนโค แดนเซอร์)
She dances while his father plays guitar
(ชี ดานซ ฮไวล ฮิส ฟาเฑอะ พเล กิทา)
She’s suddenly beautiful
(ชี ซั๊ดเด้นลี่ บยูทิฟุล)
We all want something beautiful
(วี ออล ว็อนท ซัมติง บยูทิฟุล)
I wish I was beautiful
(ไอ วิฌ ไอ วอส บยูทิฟุล)
So come dance this silence down through the morning
(โซ คัม ดานซ ดีซ ไซเล็นซ เดาน ธรู เดอะ มอนิง)
Cut Maria! Show me some of them Spanish dances
(คัท มาเรีย ! โฌ มี ซัม อ็อฝ เฑ็ม ซแพนอิฌ ดานซ)
Pass me a bottle, Mr. Jones
(เพซ มี อะ บ๊อทเทิ่ล , มีซเทอะ โจเนส)
Believe in me
(บิลีฝ อิน มี)
Help me believe in anything
(เฮ็ลพ มี บิลีฝ อิน เอนอิธิง)
I want to be someone who believes
(ไอ ว็อนท ทู บี ซัมวัน ฮู บิลีฝ)

Mr. Jones and me tell each other fairy tales
(มีซเทอะ โจเนส แซน มี เท็ล อีช อัฑเออะ แฟริ เทล)
Stare at the beautiful women
(ซแท แอ็ท เดอะ บยูทิฟุล วีมเอิน)
“She’s looking at you. Ah, no, no, she’s looking at me. “”
(ชี ลุคอิง แอ็ท ยู อา , โน , โน , ชี ลุคอิง แอ็ท มี “”)
Smiling in the bright lights
(ซไมลอิง อิน เดอะ ไบร๊ท ไลท)
Coming through in stereo
(คัมอิง ธรู อิน ซเทริโอ)
When everybody loves you, you can never be lonely
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ ลัฝ ยู , ยู แค็น เนฝเออะ บี โลนลิ)

I will paint my picture
(ไอ วิล เพนท มาย พีคเชอะ)
Paint myself in blue and red and black and gray
(เพนท ไมเซลฟ อิน บลู แอ็นด เร็ด แอ็นด บแล็ค แอ็นด กเร)
All of the beautiful colors are very very meaningful
(ออล อ็อฝ เดอะ บยูทิฟุล คัลเออะ แซร์ เฝริ เฝริ มีนนิงฟลู)
Grey is my favorite color
(กเร อีส มาย เฟเฝอะริท คัลเออะ)
I felt so symbolic yesterday
(ไอ เฟ็ลท โซ ซิมบอลอิค เยซเทอะดิ)
If I knew Picasso
(อิฟ ฟาย นยู พีคาสโซ)
I would buy myself a gray guitar and play
(ไอ เวิด ไบ ไมเซลฟ อะ กเร กิทา แอ็นด พเล)

Mr. Jones and me look into the future
(มีซเทอะ โจเนส แซน มี ลุค อีนทุ เดอะ ฟยูเชอะ)
Stare at the beautiful women
(ซแท แอ็ท เดอะ บยูทิฟุล วีมเอิน)
“She’s looking at you.
(ชี ลุคอิง แอ็ท ยู)
Uh, I don’t think so. She’s looking at me. “”
(อา , ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ ชี ลุคอิง แอ็ท มี “”)
Standing in the spotlight
(ซแทนดิง อิน เดอะ สปอทไลท์)
I bought myself a gray guitar
(ไอ บอท ไมเซลฟ อะ กเร กิทา)
When everybody loves me, I will never be lonely
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ ลัฝ มี , ไอ วิล เนฝเออะ บี โลนลิ)

I want to be a lion
(ไอ ว็อนท ทู บี อะ ไลอัน)
Everybody wants to pass as cats
(เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เพซ แอ็ส แค็ท)
We all want to be big big stars, but we got different reasons for thatBelieve in me because I don’t believe in anything
(วี ออล ว็อนท ทู บี บิก บิก ซทา , บัท วี ก็อท ดีฟเฟอะเร็นท รี๊ซั่น ฟอ แดทบีฝ อิน มี บิคอส ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เอนอิธิง)
and I want to be someone to believe
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู บี ซัมวัน ทู บิลีฝ)

Mr. Jones and me stumbling through the barrio
(มีซเทอะ โจเนส แซน มี สตัมบลิง ธรู เดอะ บาร์ริโอ)
Yeah we star at the beautiful women
(เย่ วี ซทา แรท เดอะ บยูทิฟุล วีมเอิน)
“She’s perfect for you, Man, there’s got to be somebody for me. “”
(ชี เพ๊อร์เฟ็คท ฟอ ยู , แม็น , แดร์ ก็อท ทู บี ซัมบอดี้ ฟอ มี “”)
I want to be Bob Dylan
(ไอ ว็อนท ทู บี บ็อบ ดายแลน)
Mr. Jones wishes he was someone just a little more funky
(มีซเทอะ โจเนส วิซเชรด ฮี วอส ซัมวัน จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โม ฟังคิ)
When everybody loves you, son, that’s just about as funky as you can be
(ฮเว็น เอวี่บอดี้ ลัฝ ยู , ซัน , แด๊ท จัซท อะเบาท แอ็ส ฟังคิ แอ็ส ยู แค็น บี)

Mr. Jones and me staring at the video
(มีซเทอะ โจเนส แซน มี ซแทริง แอ็ท เดอะ ฝีดอิโอ)
When I look at the television, I want to see me staring right back at me
(ฮเว็น นาย ลุค แกท เดอะ เทลิฝีฉอัน , ไอ ว็อนท ทู ซี มี ซแทริง ไรท แบ็ค แกท มี)
We all want to be big stars, but we don’t know why and we don’t know how
(วี ออล ว็อนท ทู บี บิก ซทา , บัท วี ด้อนท์ โน ฮไว แอ็นด วี ด้อนท์ โน เฮา)
But when everybody loves me, I’m going to be just about as happy as can be
(บัท ฮเว็น เอวี่บอดี้ ลัฝ มี , แอม โกอิ้ง ทู บี จัซท อะเบาท แอ็ส แฮพพิ แอ็ส แค็น บี)
Mr. Jones and me, we’re gonna be big stars..
(มีซเทอะ โจเนส แซน มี , เวีย กอนนะ บี บิก ซทา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Jones คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น