เนื้อเพลง I Stand Alone คำอ่านไทย Godsmack

Now I’ve told you this once before
(เนา แอฝ โทลด ยู ดีซ วันซ บิโฟ)
You can’t control me
(ยู แค็นท ค็อนทโรล มี)
If you try to take me down you’re gonna break
(อิฟ ยู ทไร ทู เทค มี เดาน ยัวร์ กอนนะ บเรค)
[i think it could also be: if you try to take me down you’re gonna pay]
([ ไอ ธิงค อิท เคิด ออลโซ บี : อิฟ ยู ทไร ทู เทค มี เดาน ยัวร์ กอนนะ เพ ])
Now I feel your every nothing that you’re doing for me
(เนา ไอ ฟีล ยุร เอฝริ นัธอิง แดท ยัวร์ ดูอิง ฟอ มี)
I’m picking you outa me
(แอม พีคคิงส ยู เอ้าดา มี)
you run away
(ยู รัน อะเว)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
You’re always hiding behind your so called goddess
(ยัวร์ ออลเว ไฮดอิง บิไฮนด ยุร โซ คอล กอดเดซ)
So what you don’t think that we can see your face
(โซ ฮว็อท ยู ด้อนท์ ธิงค แดท วี แค็น ซี ยุร เฟซ)
Resurrected back before the final fallen
(เรสะเรคท แบ็ค บิโฟ เดอะ ไฟแน็ล ฟอลเล็น)
now they’ve arrest utill I can make my own way
(เนา เดวฟ แอะเรซท ยูทิล ไอ แค็น เมค มาย โอน เว)
I’m not afraid of fading
(แอม น็อท อัฟเรด อ็อฝ เฟดิง)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Feeling your sting down inside of me
(ฟีลอิง ยุร ซทิง เดาน อีนไซด อ็อฝ มี)
I’m not dying for it
(แอม น็อท ไดอิง ฟอ อิท)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Everything that I believe is fading
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ บิลีฝ อีส เฟดิง)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
And now its my time [now its my time]
(แอ็นด เนา อิทซ มาย ไทม [ เนา อิทซ มาย ไทม ])
It’s my time to dream [my time to dream]
(อิทซ มาย ไทม ทู ดรีม [ มาย ไทม ทู ดรีม ])
Dream of the sky [dream of the sky]
(ดรีม อ็อฝ เดอะ ซไค [ ดรีม อ็อฝ เดอะ ซไค ])
Make me believe that this place is invaded
(เมค มี บิลีฝ แดท ดีซ พเลซ อีส อินเฝด)
By the poison in me
(ไบ เดอะ พ๊อยซั่น อิน มี)
Help me decide if my fire will burn out
(เฮ็ลพ มี ดิไซด อิฟ มาย ไฟร วิล เบิน เอาท)
Before you can breathe
(บิโฟ ยู แค็น บรีฑ)
Breathe into me
(บรีฑ อีนทุ มี)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Feeling your sting down inside of me
(ฟีลอิง ยุร ซทิง เดาน อีนไซด อ็อฝ มี)
I’m not dying for it
(แอม น็อท ไดอิง ฟอ อิท)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Everything that I believe is fading
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ บิลีฝ อีส เฟดิง)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)
I stand alone
(ไอ ซแท็นด อะโลน)
Inside
(อีนไซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Stand Alone คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น