เนื้อเพลง I Will Still Love You คำอ่านไทย Britney Spears

Time may take us apart but I will still love you. I promise
(ไทม เม เทค อัซ อะพาท บัท ไอ วิล ซทิล ลัฝ ยู ไอ พรอมอิซ)
Oh ho…, Oh yeah
(โอ โฮ , โอ เย่)
And when the stars, stars are falling
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซทา , ซทา แซร์ ฟ๊อลิง)
I’ll keep calling
(อิล คีพ คอลลิง)

I promise that you’ll be my one, my only everything
(ไอ พรอมอิซ แดท โยว บี มาย วัน , มาย โอ๊นลี่ เอ๊วี่ติง)
I’ll never be untrue
(อิล เนฝเออะ บี อันทรู)
And I promise back that for your love I will do anything
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ แบ็ค แดท ฟอ ยุร ลัฝ ไอ วิล ดู เอนอิธิง)
I will give you the stars, I will buy you the moon
(ไอ วิล กิฝ ยู เดอะ ซทา , ไอ วิล ไบ ยู เดอะ มูน)
Even through the longest of our nights
(อีเฝ็น ธรู เดอะ ลองเกตชฺ อ็อฝ เอ๊า ไนท)
Even through the darkest days our love will find a way
(อีเฝ็น ธรู เดอะ ดาร์คเนท เด เอ๊า ลัฝ วิล ไฟนด อะ เว)

Chorus :
(โครัซ :)
And when the stars are falling. I’ll keep calling
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซทา แซร์ ฟ๊อลิง อิล คีพ คอลลิง)
I will still love you
(ไอ วิล ซทิล ลัฝ ยู)
And when your dreams are fading. I’ll be waiting
(แอ็นด ฮเว็น ยุร ดรีม แซร์ เฟดิง อิล บี เวททิง)
I will still love you
(ไอ วิล ซทิล ลัฝ ยู)

You are my summer breeze my winter sun, my spring time song
(ยู อาร์ มาย ซัมเมอะ บรีส มาย วีนเทอะ ซัน , มาย ซพริง ไทม ซ็อง)
My Autumn touch of gold, yeah
(มาย ออทัม ทั๊ช อ็อฝ โกลด , เย่)
And you are my sky, my rain. The earth in which my love grows cos you’re all
(แอ็นด ยู อาร์ มาย ซไค , มาย เรน ดิ เอิธ อิน ฮวิช มาย ลัฝ กโร คอซ ยัวร์ ออล)
The smile in my heart and the breathe in my soul
(เดอะ ซไมล อิน มาย ฮาท แอ็นด เดอะ บรีฑ อิน มาย โซล)
Even if we find ourselves apart
(อีเฝ็น อิฟ วี ไฟนด เอารเซลฝส อะพาท)
We will hold out hopes and dreams forever in our hearts
(วี วิล โฮลด เอาท โฮพ แซน ดรีม เฟาะเรฝเออะ อิน เอ๊า ฮาท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Tell me how you feel
(เท็ล มี เฮา ยู ฟีล)
I finally know how it feels. Tell me if it’s real
(ไอ ไฟแน็ลลิ โน เฮา อิท ฟีล เท็ล มี อิฟ อิทซ ริแอ็ล)
My heart tell me it’s real
(มาย ฮาท เท็ล มี อิทซ ริแอ็ล)
So real, so real
(โซ ริแอ็ล , โซ ริแอ็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Time will take us apart that’s true but I will always be there for you
(ไทม วิล เทค อัซ อะพาท แด๊ท ทรู บัท ไอ วิล ออลเว บี แดร์ ฟอ ยู)
You’re in my heart, you’ll be in my dreams
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท , โยว บี อิน มาย ดรีม)
No matter how many miles in between
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ ไมล ซิน บีทวิน)
I promise you that I won’t forget the day we kissed of the day we met
(ไอ พรอมอิซ ยู แดท ไอ ว็อนท เฟาะเกท เดอะ เด วี คิซ อ็อฝ เดอะ เด วี เม็ท)
The sky may fall and the stars may too
(เดอะ ซไค เม ฟอล แอ็นด เดอะ ซทา เม ทู)
But I will still, I will still love you
(บัท ไอ วิล ซทิล , ไอ วิล ซทิล ลัฝ ยู)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Still Love You คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น