เนื้อเพลง The Long And Winding Road คำอ่านไทย The Beatles

[Lennon/McCartney]
([ เลนนอน /แมคคาร์นี ])

The long and winding road that leads to your door,
(เดอะ ล็อง แอ็นด ไวนดิง โรด แดท เล็ด ทู ยุร โด ,)
Will never disappear,
(วิล เนฝเออะ ดิแซ็พเพีย ,)
I’ve seen that road before It always leads me here,
(แอฝ ซีน แดท โรด บิโฟ อิท ออลเว เล็ด มี เฮียร ,)
Leads me to your door.
(เล็ด มี ทู ยุร โด)

The wild and windy night the rain washed away,
(เดอะ ไวลด แอ็นด วีนดิ ไนท เดอะ เรน ว็อฌ อะเว ,)
Has left a pool of tears crying for the day.
(แฮ็ส เล็ฟท ดา พูล อ็อฝ เทีย คไรอิง ฟอ เดอะ เด)
Why leave me standing here, let me know the way
(ฮไว ลีฝ มี ซแทนดิง เฮียร , เล็ท มี โน เดอะ เว)
Many times I’ve been alone and many times I’ve cried
(เมนอิ ไทม แอฝ บีน อะโลน แอ็นด เมนอิ ไทม แอฝ คไร)
Anyway you’ll never know the many ways I’ve tried, but
(เอนอิเว โยว เนฝเออะ โน เดอะ เมนอิ เว แอฝ ทไร , บัท)
Still they lead me back to the long and winding road
(ซทิล เฑ เล็ด มี แบ็ค ทู เดอะ ล็อง แอ็นด ไวนดิง โรด)
You left me standing here a long, long time ago
(ยู เล็ฟท มี ซแทนดิง เฮียร อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
Don’t leave me waiting here, lead me to you door
(ด้อนท์ ลีฝ มี เวททิง เฮียร , เล็ด มี ทู ยู โด)
Da, da, da, da–
(ดา , ดา , ดา , ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Long And Winding Road คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น