เนื้อเพลง Heartless คำอ่านไทย Kanye West

[Chorus]
([ โครัซ ])
In the night, I hear ’em talk,
(อิน เดอะ ไนท , ไอ เฮีย เอ็ม ทอค ,)
the coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส ซโทริ เอฝเออะ โทลด)
Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless…
(ซัมแวร์ ฟา อะลอง ดีซ โรด , ฮี ล็อซท ฮิส โซล ทู อะ วูมเอิน โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless?
(เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh… How could you be so heartless?
(โอ เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
How could you be so, cold as the winter wind when it breeze, yo
(เฮา เคิด ยู บี โซ , โคลด แอ็ส เดอะ วีนเทอะ วินด ฮเว็น หนิด บรีส , โย)
Just remember that you talkin’ to me though
(จัซท ริเมมเบอะ แดท ยู ทอคกิ่น ทู มี โธ)
You need to watch the way you talkin’ to me, yo
(ยู นีด ทู ว็อช เดอะ เว ยู ทอคกิ่น ทู มี , โย)
I mean after all the things that we’ve been through
(ไอ มีน อาฟเทอะ ออล เดอะ ธิง แดท หวีบ บีน ธรู)
I mean after all the things we got into
(ไอ มีน อาฟเทอะ ออล เดอะ ธิง วี ก็อท อีนทุ)
Hey yo, I know of some things that you ain’t told me
(เฮ โย , ไอ โน อ็อฝ ซัม ธิง แดท ยู เอน โทลด มี)
Hey yo, I did some things but that’s the old me
(เฮ โย , ไอ ดิด ซัม ธิง บัท แด๊ท ดิ โอลด มี)
And now you wanna get me back and you gon’ show me
(แอ็นด เนา ยู วอนนา เก็ท มี แบ็ค แอ็นด ยู ก็อน โฌ มี)
So you walk around like you don’t know me
(โซ ยู วอค อะเรานด ไลค ยู ด้อนท์ โน มี)
You got a new friend, well I got homies
(ยู ก็อท ดา นยู ฟเร็นด , เว็ล ไอ ก็อท โฮมี)
But in the end it’s still so lonely
(บัท อิน ดิ เอ็นด อิทซ ซทิล โซ โลนลิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In the night, I hear ’em talk,
(อิน เดอะ ไนท , ไอ เฮีย เอ็ม ทอค ,)
the coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส ซโทริ เอฝเออะ โทลด)
Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless…
(ซัมแวร์ ฟา อะลอง ดีซ โรด , ฮี ล็อซท ฮิส โซล ทู อะ วูมเอิน โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless?
(เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh… How could you be so heartless?
(โอ เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
How could you be so Dr. Evil, you bringin’ out a side of me that I dont know…
(เฮา เคิด ยู บี โซ เดทเออะ อี๊วิ้ว , ยู บริงอิน เอาท ดา ไซด อ็อฝ มี แดท ไอ ด้อนท์ โน)
I decided we weren’t gon’ speak so
(ไอ ดิไซด วี เวินท์ ก็อน ซพีค โซ)
Why we up 3 A.M. on the phone
(ฮไว วี อัพ 3 อะ เอ็ม ออน เดอะ โฟน)
Why does she be so mad at me fo’
(ฮไว โด ชี บี โซ แม็ด แอ็ท มี โฟ)
Homie I dont know, she’s hot and cold
(โฮมี ไอ ด้อนท์ โน , ชี ฮ็อท แอ็นด โคลด)
I won’t stop, won’t mess my groove up
(ไอ ว็อนท ซท็อพ , ว็อนท เมซ มาย กรูฝ อัพ)
‘Cause I already know how this thing go
(คอส ไอ ออลเรดอิ โน เฮา ดีซ ธิง โก)
You run and tell your friends that you’re leaving me
(ยู รัน แอ็นด เท็ล ยุร ฟเร็นด แดท ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
They say that they don’t see what you see in me
(เฑ เซ แดท เฑ ด้อนท์ ซี ฮว็อท ยู ซี อิน มี)
You wait a couple months then you gon’ see
(ยู เวท ดา คั๊พเพิ่ล มันธ เด็น ยู ก็อน ซี)
You’ll never find nobody better than me
(โยว เนฝเออะ ไฟนด โนบอดี้ เบทเทอะ แฑ็น มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In the night, I hear ’em talk,
(อิน เดอะ ไนท , ไอ เฮีย เอ็ม ทอค ,)
the coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส ซโทริ เอฝเออะ โทลด)
Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless…
(ซัมแวร์ ฟา อะลอง ดีซ โรด , ฮี ล็อซท ฮิส โซล ทู อะ วูมเอิน โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless?
(เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh… How could you be so heartless?
(โอ เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
Talkin’, talkin’, talkin’, talk
(ทอคกิ่น , ทอคกิ่น , ทอคกิ่น , ทอค)
Baby let’s just knock it off
(เบบิ เล็ท จัซท น็อค อิท ออฟฟ)
They don’t know what we been through
(เฑ ด้อนท์ โน ฮว็อท วี บีน ธรู)
They don’t know ’bout me and you
(เฑ ด้อนท์ โน เบาท มี แอ็นด ยู)
So I got something new to see
(โซ ไอ ก็อท ซัมติง นยู ทู ซี)
And you just gon’ keep hatin’ me
(แอ็นด ยู จัซท ก็อน คีพ แฮดดิน มี)
And we just gon’ be enemies
(แอ็นด วี จัซท ก็อน บี อียีมีสฺ)
I know you can’t believe
(ไอ โน ยู แค็นท บิลีฝ)
I could just leave it wrong
(ไอ เคิด จัซท ลีฝ อิท ร็อง)
And you can’t make it right
(แอ็นด ยู แค็นท เมค อิท ไรท)
I’m gon’ take off tonight
(แอม ก็อน เทค ออฟฟ ทุไนท)
Into the night….
(อีนทุ เดอะ ไนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
In the night, I hear ’em talk,
(อิน เดอะ ไนท , ไอ เฮีย เอ็ม ทอค ,)
the coldest story ever told
(เดอะ โคลเดส ซโทริ เอฝเออะ โทลด)
Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless…
(ซัมแวร์ ฟา อะลอง ดีซ โรด , ฮี ล็อซท ฮิส โซล ทู อะ วูมเอิน โซ ฮาทเลส)
How could you be so heartless?
(เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)
Oh… How could you be so heartless?
(โอ เฮา เคิด ยู บี โซ ฮาทเลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartless คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น