เนื้อเพลง You Rock My World คำอ่าน Michael Jackson

My life will never be the same
( มาย ไลฟ วิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
‘Cause girl, you came and changed
(คอส เกิล , ยู เคม แอ็นด เชนจ)
The way I walk
(เดอะ เว ไอ วอค)
The way I talk
(เดอะ เว ไอ ทอค)

I cannot explain the things I feel for you
(ไอ แคนน็อท เอ็คซพเลน เดอะ ธิง ซาย ฟีล ฟอ ยู)
But girl, you know it’s true
(บัท เกิล , ยู โน อิทซ ทรู)
Stay with me, fulfill my dreams
(ซเท วิฑ มี , ฟุลฟีล มาย ดรีม)
And I’ll be all you’ll need
(แอ็นด อิล บี ออล โยว นีด)

Oh, oh, oh, oh, ooh, it feels so right
(โอ , โอ , โอ , โอ , อู้ , อิท ฟีล โซ ไรท)
I’ve searched for the perfect love all my life
(แอฝ เซิช ฟอ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ ออล มาย ไลฟ)
Oh, oh, oh, oh, ooh, it feels like I
(โอ , โอ , โอ , โอ , อู้ , อิท ฟีล ไลค ไก)
Have finally found her perfect love is mine
(แฮ็ฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด เฮอ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ อีส ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

In time I knew that love would bring
(อิน ไทม ไอ นยู แดท ลัฝ เวิด บริง)
This happiness to me
(ดีซ แฮพพิเน็ซ ทู มี)
I tried to keep my sanity
(ไอ ทไร ทู คีพ มาย แซนอิทิ)
I waited patiently
(ไอ เวท เพเฌ็นทลิ)

Girl, you know it seems
(เกิล , ยู โน อิท ซีม)
My life is fully complete
(มาย ไลฟ อีส ฟูลลิ ค็อมพลีท)
Our love is true because of you
(เอ๊า ลัฝ อีส ทรู บิคอส อ็อฝ ยู)
You’re doin’ what you do
(ยัวร์ โดย ฮว็อท ยู ดู)

Oh, oh, oh, oh, who’d think that I
(โอ , โอ , โอ , โอ , โวด ธิงค แดท ไอ)
Have finally found the perfect love I searched for all my life
(แฮ็ฝ ไฟแน็ลลิ เฟานด เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ ไอ เซิช ฟอ ออล มาย ไลฟ)
Oh, oh, oh, oh, who’d think I’d find
(โอ , โอ , โอ , โอ , โวด ธิงค อาย ไฟนด)
Such a perfect love that’s so right
(ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท ลัฝ แด๊ท โซ ไรท)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

Girl, I know that this is love
(เกิล , ไอ โน แดท ดีซ ซิส ลัฝ)
I felt the magic all in the air
(ไอ เฟ็ลท เดอะ แมจอิค ออล อิน ดิ แอ)
And girl, I’ll never get enough
(แอ็นด เกิล , อิล เนฝเออะ เก็ท อินัฟ)
That’s why I always have to have you here, hoo
(แด๊ท ฮไว ไอ ออลเว แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ ยู เฮียร , ฮู)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

You rocked my world, you know you did
(ยู ร็อค มาย เวิลด , ยู โน ยู ดิด)
And everything I’m gonna give
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แอม กอนนะ กิฝ)
And there ain’t nothing we could find
(แอ็นด แดร์ เอน นัธอิง วี เคิด ไฟนด)
Someone like you to call mine
(ซัมวัน ไลค ยู ทู คอล ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Rock My World คำอ่าน Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น