เนื้อเพลง So Cold คำอ่าน Breaking Benjamin

VERSE 1:
(เฝิซ 1 :)
Crowded streets are cleared away
(คเราด ซทรีท แซร์ คเลีย อะเว)
One by one
(วัน ไบ วัน)
Hollow heroes separate
(ฮอลโล อีโร เซพอะริท)
As they run
(แอ็ส เฑ รัน)
You’re so cold
(ยัวร์ โซ โคลด)
Keep your hand in mine
(คีพ ยุร แฮ็นด อิน ไมน)
Wise men wonder while strong men die
(ไวส เม็น วันเดอะ ฮไวล ซทร็อง เม็น ได)

Chorus:
(โครัซ :)
Show me how we end this all right
(โฌ มี เฮา วี เอ็นด ดีซ ซอร์ ไรท)
Show me how defenseless you really are
(โฌ มี เฮา ดิเฟนซเล็ซ ยู ริแอ็ลลิ อาร์)
Satisfied and empty inside
(แซทอิซไฟด แอ็นด เอมทิ อีนไซด)
Well that’s alright
(เว็ล แด๊ท ออลไร๊ท)
Let’s give this another try
(เล็ท กิฝ ดีซ แอะนัธเออะ ทไร)

Verse 2:
(เฝิซ 2 :)
If you find your family
(อิฟ ยู ไฟนด ยุร แฟมอิลิ)
Don’t you cry
(ด้อนท์ ยู คไร)
In this land of make believe
(อิน ดีซ แล็นด อ็อฝ เมค บิลีฝ)
Dead and dry
(เด็ด แอ็นด ดไร)
You’re so cold
(ยัวร์ โซ โคลด)
but you feel alive
(บัท ยู ฟีล อะไลฝ)
Lay your hand on me
(เล ยุร แฮ็นด ออน มี)
One last time
(วัน ลาซท ไทม)

<-- Chorus -->
(< โครัซ >)

Guitar Bridge
(กิทา บริจ)

<-- Chorus -->
(< โครัซ >)

[It’s Alright] repeat x9
([ อิทซ ออลไร๊ท ] ริพีท x9)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Cold คำอ่าน Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น