เนื้อเพลง Nothing คำอ่านไทย The Script

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Am I better off dead
(แอ็ม ไอ เบทเทอะ ออฟฟ เด็ด)
Am I better off a quitter
(แอ็ม ไอ เบทเทอะ ออฟฟ อะ ควีทเทอะ)
They say I’m better off now
(เฑ เซ แอม เบทเทอะ ออฟฟ เนา)
Than i ever was with her
(แฑ็น นาย เอฝเออะ วอส วิฑ เฮอ)
As they take me to my local down the street
(แอ็ส เฑ เทค มี ทู มาย โลแค็ล เดาน เดอะ ซทรีท)
I’m smiling but I’m dying trying not to drag my feet
(แอม ซไมลอิง บัท แอม ไดอิง ทไรอิง น็อท ทู ดแร็ก มาย ฟีท)

They say a few drinks will help me to forget her
(เฑ เซ อะ ฟยู ดริงค วิล เฮ็ลพ มี ทู เฟาะเกท เฮอ)
But after one too many I know that I’m never
(บัท อาฟเทอะ วัน ทู เมนอิ ไอ โน แดท แอม เนฝเออะ)
Only they can see where this is gonna end
(โอ๊นลี่ เฑ แค็น ซี ฮแว ดีซ ซิส กอนนะ เอ็นด)
But they all think I’m crazy but to me it’s perfect sense
(บัท เฑ ออล ธิงค แอม คเรสิ บัท ทู มี อิทซ เพ๊อร์เฟ็คท เซ็นซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
And my mates are all there trying to calm me down
(แอ็นด มาย เมท แซร์ ออล แดร์ ทไรอิง ทู คาม มี เดาน)
‘Cause I’m shouting your name all over town
(คอส แอม ชาวดิง ยุร เนม ออล โอเฝอะ ทาวน์)
I’m swearing if i go there now
(แอม สเวียลิง อิฟ ฟาย โก แดร์ เนา)
I can change your mind turn it all around
(ไอ แค็น เชนจ ยุร ไมนด เทิน หนิด ออล อะเรานด)

And I know that I’m drunk but I’ll say the words
(แอ็นด ดาย โน แดท แอม ดรังค บัท อิล เซ เดอะ เวิด)
And she’ll listen this time even though their slurred
(แอ็นด เฌ็ล ลิ๊สซึ่น ดีซ ไทม อีเฝ็น โธ แด สเลอด)
Dial her number and confess to her
(ไดแอ็ล เฮอ นัมเบอะ แอ็นด ค็อนเฟซ ทู เฮอ)
I’m still in love but all i heard was nothing
(แอม ซทิล อิน ลัฝ บัท ดอร์ ไอ เฮิด วอส นัธอิง)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
So I stumble there, along the railings and the fences
(โซ ไอ แสตมเบิล แดร์ , อะลอง เดอะ เรลอิง แซน เดอะ เฟ็นซ)
I know if I’m face to face that she’ll come to her senses
(ไอ โน อิฟ แอม เฟซ ทู เฟซ แดท เฌ็ล คัม ทู เฮอ เซ็นซ)
Every drunk step i take leads me to her door
(เอฝริ ดรังค ซเท็พ ไอ เทค เล็ด มี ทู เฮอ โด)
If she sees how much I’m hurting
(อิฟ ชี ซี เฮา มัช แอม เฮอดิง)
She’ll take me back for sure
(เฌ็ล เทค มี แบ็ค ฟอ ฌุร)

[Chorus]
([ โครัซ ])
She said nothing
(ชี เซ็ด นัธอิง)
Oh I wanted words but all I heard was nothing
(โอ ไอ ว็อนท เวิด บัท ดอร์ ไอ เฮิด วอส นัธอิง)
Oh I got nothing
(โอ ไอ ก็อท นัธอิง)
Nothing
(นัธอิง)
I got nothing
(ไอ ก็อท นัธอิง)
Nothing
(นัธอิง)
Oh I wanted words but all I heard was nothing
(โอ ไอ ว็อนท เวิด บัท ดอร์ ไอ เฮิด วอส นัธอิง)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Oh sometimes love is intoxicating
(โอ ซัมไทม์ ลัฝ อีส อินทอคซิเคทิง)
Oh you’re coming down your hands are shaking
(โอ ยัวร์ คัมอิง เดาน ยุร แฮ็นด แซร์ เชคกิ้ง)
When you realise there’s no one waiting
(ฮเว็น ยู รีโอราย แดร์ โน วัน เวททิง)

Am I better off dead
(แอ็ม ไอ เบทเทอะ ออฟฟ เด็ด)
Am I better off a quitter
(แอ็ม ไอ เบทเทอะ ออฟฟ อะ ควีทเทอะ)
They say I’m better off now
(เฑ เซ แอม เบทเทอะ ออฟฟ เนา)
Than I ever was with her
(แฑ็น นาย เอฝเออะ วอส วิฑ เฮอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
She said nothing
(ชี เซ็ด นัธอิง)
Oh I wanted words but all I heard was nothing
(โอ ไอ ว็อนท เวิด บัท ดอร์ ไอ เฮิด วอส นัธอิง)
Oh I got nothing
(โอ ไอ ก็อท นัธอิง)
Nothing
(นัธอิง)
I got nothing
(ไอ ก็อท นัธอิง)
Nothing
(นัธอิง)
Oh I wanted words but all I heard was nothing
(โอ ไอ ว็อนท เวิด บัท ดอร์ ไอ เฮิด วอส นัธอิง)
Oh I got nothing
(โอ ไอ ก็อท นัธอิง)
I got nothing
(ไอ ก็อท นัธอิง)
I got nothing
(ไอ ก็อท นัธอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nothing คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น