เนื้อเพลง Jonathan Livingston Seagull คำอ่านไทย Neil Diamond

Written by Neil Diamond
(วึ้น ไบ นิวอฺ ไดมันด)
BE
(บี)
Lost
(ล็อซท)
On a painted sky
(ออน อะ เพนท ซไค)
Where the clouds are hung
(ฮแว เดอะ คเลาด แซร์ ฮัง)
For the poet’s eye
(ฟอ เดอะ โพเอ็ท ไอ)
You may find him
(ยู เม ไฟนด ฮิม)
If you may find him
(อิฟ ยู เม ไฟนด ฮิม)
There
(แดร์)
On a distant shore
(ออน อะ ดีซแท็นท โฌ)
By the wings of dreams
(ไบ เดอะ วิง อ็อฝ ดรีม)
Through an open door
(ธรู แอน โอเพ็น โด)
You may know him
(ยู เม โน ฮิม)
If you may
(อิฟ ยู เม)

Be
(บี)
As a page that aches for a word
(แอ็ส ซา เพจ แดท เอค ฟอ รา เวิด)
Which speaks on a theme that is timeless
(ฮวิช ซพีค ออน อะ ธีม แดท อีส ไทมเล็ซ)
While the Sun God will make for your day
(ฮไวล เดอะ ซัน ก็อด วิล เมค ฟอ ยุร เด)
Sing
(ซิง)
As a song in search of a voice that is silent
(แอ็ส ซา ซ็อง อิน เซิช อ็อฝ อะ ฝอยซ แดท อีส ไซเล็นท)
And the one God will make for your way
(แอ็นด ดิ วัน ก็อด วิล เมค ฟอ ยุร เว)

And we dance
(แอ็นด วี ดานซ)
To a whispered voice
(ทู อะ ฮวีซเพอะ ฝอยซ)
Overheard by the soul
(โอเฝอะเฮิด ไบ เดอะ โซล)
Undertook by the heart
(อันเดอะทูค ไบ เดอะ ฮาท)
And you may know it
(แอ็นด ยู เม โน อิท)
If you may know it
(อิฟ ยู เม โน อิท)

While the sand
(ฮไวล เดอะ แซ็นด)
Would become the stone
(เวิด บิคัม เดอะ ซโทน)
Which begat the spark
(ฮวิช บีกาด เดอะ ซพาค)
Turned to living bone
(เทิน ทู ลีฝอิง โบน)
Holy, holy
(โฮลิ , โฮลิ)
Sanctus, sanctus
(แซงเติด , แซงเติด)

Be
(บี)
As a page that aches for a word
(แอ็ส ซา เพจ แดท เอค ฟอ รา เวิด)
Which speaks on a theme that is timeless
(ฮวิช ซพีค ออน อะ ธีม แดท อีส ไทมเล็ซ)
While the Sun God will make for your day
(ฮไวล เดอะ ซัน ก็อด วิล เมค ฟอ ยุร เด)
Sing
(ซิง)
As a song in search of a voice that is silent
(แอ็ส ซา ซ็อง อิน เซิช อ็อฝ อะ ฝอยซ แดท อีส ไซเล็นท)
And the one God will make for your way
(แอ็นด ดิ วัน ก็อด วิล เมค ฟอ ยุร เว)

LONELY LOOKING SKY
(โลนลิ ลุคอิง ซไค)
Lonely looking sky
(โลนลิ ลุคอิง ซไค)
Lonely sky, lonely looking sky
(โลนลิ ซไค , โลนลิ ลุคอิง ซไค)
And bein’ lonely
(แอ็นด บีนโพลโลนลิ)
Makes you wonder why
(เมค ยู วันเดอะ ฮไว)
Makes you wonder why
(เมค ยู วันเดอะ ฮไว)
Lonely looking sky
(โลนลิ ลุคอิง ซไค)
Lonely looking sky
(โลนลิ ลุคอิง ซไค)
Lonely looking sky
(โลนลิ ลุคอิง ซไค)
Lonely looking night
(โลนลิ ลุคอิง ไนท)
Lonely night, lonely looking night
(โลนลิ ไนท , โลนลิ ลุคอิง ไนท)
And bein’ lonely
(แอ็นด บีนโพลโลนลิ)
Never made it right
(เนฝเออะ เมด อิท ไรท)
Never made it right
(เนฝเออะ เมด อิท ไรท)
Lonely looking night
(โลนลิ ลุคอิง ไนท)
Lonely looking night
(โลนลิ ลุคอิง ไนท)
Lonely looking night
(โลนลิ ลุคอิง ไนท)

