เนื้อเพลง Run To Me คำอ่านไทย Bee Gees

If ever you got rain in your heart,
(อิฟ เอฝเออะ ยู ก็อท เรน อิน ยุร ฮาท ,)
someone has hurt you, and torn you apart,
(ซัมวัน แฮ็ส เฮิท ยู , แอ็นด โทน ยู อะพาท ,)
am I unwise to open up your eyes to love me?
(แอ็ม ไอ อันไวส ทู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ ทู ลัฝ มี)

And let it be like they said it would be –
(แอ็นด เล็ท ดิธ บี ไลค เฑ เซ็ด ดิท เวิด บี)
me loving you girl, and you loving me.
(มี ลัฝอิง ยู เกิล , แอ็นด ยู ลัฝอิง มี)
Am I unwise to open up your eyes to love me?
(แอ็ม ไอ อันไวส ทู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ ทู ลัฝ มี)

Run to me whenever you’re lonely. [to love me]
(รัน ทู มี ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ โลนลิ [ ทู ลัฝ มี ])
Run to me if you need a shoulder
(รัน ทู มี อิฟ ยู นีด อะ โฌลเดอะ)
Now and then, you need someone older,
(เนา แอ็นด เด็น , ยู นีด ซัมวัน โอลเดอะ ,)
so darling, you run to me.
(โซ ดาลิง , ยู รัน ทู มี)

And when you’re out in the cold,
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ เอาท อิน เดอะ โคลด ,)
no one beside you, and no one to hold,
(โน วัน บิไซด ยู , แอ็นด โน วัน ทู โฮลด ,)
am I unwise to open up your eyes to love me?
(แอ็ม ไอ อันไวส ทู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ ทู ลัฝ มี)

And when you’ve got nothing to lose,
(แอ็นด ฮเว็น ยู๊ฟ ก็อท นัธอิง ทู ลูส ,)
nothing to pay for, nothing to choose,
(นัธอิง ทู เพ ฟอ , นัธอิง ทู ชูส ,)
am I unwise to open up your eyes to love me
(แอ็ม ไอ อันไวส ทู โอเพ็น อัพ ยุร ไอ ทู ลัฝ มี)

Run to me whenever you’re lonely. [to love me]
(รัน ทู มี ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ โลนลิ [ ทู ลัฝ มี ])
Run to me if you need a shoulder
(รัน ทู มี อิฟ ยู นีด อะ โฌลเดอะ)
Now and then you need someone older,
(เนา แอ็นด เด็น ยู นีด ซัมวัน โอลเดอะ ,)
so darling, you run to me.
(โซ ดาลิง , ยู รัน ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run To Me คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น