เนื้อเพลง I Cry คำอ่านไทย Shayne Ward

You said goodbye
(ยู เซ็ด กู๊ดบาย)
I fell apart
(ไอ เฟ็ล อะพาท)
I fell from all we had
(ไอ เฟ็ล ฟร็อม ออล วี แฮ็ด)
To I never knew
(ทู ไอ เนฝเออะ นยู)
I needed you so bad
(ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

You need to let things go
(ยู นีด ทู เล็ท ธิง โก)
I know, you told me so
(ไอ โน , ยู โทลด มี โซ)
I’ve been through hell
(แอฝ บีน ธรู เฮ็ล)
To break the spell
(ทู บเรค เดอะ ซเพ็ล)

Why did I ever let you slip away
(ฮไว ดิด ดาย เอฝเออะ เล็ท ยู ซลิพ อะเว)
Can’t stand another day without you
(แค็นท ซแท็นด แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ยู)
Without the feeling
(วิเฑาท เดอะ ฟีลอิง)
I once knew
(ไอ วันซ นยู)

I cry silently
(ไอ คไร ไซเล็นทลิ)
I cry inside of me
(ไอ คไร อีนไซด อ็อฝ มี)
I cry hopelessly
(ไอ คไร โฮพเล็ซลิ)
Cause I know I’ll never breathe your love again
(คอส ไอ โน อิล เนฝเออะ บรีฑ ยุร ลัฝ อะเกน)
I cry
(ไอ คไร)
Cause you’re not here with me
(คอส ยัวร์ น็อท เฮียร วิฑ มี)
I cry
(ไอ คไร)
Cause I’m lonely as can be
(คอส แอม โลนลิ แอ็ส แค็น บี)
I cry hopelessly
(ไอ คไร โฮพเล็ซลิ)
Cause I know I’ll never breathe your love again
(คอส ไอ โน อิล เนฝเออะ บรีฑ ยุร ลัฝ อะเกน)

If you could see me now
(อิฟ ยู เคิด ซี มี เนา)
You would know just how
(ยู เวิด โน จัซท เฮา)
How hard I try
(เฮา ฮาด ดาย ทไร)
Not to wonder why
(น็อท ทู วันเดอะ ฮไว)

I wish I could believe in something new
(ไอ วิฌ ไอ เคิด บิลีฝ อิน ซัมติง นยู)
Oh please somebody tell me it’s not true [oh girl]
(โอ พลีส ซัมบอดี้ เท็ล มี อิทซ น็อท ทรู [ โอ เกิล ])
I’ll never be over you
(อิล เนฝเออะ บี โอเฝอะ ยู)

Why did I ever let you slip away
(ฮไว ดิด ดาย เอฝเออะ เล็ท ยู ซลิพ อะเว)
Can’t stand another day without you
(แค็นท ซแท็นด แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ยู)
Without the feeling
(วิเฑาท เดอะ ฟีลอิง)
I once knew
(ไอ วันซ นยู)

I cry silently
(ไอ คไร ไซเล็นทลิ)
I cry inside of me
(ไอ คไร อีนไซด อ็อฝ มี)
I cry hopelessly
(ไอ คไร โฮพเล็ซลิ)
Cause I know I’ll never breathe your love again
(คอส ไอ โน อิล เนฝเออะ บรีฑ ยุร ลัฝ อะเกน)
I cry
(ไอ คไร)
Cause you’re not here with me
(คอส ยัวร์ น็อท เฮียร วิฑ มี)
I cry
(ไอ คไร)
Cause I’m lonely as can be
(คอส แอม โลนลิ แอ็ส แค็น บี)
I cry hopelessly
(ไอ คไร โฮพเล็ซลิ)
Cause I know I’ll never breathe your love again
(คอส ไอ โน อิล เนฝเออะ บรีฑ ยุร ลัฝ อะเกน)

If I could have you back tomorrow
(อิฟ ฟาย เคิด แฮ็ฝ ยู แบ็ค ทุมอโร)
If I could lose the pain and sorrow
(อิฟ ฟาย เคิด ลูส เดอะ เพน แอ็นด ซอโร)
I would do just anything
(ไอ เวิด ดู จัซท เอนอิธิง)
To make you see
(ทู เมค ยู ซี)
You still love me
(ยู ซทิล ลัฝ มี)

I cry silently
(ไอ คไร ไซเล็นทลิ)
I cry inside of me
(ไอ คไร อีนไซด อ็อฝ มี)
I cry hopelessly
(ไอ คไร โฮพเล็ซลิ)
Cause I know I’ll never breathe your love again
(คอส ไอ โน อิล เนฝเออะ บรีฑ ยุร ลัฝ อะเกน)
I cry
(ไอ คไร)
Cause you’re not here with me
(คอส ยัวร์ น็อท เฮียร วิฑ มี)
I cry
(ไอ คไร)
Cause I’m lonely as can be
(คอส แอม โลนลิ แอ็ส แค็น บี)
I cry hopelessly
(ไอ คไร โฮพเล็ซลิ)
Cause I know I’ll never breathe your love again
(คอส ไอ โน อิล เนฝเออะ บรีฑ ยุร ลัฝ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Cry คำอ่านไทย Shayne Ward

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น