Sleep we sleep
(ซลีพ วี ซลีพ)
For we may dream
(ฟอ วี เม ดรีม)
While we may
(ฮไวล วี เม)
Dream we dream
(ดรีม วี ดรีม)
for we may wake
(ฟอ วี เม เวค)
One more day
(วัน โม เด)
One more day
(วัน โม เด)

Glory looking day
(กโลริ ลุคอิง เด)
Glory day, glory looking day
(กโลริ เด , กโลริ ลุคอิง เด)
And all it’s glory
(แอ็นด ออล อิทซ กโลริ)
Told a simple way
(โทลด อะ ซิ๊มเพิ่ล เว)
Behold it if you may
(บิโฮลด ดิท อิฟ ยู เม)
Glory looking day
(กโลริ ลุคอิง เด)
Glory looking day
(กโลริ ลุคอิง เด)
Lonely looking night
(โลนลิ ลุคอิง ไนท)

SKYBIRD
(สกายเบิร์ด)
Skybird
(สกายเบิร์ด)
Make your sail
(เมค ยุร เซล)
And every heart will know
(แอ็นด เอฝริ ฮาท วิล โน)
Of the tale
(อ็อฝ เดอะ เทล)
Songbird
(ซองเบริ์ด)
Make you tune
(เมค ยู ทยูน)
For none may sing it
(ฟอ นัน เม ซิง อิท)
Just as you do
(จัซท แอ็ส ยู ดู)

Look at the way I glide
(ลุค แกท เดอะ เว ไอ กไลด)
Caught on the wind’s lazy tide
(คอท ออน เดอะ วินด เลสิ ไทด)
Sweetly how it sings
(ซวิทลิ เฮา อิท ซิง)
Rally each heart at the sight
(แรลลิ อีช ฮาท แอ็ท เดอะ ไซท)
Of you silver wings
(อ็อฝ ยู ซีลเฝอะ วิง)

Skybird, skybird
(สกายเบิร์ด , สกายเบิร์ด)

Nightbird
(ไนท์เบริด)
Find your way
(ไฟนด ยุร เว)
For none may know it
(ฟอ นัน เม โน อิท)
just as you may
(จัซท แอ็ส ยู เม)

ANTHEM
(แอนเธ็ม)
Sanctus
(แซงเติด)
Kyrie
(เครีเอ)
Sanctus
(แซงเติด)
Kyrie
(เครีเอ)
Kyrie Gloria
(เครีเอ โกวเรีย)
Gloria Holy
(โกวเรีย โฮลิ)
Holy, Holy
(โฮลิ , โฮลิ)
Gloria
(โกวเรีย)
Sanctus
(แซงเติด)
Kyrie
(เครีเอ)
Sanctus
(แซงเติด)
Kyrie
(เครีเอ)
Kyrie Gloria
(เครีเอ โกวเรีย)
Gloria Holy
(โกวเรีย โฮลิ)
Holy, Holy
(โฮลิ , โฮลิ)
Gloria
(โกวเรีย)

DEAR FATHER
(เดีย ฟาเฑอะ)
Dear Farther
(เดีย ฟาเฑอะ)
We dream
(วี ดรีม)
We dream
(วี ดรีม)
We dream
(วี ดรีม)
While we may
(ฮไวล วี เม)
Who are we to need
(ฮู อาร์ วี ทู นีด)
We need
(วี นีด)
We need
(วี นีด)
While we wait
(ฮไวล วี เวท)
While we wait
(ฮไวล วี เวท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jonathan Livingston Seagull คำอ่านไทย Neil Diamond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น