เนื้อเพลง Criminal คำอ่านไทย Britney Spears

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
He is a hustler, he’s no good at all
(ฮี อีส ซา ฮัซเลอะ , อีส โน เกิด แอ็ท ดอร์)
He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum
(ฮี อีส ซา ลูสเออะ , อีส ซา บัม , บัม , บัม , บัม)
He lies, he bluffs, he’s unreliable
(ฮี ไล , ฮี บลัฟ , อีส อันลีลายอเบิล)
He is a s*cker with a gun, gun, gun, gun
(ฮี อีส ซา เอส *cker วิฑ อะ กัน , กัน , กัน , กัน)
I know you told me I should stay away
(ไอ โน ยู โทลด มี ไอ เชิด ซเท อะเว)
I know you said he’s just a dog astray
(ไอ โน ยู เซ็ด อีส จัซท ดา ด็อก อัซทเร)
He is a bad boy with a tainted heart
(ฮี อีส ซา แบ็ด บอย วิฑ อะ เทนท ฮาท)
And even I know this ain’t smart
(แอ็นด อีเฝ็น นาย โน ดีซ เอน ซมาท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
But mama I’m in love with a criminal
(บัท มามะ แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ ครีมอิแน็ล)
And this type of love isn’t rational, it’s physical
(แอ็นด ดีซ ไทพ อ็อฝ ลัฝ อีสซึ่น แรฌอะแน็ล , อิทซ ฟีสอิแค็ล)
Mama please don’t cry, I will be alright
(มามะ พลีส ด้อนท์ คไร , ไอ วิล บี ออลไร๊ท)
All reason aside I just can’t deny, love the guy
(ออล รี๊ซั่น อะไซด ไอ จัซท แค็นท ดิไน , ลัฝ เดอะ ไก)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
He is a villain by the devil’s law
(ฮี อีส ซา ฝีลลิน ไบ เดอะ เด๊ฝิ้ล ลอ)
He is a killer just for fun, fun, fun, fun
(ฮี อีส ซา คีลเลอะ จัซท ฟอ ฟัน , ฟัน , ฟัน , ฟัน)
That man’s a snitch and unpredictable
(แดท แม็น ซา สนิดชฺ แอ็นด อันเพรนดิคเทเบิล)
He’s got no conscience, he got none, none, none, none
(อีส ก็อท โน คอนเฌ็นซ , ฮี ก็อท นัน , นัน , นัน , นัน)
A-All I know-ow, should let go, but no
(อะ ออล ไอ โน เอ้า , เชิด เล็ท โก , บัท โน)
‘Cause he is a bad boy with a tainted heart
(คอส ฮี อีส ซา แบ็ด บอย วิฑ อะ เทนท ฮาท)
And even I know this ain’t smart
(แอ็นด อีเฝ็น นาย โน ดีซ เอน ซมาท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
But mama I’m in love with a criminal
(บัท มามะ แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ ครีมอิแน็ล)
And this type of love isn’t rational, it’s physical
(แอ็นด ดีซ ไทพ อ็อฝ ลัฝ อีสซึ่น แรฌอะแน็ล , อิทซ ฟีสอิแค็ล)
Mama please don’t cry, I will be alright
(มามะ พลีส ด้อนท์ คไร , ไอ วิล บี ออลไร๊ท)
All reason aside I just can’t deny, love the guy
(ออล รี๊ซั่น อะไซด ไอ จัซท แค็นท ดิไน , ลัฝ เดอะ ไก)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
And he’s got my name
(แอ็นด อีส ก็อท มาย เนม)
Tattooed on his arm
(แท็ททู ออน ฮิส อาม)
His lucky charm
(ฮิส ลัคคิ ชาม)
So I guess it’s OK
(โซ ไอ เก็ซ อิทซ โอเค)
He’s with me
(อีส วิฑ มี)
And I hear people talk [people talk]
(แอ็นด ดาย เฮีย พี๊เพิ่ล ทอค [ พี๊เพิ่ล ทอค ])
Try to make remarks
(ทไร ทู เมค ริมาค)
Keep us apart
(คีพ อัซ อะพาท)
But I don’t even hear
(บัท ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น เฮีย)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แค)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
‘Cause mama I’m in love with a criminal
(คอส มามะ แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ ครีมอิแน็ล)
And this type of love isn’t rational, it’s physical
(แอ็นด ดีซ ไทพ อ็อฝ ลัฝ อีสซึ่น แรฌอะแน็ล , อิทซ ฟีสอิแค็ล)
Mama please don’t cry, I will be alright
(มามะ พลีส ด้อนท์ คไร , ไอ วิล บี ออลไร๊ท)
All reason aside I just can’t deny, I love the guy
(ออล รี๊ซั่น อะไซด ไอ จัซท แค็นท ดิไน , ไอ ลัฝ เดอะ ไก)

Mama I’m in love with a criminal
(มามะ แอม อิน ลัฝ วิฑ อะ ครีมอิแน็ล)

[All I know, should let go]
([ ออล ไอ โน , เชิด เล็ท โก ])
And this type of love isn’t rational,
(แอ็นด ดีซ ไทพ อ็อฝ ลัฝ อีสซึ่น แรฌอะแน็ล ,)

[But no]
([ บัท โน ])
It’s physical
(อิทซ ฟีสอิแค็ล)

[All I know]
([ ออล ไอ โน ])

Mama please don’t cry, I will be alright
(มามะ พลีส ด้อนท์ คไร , ไอ วิล บี ออลไร๊ท)

[Should have let go]
([ เชิด แฮ็ฝ เล็ท โก ])
All reason aside
(ออล รี๊ซั่น อะไซด)

[But no]
([ บัท โน ])
I just can’t deny, love the guy
(ไอ จัซท แค็นท ดิไน , ลัฝ เดอะ ไก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Criminal คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น