เนื้อเพลง Emotionless คำอ่านไทย Good Charlotte

hey dad,
(เฮ แด็ด ,)
im writing to you,
(แอม ไรทอิง ทู ยู ,)
not to tell you that i still hate you,
(น็อท ทู เท็ล ยู แดท ไอ ซทิล เฮท ยู ,)
just to ask you how you feel,
(จัซท ทู อาซค ยู เฮา ยู ฟีล ,)
and how we fell apart,
(แอ็นด เฮา วี เฟ็ล อะพาท ,)
how this fell apart.
(เฮา ดีซ เฟ็ล อะพาท)
Are you happy out there in the straight wide world,
(อาร์ ยู แฮพพิ เอาท แดร์ อิน เดอะ ซทเรท ไวด เวิลด ,)
do you think about your sons,
(ดู ยู ธิงค อะเบาท ยุร ซัน ,)
do you miss your little girl.
(ดู ยู มิซ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
When you lay your head down, how do you sleep at night,
(ฮเว็น ยู เล ยุร เฮ็ด เดาน , เฮา ดู ยู ซลีพ แอ็ท ไนท ,)
do you even wonder if im alive,
(ดู ยู อีเฝ็น วันเดอะ อิฟ แอม อะไลฝ ,)
but we’re alright,
(บัท เวีย ออลไร๊ท ,)
we’re alright.
(เวอ ออลไร๊ท)

CHORUS
(โครัซ)

its been a long hard road without you by my side,
(อิทซ บีน อะ ล็อง ฮาด โรด วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด ,)
why werent you there all the nights that we cried,
(ฮไว เวินท์ ยู แดร์ ออล เดอะ ไนท แดท วี คไร ,)
you broke my mothers heart, you broke your children’s for life,
(ยู บโรค มาย ม๊าเธ่อร์ ฮาท , ยู บโรค ยุร ชีลดเร็น ฟอ ไลฟ ,)
its not okay, but we’re alright.
(อิทซ น็อท โอเค , บัท เวีย ออลไร๊ท)
I remember the days you were a hero in my eyes,
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เด ยู เวอ อะ ฮีโร อิน มาย ไอ ,)
but those are just a long lost memory of mine,
(บัท โฑส อาร์ จัซท ดา ล็อง ล็อซท เมมโอะริ อ็อฝ ไมน ,)
ive spent so many years learning how to survive,
(แอฝ ซเพ็นท โซ เมนอิ เยีย เลอนิง เฮา ทู เซอะไฝฝ ,)
now im writin just to let you know im still alive.
(เนา แอม ไรดิน จัซท ทู เล็ท ยู โน แอม ซทิล อะไลฝ)

Those days i spent so cold so hungry,
(โฑส เด ซาย ซเพ็นท โซ โคลด โซ ฮังกริ ,)
were full of hate, i was so angry,
(เวอ ฟูล อ็อฝ เฮท , ไอ วอส โซ แองกริ ,)
The scars run deep inside this tatooed body,
(เดอะ ซคา รัน ดีพ อีนไซด ดีซ แทททูด บอดอิ ,)
there’s things i’ll take to my grave,
(แดร์ ธิง อิล เทค ทู มาย กแรฝ ,)
but im okay,
(บัท แอม โอเค ,)
im okay.
(แอม โอเค)

its been a long hard road without you by my side,
(อิทซ บีน อะ ล็อง ฮาด โรด วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด ,)
why werent you there all the nights that we cried,
(ฮไว เวินท์ ยู แดร์ ออล เดอะ ไนท แดท วี คไร ,)
you broke my mothers heart, you broke you children for life,
(ยู บโรค มาย ม๊าเธ่อร์ ฮาท , ยู บโรค ยู ชีลดเร็น ฟอ ไลฟ ,)
its not okay, but we’re alright.
(อิทซ น็อท โอเค , บัท เวีย ออลไร๊ท)
I remember the days you were a hero in my eyes,
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เด ยู เวอ อะ ฮีโร อิน มาย ไอ ,)
but those are just a long lost memory of mine,
(บัท โฑส อาร์ จัซท ดา ล็อง ล็อซท เมมโอะริ อ็อฝ ไมน ,)
now im writin just to let you know im still alive,
(เนา แอม ไรดิน จัซท ทู เล็ท ยู โน แอม ซทิล อะไลฝ ,)
and im still alive.
(แอ็นด แอม ซทิล อะไลฝ)

sometimes, i forgive,
(ซัมไทม์ , ไอ เฟาะกีฝ ,)
yeah and this time, ill admit,
(เย่ แอ็นด ดีซ ไทม , อิล แอ็ดมีท ,)
that i miss you,
(แดท ไอ มิซ ยู ,)
said i miss you……………
(เซ็ด ดาย มิซ ยู)

its been a long hard road without you by my side,
(อิทซ บีน อะ ล็อง ฮาด โรด วิเฑาท ยู ไบ มาย ไซด ,)
why werent you there all the nights that we cried,
(ฮไว เวินท์ ยู แดร์ ออล เดอะ ไนท แดท วี คไร ,)
you broke my mothers heart, you broke your children for life,
(ยู บโรค มาย ม๊าเธ่อร์ ฮาท , ยู บโรค ยุร ชีลดเร็น ฟอ ไลฟ ,)
its not okay, but we’re alright.
(อิทซ น็อท โอเค , บัท เวีย ออลไร๊ท)
I remember the days you were a hero in my eyes,
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ เด ยู เวอ อะ ฮีโร อิน มาย ไอ ,)
but those are just a long lost memory of mine,
(บัท โฑส อาร์ จัซท ดา ล็อง ล็อซท เมมโอะริ อ็อฝ ไมน ,)
now im writin just to let you know im still alive,
(เนา แอม ไรดิน จัซท ทู เล็ท ยู โน แอม ซทิล อะไลฝ ,)
and im still alive.
(แอ็นด แอม ซทิล อะไลฝ)

and sometimes, i forgive,
(แอ็นด ซัมไทม์ , ไอ เฟาะกีฝ ,)
and this time, ill admit,
(แอ็นด ดีซ ไทม , อิล แอ็ดมีท ,)
that i miss you,
(แดท ไอ มิซ ยู ,)
i miss you,
(ไอ มิซ ยู ,)

hey dad.
(เฮ แด็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Emotionless คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น