เนื้อเพลง Freak On A Leash คำอ่านไทย Korn

Something takes a part of me.
(ซัมติง เทค ซา พาท อ็อฝ มี)
Something lost and never seen.
(ซัมติง ล็อซท แอ็นด เนฝเออะ ซีน)
Everytime I start to believe,
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซทาท ทู บิลีฝ ,)
Something’s raped and taken from me… from me.
(ซัมติง แร็พ แอ็นด เทคเอ็น ฟร็อม มี ฟร็อม มี)
Life’s got to always be messing with me. [You wanna feel alive]
(ไลฟ ก็อท ทู ออลเว บี เมซซิง วิฑ มี [ ยู วอนนา ฟีล อะไลฝ ])
Can’t they chill and let me be free? [So do I]
(แค็นท เฑ ชิล แอ็นด เล็ท มี บี ฟรี [ โซ ดู ไอ ])
Can’t I take away all this pain. [You wanna feel alive]
(แค็นท ไอ เทค อะเว ออล ดีซ เพน [ ยู วอนนา ฟีล อะไลฝ ])
I try to every night, all in vain… in vain.
(ไอ ทไร ทู เอฝริ ไนท , ออล อิน เฝน อิน เฝน)
Sometimes I cannot take this place.
(ซัมไทม์ ซาย แคนน็อท เทค ดีซ พเลซ)
Sometimes it’s my life I can’t taste.
(ซัมไทม์ อิทซ มาย ไลฟ ไอ แค็นท เทซท)
Sometimes I cannot feel my face.
(ซัมไทม์ ซาย แคนน็อท ฟีล มาย เฟซ)
You’ll never see me fall from grace
(โยว เนฝเออะ ซี มี ฟอล ฟร็อม กเรซ)
Something takes a part of me.
(ซัมติง เทค ซา พาท อ็อฝ มี)
You and I were meant to be.
(ยู แอ็นด ดาย เวอ เม็นท ทู บี)
A cheap f*ck for me to lay
(อะ ชีพ ฟัค ฟอ มี ทู เล)
Something takes a part of me.
(ซัมติง เทค ซา พาท อ็อฝ มี)
Feeling like a freak on a leash. [You wanna feel alive]
(ฟีลอิง ไลค เก ฟรีค ออน อะ ลีฌ [ ยู วอนนา ฟีล อะไลฝ ])
Feeling like I have no release. [So do I]
(ฟีลอิง ไลค ไก แฮ็ฝ โน รีลีซ [ โซ ดู ไอ ])
How many times have I felt diseased? [You wanna feel alive]
(เฮา เมนอิ ไทม แฮ็ฝ ไอ เฟ็ลท ดิสีส [ ยู วอนนา ฟีล อะไลฝ ])
Nothing in my life is free… is free
(นัธอิง อิน มาย ไลฟ อีส ฟรี อีส ฟรี)
Chorus
(โครัซ)

Boom na da mmm dum na ema
(บูม นา ดา อึม ดัม นา อีมา)
Da boom na da mmm dum na ema
(ดา บูม นา ดา อึม ดัม นา อีมา)

GO!
(โก !)
So…fight! something on the… dum na ema
(โซ ไฟท ! ซัมติง ออน เดอะ ดัม นา อีมา)
Fight…some things they fight
(ไฟท ซัม ธิง เฑ ไฟท)
So…something on the… dum na ema
(โซ ซัมติง ออน เดอะ ดัม นา อีมา)
Fight…some things they fight
(ไฟท ซัม ธิง เฑ ไฟท)
Fight…something of the… dum na ema
(ไฟท ซัมติง อ็อฝ เดอะ ดัม นา อีมา)
No…some things they fight
(โน ซัม ธิง เฑ ไฟท)
Fight…something of the… dum na ema
(ไฟท ซัมติง อ็อฝ เดอะ ดัม นา อีมา)
Fight…some things they fight
(ไฟท ซัม ธิง เฑ ไฟท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Part of me…
(พาท อ็อฝ มี)
Oh…
(โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freak On A Leash คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น