เนื้อเพลง Blue (Da Ba Dee) คำอ่านไทย Eiffel 65

Yo listen up here’s a story
(โย ลิ๊สซึ่น อัพ เฮียร ซา ซโทริ)
About a little guy that lives in a blue world
(อะเบาท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไก แดท ไลฝ ซิน อะ บลู เวิลด)
And all day and all night and everything he sees
(แอ็นด ออล เด แอ็นด ออล ไนท แอ็นด เอ๊วี่ติง ฮี ซี)
Is just blue
(อีส จัซท บลู)
Like him inside and outside
(ไลค ฮิม อีนไซด แอ็นด เอาทไซด)
Blue his house with a blue little window
(บลู ฮิส เฮาซ วิฑ อะ บลู ลิ๊ทเทิ่ล วีนโด)
And a blue Corvette
(แอ็นด อะ บลู คอเฝท)
And everything is blue for him
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส บลู ฟอ ฮิม)
And himself and everybody around
(แอ็นด ฮิมเซลฟ แอ็นด เอวี่บอดี้ อะเรานด)
Cause he ain’t got nobody to listen
(คอส ฮี เอน ก็อท โนบอดี้ ทู ลิ๊สซึ่น)

* I’m Blue da ba dee da ba daa …
(* แอม บลู ดา บา ดี ดา บา daa)
I’m Blue da ba dee da ba daa …
(แอม บลู ดา บา ดี ดา บา daa)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

** I have a blue house with a blue window
(** ไอ แฮ็ฝ อะ บลู เฮาซ วิฑ อะ บลู วีนโด)
Blue is the colour of all that I wear
(บลู อีส เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ออล แดท ไอ แว)
Blue are the streets and all the trees are too
(บลู อาร์ เดอะ ซทรีท แซน ออล เดอะ ทรี แซร์ ทู)
I have a girlfriend and she is so blue
(ไอ แฮ็ฝ อะ เกลิลเฟรน แอ็นด ชี อีส โซ บลู)

Blue are the people here that walk around
(บลู อาร์ เดอะ พี๊เพิ่ล เฮียร แดท วอค อะเรานด)
Blue like my Corvette, it’s in and outside
(บลู ไลค มาย คอเฝท , อิทซ ซิน แอ็นด เอาทไซด)
Blue are the words I say and what I think
(บลู อาร์ เดอะ เวิด ซาย เซ แอ็นด ฮว็อท ไอ ธิงค)
Blue are the feelings that live inside me
(บลู อาร์ เดอะ ฟีลอิง แดท ไลฝ อีนไซด มี)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

[Repeat ** , *]
([ ริพีท ** , * ])

Inside and outside
(อีนไซด แอ็นด เอาทไซด)
Blue his house with a blue little window
(บลู ฮิส เฮาซ วิฑ อะ บลู ลิ๊ทเทิ่ล วีนโด)
And a blue Corvette
(แอ็นด อะ บลู คอเฝท)
And everything is blue for him and himself
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส บลู ฟอ ฮิม แอ็นด ฮิมเซลฟ)
And everybody around
(แอ็นด เอวี่บอดี้ อะเรานด)
Cause he ain’t got nobody to listen
(คอส ฮี เอน ก็อท โนบอดี้ ทู ลิ๊สซึ่น)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue (Da Ba Dee) คำอ่านไทย Eiffel 65

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น