เนื้อเพลง Bombastic Love คำอ่านไทย Britney Spears

And I, I’m here to testify
(แอ็นด ดาย , แอม เฮียร ทู เทซทิไฟ)
That you’re the only one I belong to
(แดท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ บิลอง ทู)
I don’t know where to start
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว ทู ซทาท)
It turn into an art
(อิท เทิน อีนทุ แอน อาท)
Not to show the world that it was you
(น็อท ทู โฌ เดอะ เวิลด แดท ดิธ วอส ยู)
You made me realize
(ยู เมด มี รีแอะไลส)
Not to compromise
(น็อท ทู คอมพโระไมส)
The fact that you and I should meet
(เดอะ แฟ็คท แดท ยู แอ็นด ดาย เชิด มีท)
I know where gonna get [know where gonna get] [get]
(ไอ โน ฮแว กอนนะ เก็ท [ โน ฮแว กอนนะ เก็ท ] [ เก็ท ])

Bombastic love
(บ็อมแบซทิค ลัฝ)
So fantastic
(โซ แฟ็นแทซทิค)
Where I’m completely yours and you are mine
(ฮแว แอม ค็อมพลีทลี ยุร แซน ยู อาร์ ไมน)
And it’s gonna be exactly like in a movie
(แอ็นด อิทซ กอนนะ บี เอ็กแสคทลิ ไลค อิน อะ มูวี่)
When we fall in love for the first time
(ฮเว็น วี ฟอล อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

Now, I know why I feel so insecure
(เนา , ไอ โน ฮไว ไอ ฟีล โซ อินซิคยูร)
I never understood what it’s good for
(ไอ เนฝเออะ อันเดิซทูด ฮว็อท อิทซ เกิด ฟอ)

I gotta make sure that *quickness*
(ไอ กอททะ เมค ฌุร แดท *ควีคเน็ซ *)
won’t stop me again
(ว็อนท ซท็อพ มี อะเกน)
I can’t sit and wait anymore
(ไอ แค็นท ซิท แอ็นด เวท แอนนี่มอ)

You made me realize
(ยู เมด มี รีแอะไลส)
Not to compromise
(น็อท ทู คอมพโระไมส)
The fact that you and I should meet
(เดอะ แฟ็คท แดท ยู แอ็นด ดาย เชิด มีท)
I know where gonna get [know where gonna get] [get]
(ไอ โน ฮแว กอนนะ เก็ท [ โน ฮแว กอนนะ เก็ท ] [ เก็ท ])

Bombastic love
(บ็อมแบซทิค ลัฝ)
So fantastic
(โซ แฟ็นแทซทิค)
Where I’m completely yours and you are mine
(ฮแว แอม ค็อมพลีทลี ยุร แซน ยู อาร์ ไมน)
And it’s gonna be exactly like in a movie
(แอ็นด อิทซ กอนนะ บี เอ็กแสคทลิ ไลค อิน อะ มูวี่)
When we fall in love for the first time
(ฮเว็น วี ฟอล อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

It’s gonna be bombastic love
(อิทซ กอนนะ บี บ็อมแบซทิค ลัฝ)
Everything is gonna be alright
(เอ๊วี่ติง อีส กอนนะ บี ออลไร๊ท)
When I’m yours and you are mine
(ฮเว็น แอม ยุร แซน ยู อาร์ ไมน)
It’s gonna be fantastic love
(อิทซ กอนนะ บี แฟ็นแทซทิค ลัฝ)
When I wake up everything is still the same and you don’t even know my name
(ฮเว็น นาย เวค อัพ เอ๊วี่ติง อีส ซทิล เดอะ เซม แอ็นด ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน มาย เนม)

…I know it’s gonna be
(ไอ โน อิทซ กอนนะ บี)

Bombastic love
(บ็อมแบซทิค ลัฝ)
So fantastic
(โซ แฟ็นแทซทิค)
Where I’m completely yours and you are mine
(ฮแว แอม ค็อมพลีทลี ยุร แซน ยู อาร์ ไมน)
And it’s gonne be exactly like in a movie
(แอ็นด อิทซ กอนน บี เอ็กแสคทลิ ไลค อิน อะ มูวี่)
When we fall in love for the first time
(ฮเว็น วี ฟอล อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

I know where gonna get [know where gonna get] [get]
(ไอ โน ฮแว กอนนะ เก็ท [ โน ฮแว กอนนะ เก็ท ] [ เก็ท ])

Bombastic love
(บ็อมแบซทิค ลัฝ)
So fantastic
(โซ แฟ็นแทซทิค)
Where I’m completely yours and you are mine
(ฮแว แอม ค็อมพลีทลี ยุร แซน ยู อาร์ ไมน)
And it’s gonna be exactly like in a movie
(แอ็นด อิทซ กอนนะ บี เอ็กแสคทลิ ไลค อิน อะ มูวี่)
When we fall in love for the first time
(ฮเว็น วี ฟอล อิน ลัฝ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bombastic Love คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น