เนื้อเพลง Give Your Heart a Break คำอ่านไทย Demi Lovato

The day I first met you
(เดอะ เด ไอ เฟิซท เม็ท ยู)
You told me you’d never fall in love
(ยู โทลด มี ยูต เนฝเออะ ฟอล อิน ลัฝ)
But now that I get you
(บัท เนา แดท ไอ เก็ท ยู)
I know fear is what it really was
(ไอ โน เฟีย อีส ฮว็อท ดิธ ริแอ็ลลิ วอส)

Now here we are
(เนา เฮียร วี อาร์)
So close yet so far
(โซ คโลส เย็ท โซ ฟา)
Haven’t I passed the test
(แฮฟเวน ไอ พาซ เดอะ เท็ซท)
When will you realize
(ฮเว็น วิล ยู รีแอะไลส)
Baby, I’m not like the rest
(เบบิ , แอม น็อท ไลค เดอะ เร็ซท)

Don’t wanna break your heart
(ด้อนท์ วอนนา บเรค ยุร ฮาท)
Wanna give your heart a break
(วอนนา กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
I know you’re scared it’s wrong
(ไอ โน ยัวร์ ซคา อิทซ ร็อง)
Like you might make a mistake
(ไลค ยู ไมท เมค เก มิซเทค)
There’s just one life to live
(แดร์ จัซท วัน ไลฟ ทู ไลฝ)
And there’s no time to wait, to wait
(แอ็นด แดร์ โน ไทม ทู เวท , ทู เวท)
So let me give your heart a break, give your heart a break
(โซ เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
Let me give your heart a break, your heart a break
(เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , ยุร ฮาท ดา บเรค)
There’s just so much you can take
(แดร์ จัซท โซ มัช ยู แค็น เทค)
Give your heart a break
(กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
Let me give your heart a break, your heart a break
(เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , ยุร ฮาท ดา บเรค)
Oh yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่)

On Sunday you went home alone
(ออน ซันดิ ยู เว็นท โฮม อะโลน)
There were tears in your eyes
(แดร์ เวอ เทีย ซิน ยุร ไอ)
I called your cell phone, my love
(ไอ คอล ยุร เซ็ล โฟน , มาย ลัฝ)
But you did not reply
(บัท ยู ดิด น็อท ริพไล)

The world is ours if we want it
(เดอะ เวิลด อีส เอ๊า อิฟ วี ว็อนท ดิธ)
We can take it if you just take my hand
(วี แค็น เทค อิท อิฟ ยู จัซท เทค มาย แฮ็นด)
There’s no turning back now
(แดร์ โน เทินนิง แบ็ค เนา)
Baby, try to understand
(เบบิ , ทไร ทู อันเดิซแทนด)

Don’t wanna break your heart
(ด้อนท์ วอนนา บเรค ยุร ฮาท)
Wanna give your heart a break
(วอนนา กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
I know you’re scared it’s wrong
(ไอ โน ยัวร์ ซคา อิทซ ร็อง)
Like you might make a mistake
(ไลค ยู ไมท เมค เก มิซเทค)
There’s just one life to live
(แดร์ จัซท วัน ไลฟ ทู ไลฝ)
And there’s no time to wait, to wait
(แอ็นด แดร์ โน ไทม ทู เวท , ทู เวท)
So let me give your heart a break, give your heart a break
(โซ เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
Let me give your heart a break, your heart a break
(เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , ยุร ฮาท ดา บเรค)
There’s just so much you can take
(แดร์ จัซท โซ มัช ยู แค็น เทค)
Give your heart a break
(กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
Let me give your heart a break, your heart a break
(เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , ยุร ฮาท ดา บเรค)
Oh yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่)

When your lips are on my lips
(ฮเว็น ยุร ลิพ แซร์ ออน มาย ลิพ)
Then our hearts beat as one
(เด็น เอ๊า ฮาท บีท แอ็ส วัน)
But you slip out of my fingertips
(บัท ยู ซลิพ เอาท อ็อฝ มาย ฟิงเกอร์ทิป)
Every time you run, whoa-oh-whoa-oh-oh
(เอฝริ ไทม ยู รัน , โว้ว โอ โว้ว โอ โอ)

Don’t wanna break your heart
(ด้อนท์ วอนนา บเรค ยุร ฮาท)
Wanna give your heart a break
(วอนนา กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
I know you’re scared it’s wrong
(ไอ โน ยัวร์ ซคา อิทซ ร็อง)
Like you might make a mistake
(ไลค ยู ไมท เมค เก มิซเทค)
There’s just one life to live
(แดร์ จัซท วัน ไลฟ ทู ไลฝ)
And there’s no time to wait, to wait
(แอ็นด แดร์ โน ไทม ทู เวท , ทู เวท)
So let me give your heart a break
(โซ เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)

‘Cause you’ve been hurt before
(คอส ยู๊ฟ บีน เฮิท บิโฟ)
I can see it in your eyes
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยุร ไอ)
You try to smile it away, some things you can’t disguise
(ยู ทไร ทู ซไมล อิท อะเว , ซัม ธิง ยู แค็นท ดิซไกส)
Don’t wanna break your heart
(ด้อนท์ วอนนา บเรค ยุร ฮาท)
Maybe, I can ease the ache, the ache
(เมบี , ไอ แค็น อีส ดิ เอค , ดิ เอค)
So let me give your heart a break, give your heart a break
(โซ เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
Let me give your heart a break, your heart a break
(เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , ยุร ฮาท ดา บเรค)
There’s just so much you can take
(แดร์ จัซท โซ มัช ยู แค็น เทค)
Give your heart a break
(กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค)
Let me give your heart a break, your heart a break
(เล็ท มี กิฝ ยุร ฮาท ดา บเรค , ยุร ฮาท ดา บเรค)
Oh yeah, yeah
(โอ เย่ , เย่)

The day I first met you
(เดอะ เด ไอ เฟิซท เม็ท ยู)
You told me you’d never fall in love
(ยู โทลด มี ยูต เนฝเออะ ฟอล อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Your Heart a Break คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น