เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย Kate Dearaugo

Oh – thinkin’ about our younger years
(โอ ติ้งกิน อะเบาท เอ๊า ยังเกอะ เยีย)
There was only you and me
(แดร์ วอส โอ๊นลี่ ยู แอ็นด มี)
We were young and wild and free
(วี เวอ ยัง แอ็นด ไวลด แอ็นด ฟรี)

Now nothin’ can take you away from me
(เนา นอทติน แค็น เทค ยู อะเว ฟร็อม มี)
We been down that road before
(วี บีน เดาน แดท โรด บิโฟ)
But that’s over now
(บัท แด๊ท โอเฝอะ เนา)
You keep me comin’ back for more
(ยู คีพ มี คัมอิน แบ็ค ฟอ โม)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
And baby you’re all that I want
(แอ็นด เบบิ ยัวร์ ออล แดท ไอ ว็อนท)
When you’re lyin’ here in my arms
(ฮเว็น ยัวร์ ลายอิน เฮียร อิน มาย อาม)
I’m finding it hard to believe
(แอม ไฟนดิง อิท ฮาด ทู บิลีฝ)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)
And lovin’ is all that I need
(แอ็นด โลวิน อีส ซอร์ แดท ไอ นีด)
And I found it there in your heart
(แอ็นด ดาย เฟานด ดิท แดร์ อิน ยุร ฮาท)
Isn’t too hard to see
(อีสซึ่น ทู ฮาด ทู ซี)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)

Oh – once in your life you find someone
(โอ วันซ อิน ยุร ไลฟ ยู ไฟนด ซัมวัน)
Who will turn your world around
(ฮู วิล เทิน ยุร เวิลด อะเรานด)
Pick you up when you’re feelin’ down
(พิค ยู อัพ ฮเว็น ยัวร์ ฟีลิน เดาน)

Now nothin’ can change what you mean to me
(เนา นอทติน แค็น เชนจ ฮว็อท ยู มีน ทู มี)
There’s a lot that I can say
(แดร์ ซา ล็อท แดท ไอ แค็น เซ)
Just hold me now
(จัซท โฮลด มี เนา)
Cause our love will light the way
(คอส เอ๊า ลัฝ วิล ไลท เดอะ เว)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
N’ baby you’re all that I want
(เอ็น เบบิ ยัวร์ ออล แดท ไอ ว็อนท)
When you’re lyin’ here in my arms
(ฮเว็น ยัวร์ ลายอิน เฮียร อิน มาย อาม)
I’m finding it hard to believe
(แอม ไฟนดิง อิท ฮาด ทู บิลีฝ)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)
And lovin’ is all that I need
(แอ็นด โลวิน อีส ซอร์ แดท ไอ นีด)
And I found it there in your heart
(แอ็นด ดาย เฟานด ดิท แดร์ อิน ยุร ฮาท)
Isn’t too hard to see
(อีสซึ่น ทู ฮาด ทู ซี)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)

I’ve been waitin’ for so long
(แอฝ บีน เว๊ทดิน ฟอ โซ ล็อง)
For something to arrive
(ฟอ ซัมติง ทู แอะไรฝ)
For love to come along
(ฟอ ลัฝ ทู คัม อะลอง)

Now our dreams are comin’ true
(เนา เอ๊า ดรีม แซร์ คัมอิน ทรู)
Through the good times and the bad
(ธรู เดอะ เกิด ไทม แซน เดอะ แบ็ด)
I’ll be standin’ there by you
(อิล บี แสตนดิน แดร์ ไบ ยู)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
And baby you’re all that I want
(แอ็นด เบบิ ยัวร์ ออล แดท ไอ ว็อนท)
When you’re lyin’ here in my arms
(ฮเว็น ยัวร์ ลายอิน เฮียร อิน มาย อาม)
I’m finding it hard to believe
(แอม ไฟนดิง อิท ฮาด ทู บิลีฝ)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)
And lovin’ is all that I need
(แอ็นด โลวิน อีส ซอร์ แดท ไอ นีด)
And I found it there in your heart
(แอ็นด ดาย เฟานด ดิท แดร์ อิน ยุร ฮาท)
Isn’t too hard to see
(อีสซึ่น ทู ฮาด ทู ซี)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)

Ohh, Ahh..
(โอ้ , อา)
We’re in heaven
(เวอ อิน เฮฝเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย Kate Dearaugo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น