เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย P.O.D.

Everyday is a new day
(เอวี่เดย์ อีส ซา นยู เด)
I’m thankful for every breath I take
(แอม แธงคฟุล ฟอ เอฝริ บเร็ธ ไอ เทค)
I won’t take it for granted
(ไอ ว็อนท เทค อิท ฟอ กรานท)
So I learn from my mistakes
(โซ ไอ เลิน ฟร็อม มาย มิซเทค)
It’s beyond my control, sometimes it’s best to let go
(อิทซ บิยอนด มาย ค็อนทโรล , ซัมไทม์ อิทซ เบ็ซท ทู เล็ท โก)
Whatever happens in this lifetime
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ซิน ดีซ ไลฟ์ไทม์)
So I trust in love
(โซ ไอ ทรัซท อิน ลัฝ)
You have given me peace of mind
(ยู แฮ็ฝ กีฝเอ็น มี พีซ อ็อฝ ไมนด)
chorus:
(โครัซ :)
I feel so alive for the very first time
(ไอ ฟีล โซ อะไลฝ ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
I can’t deny you
(ไอ แค็นท ดิไน ยู)
I feel so alive
(ไอ ฟีล โซ อะไลฝ)
I feel so alive for the very first time
(ไอ ฟีล โซ อะไลฝ ฟอ เดอะ เฝริ เฟิซท ไทม)
And I think I can fly
(แอ็นด ดาย ธิงค ไอ แค็น ฟไล)

Sunshine upon my face
(ซันชาย อุพอน มาย เฟซ)
A new song for me to sing
(อะ นยู ซ็อง ฟอ มี ทู ซิง)
Tell the world how I feel inside
(เท็ล เดอะ เวิลด เฮา ไอ ฟีล อีนไซด)
Even though it might cost me everything
(อีเฝ็น โธ อิท ไมท ค็อซท มี เอ๊วี่ติง)
Now that I know this, so beyond, I can’t hold this
(เนา แดท ไอ โน ดีซ , โซ บิยอนด , ไอ แค็นท โฮลด ดีซ)
I can never turn my back away
(ไอ แค็น เนฝเออะ เทิน มาย แบ็ค อะเว)
Now that I’ve seen you
(เนา แดท แอฝ ซีน ยู)
I can never look away
(ไอ แค็น เนฝเออะ ลุค อะเว)

[chorus]
([ โครัซ ])

[bridge:]
([ บริจ : ])
Now that I know you [I could never turn my back away]
(เนา แดท ไอ โน ยู [ ไอ เคิด เนฝเออะ เทิน มาย แบ็ค อะเว ])
Now that I see you [I could never look away]
(เนา แดท ไอ ซี ยู [ ไอ เคิด เนฝเออะ ลุค อะเว ])
Now that I know you [I could never turn my back away]
(เนา แดท ไอ โน ยู [ ไอ เคิด เนฝเออะ เทิน มาย แบ็ค อะเว ])
Now that I see you [I believe no matter what they say]
(เนา แดท ไอ ซี ยู [ ไอ บิลีฝ โน แมทเทอะ ฮว็อท เฑ เซ ])

[chorus x 2]
([ โครัซ เอ๊กซฺ 2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alive คำอ่านไทย P.O.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น