เนื้อเพลง Where, Oh Where, Can My Baby Be? The Lord Took Her Away from คำอ่านไทย Pearl Jam

Me. she’s gone to heaven, so I’ve got to be good. so I can see my baby when i
(มี ชี กอน ทู เฮฝเอ็น , โซ แอฝ ก็อท ทู บี เกิด โซ ไอ แค็น ซี มาย เบบิ ฮเว็น นาย)
Leave this world.
(ลีฝ ดีซ เวิลด)

We were out on a date in my daddy’s car. we hadn’t driven very far. there in
(วี เวอ เอาท ออน อะ เดท อิน มาย แดดดิ คา วี แฮดอินท ดรีฝเอ็น เฝริ ฟา แดร์ อิน)
The road, straight ahead. a car was stalled, the engine was dead.
(เดอะ โรด , ซทเรท อะเฮด อะ คา วอส ซทอล , ดิ เอนจิน วอส เด็ด)

I couldn’t stop, so I swerved to the right. I’ll never forget the sound that
(ไอ คูดซึ่น ซท็อพ , โซ ไอ ซเวิฝ ทู เดอะ ไรท อิล เนฝเออะ เฟาะเกท เดอะ เซานด แดท)
Night. the screamin tires, the bustin glass. the painful scream that I heard
(ไนท เดอะ สครีมมิน ไทร , เดอะ บัสติน กลัซ เดอะ เพลนฟลู ซครีม แดท ไอ เฮิด)
Last.
(ลาซท)

Oh where, oh where, can my baby be? the lord took her away from me. she’s gone
(โอ ฮแว , โอ ฮแว , แค็น มาย เบบิ บี เดอะ ลอด ทุค เฮอ อะเว ฟร็อม มี ชี กอน)
To heaven, so I’ve got to be good. so I can see my baby when I leave this world.
(ทู เฮฝเอ็น , โซ แอฝ ก็อท ทู บี เกิด โซ ไอ แค็น ซี มาย เบบิ ฮเว็น นาย ลีฝ ดีซ เวิลด)

When I woke up the rain was pourin down. there were people standin all around.
(ฮเว็น นาย โวค อัพ เดอะ เรน วอส โพวริน เดาน แดร์ เวอ พี๊เพิ่ล แสตนดิน ออล อะเรานด)
Something warm flowing through my eyes. but somehow I found my baby that night.
(ซัมติง วอม ฟโลอิง ธรู มาย ไอ บัท ซัมฮาว ไอ เฟานด มาย เบบิ แดท ไนท)
I lifted her head, she looked at me and said. ” hold me darling, just a little
(ไอ ลิฟท เฮอ เฮ็ด , ชี ลุค แอ็ท มี แอ็นด เซ็ด ” โฮลด มี ดาลิง , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล)
While. ” I held her close, I kissed her our last kiss. I found the love that i
(ฮไวล ” ไอ เฮ็ลด เฮอ คโลส , ไอ คิซ เฮอ เอ๊า ลาซท คิซ ซาย เฟานด เดอะ ลัฝ แดท ไอ)
Knew I had missed.
(นยู ไอ แฮ็ด มิซ)

Well now she’s gone. even though I hold her tight. I lost my love, my life,
(เว็ล เนา ชี กอน อีเฝ็น โธ ไอ โฮลด เฮอ ไทท ไอ ล็อซท มาย ลัฝ , มาย ไลฟ ,)
That night.
(แดท ไนท)

Oh where, oh where, can my baby be? the lord took her away from me. she’s gone
(โอ ฮแว , โอ ฮแว , แค็น มาย เบบิ บี เดอะ ลอด ทุค เฮอ อะเว ฟร็อม มี ชี กอน)
To heaven, so I’ve got to be good. so I can see my baby when I leave this
(ทู เฮฝเอ็น , โซ แอฝ ก็อท ทู บี เกิด โซ ไอ แค็น ซี มาย เบบิ ฮเว็น นาย ลีฝ ดีซ)
World.
(เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where, Oh Where, Can My Baby Be? The Lord Took Her Away from คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น