เนื้อเพลง Je Ne Vous Oublie Pas คำอ่าน Celine Dion

Dans mes absence parfois sans doute
( แด็น เมซ แอบเซ็นซ เพอโฟย แซน ดู๊ดทฺ)
J’aurai pu m’eloigner
(จอร์เล pu เมวลอยเนอ)
Comme si j’avais perdu ma route
(ครอม si จาฝวา เพอดู มา รูท)
Comme si j’avais changer
(ครอม si จาฝวา เชนเจอะ)

Alors j’ai quelque mots tendresse
(ออด เจ เควเค โม เทนเดรส)
Juste pour le dire
(เจิ๊ต โพ le ไดร)
Je ne vous oublie pas non jamais
(จี นี วูฝ โอบี เพซ น็อน เจมมาร์สฺ)
Vous ๊tes au creux de moi
(วูฝ ๊tes โอ ครูก ดี โมย)
Dans ma vie dans tout ce que je fait
(แด็น มา ไฝ แด็น เทาทฺ ce ครีจี เฟท)
Mes premier amour mes premier r๊ve
(เมซ พรีเมียะ อะมูร เมซ พรีเมียะ r๊ve)
Sont venu avec vous
(ซอนทฺ เว้นู แอฝเวค วูฝ)
C’est notre histoire a nous
(เซส โน๊ตทา อิสตอยเอร์ อะ นู๊ด)

Je ne vous oublie pas, non jamais
(จี นี วูฝ โอบี เพซ , น็อน เจมมาร์สฺ)
Vous savez tant de moi
(วูฝ เซฝเว แทททฺ ดี โมย)
De ma vie de tout ce que j’en fait
(ดี มา ไฝ ดี เทาทฺ ce ครีjen เฟท)
Alors ma bonheur mes d้chirure
(ออด มา บอนเย่อ เมซ d้chirure)
Ce partage avec vous
(Ce พาร์เดก แอฝเวค วูฝ)
C’est Notre histoire a nous
(เซส โน๊ตทา อิสตอยเอร์ อะ นู๊ด)
Je ne vous oublie pas
(จี นี วูฝ โอบี เพซ)

Parce que le temps peu mettre en cage
(เพิซ ครีle เทมสฺ พิว เมทเตอเรอ อัง เคจ)
Nos r๊ve et nos envie
(Nos r๊ve et nos เอนวี)
Je fait mes choix et mes voyages
(จี เฟท เมซ ชอย et เมซ ฝอยอิจ)
Parfois j’en paye le prix
(เพอโฟย เจน paye le พรีก)
La vie me sourie ou me blesse
(ลา ไฝ มี เซาลี อู มี บาตสฺ)
Quelle que soit ma vie
(เควเออ ครีซอยทฺ มา ไฝ)

Je ne vous oublie pas, non jamais
(จี นี วูฝ โอบี เพซ , น็อน เจมมาร์สฺ)
Vous ๊tes au creux de moi
(วูฝ ๊tes โอ ครูก ดี โมย)
Dans ma vie dans tout ce que je fait
(แด็น มา ไฝ แด็น เทาทฺ ce ครีจี เฟท)
Mes premier amour mes premier r๊ve
(เมซ พรีเมียะ อะมูร เมซ พรีเมียะ r๊ve)
Sont venu avec vous
(ซอนทฺ เว้นู แอฝเวค วูฝ)
C’est notre histoire a nous
(เซส โน๊ตทา อิสตอยเอร์ อะ นู๊ด)

M๊me a l’autre bout de la terre
(M๊me อะ หลอดเชอ เบาท ดี ลา เทอ)
Je continue mon histoire avec vous
(จี ค็อนทีนยู มอง อิสตอยเอร์ แอฝเวค วูฝ)

Je ne vous oublie pas, non jamais
(จี นี วูฝ โอบี เพซ , น็อน เจมมาร์สฺ)
Vous ๊tes au creux de moi
(วูฝ ๊tes โอ ครูก ดี โมย)
De ma vie de tout ce que je fait
(ดี มา ไฝ ดี เทาทฺ ce ครีจี เฟท)
Mes premier amour mes premier r๊ve sont venu avec vous
(เมซ พรีเมียะ อะมูร เมซ พรีเมียะ r๊ve ซอนทฺ เว้นู แอฝเวค วูฝ)
C’est notre Histoire a nous
(เซส โน๊ตทา อิสตอยเอร์ อะ นู๊ด)

Je ne vous oublie pas, non jamais
(จี นี วูฝ โอบี เพซ , น็อน เจมมาร์สฺ)
Vous savez tant de moi
(วูฝ เซฝเว แทททฺ ดี โมย)
De ma vie de tout ce que j’en fait
(ดี มา ไฝ ดี เทาทฺ ce ครีjen เฟท)
Alors ma bonheur mes d้chirure ce partage avec vous
(ออด มา บอนเย่อ เมซ d้chirure ce พาร์เดก แอฝเวค วูฝ)
C’est notre histoire a nous
(เซส โน๊ตทา อิสตอยเอร์ อะ นู๊ด)
Je ne vous oublie pas
(จี นี วูฝ โอบี เพซ)

Translation:
(ทแร็นซเลฌัน :)
I Don’t Forget You
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู)

In my absences, maybe
(อิน มาย แอบเซ็นซ , เมบี)
I could have gone away
(ไอ เคิด แฮ็ฝ กอน อะเว)
As if I had got lost on my road
(แอ็ส อิฟ ฟาย แฮ็ด ก็อท ล็อซท ออน มาย โรด)
As If I had changed
(แอ็ส อิฟ ฟาย แฮ็ด เชนจ)

So I have a few tender words
(โซ ไอ แฮ็ฝ อะ ฟยู เทนเดอะ เวิด)
Just to tell you
(จัซท ทู เท็ล ยู)
I don’t forget you…No, never
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู โน , เนฝเออะ)
You are deep within me
(ยู อาร์ ดีพ วิฑีน มี)
In my life, in everything I do
(อิน มาย ไลฟ , อิน เอ๊วี่ติง ไอ ดู)
My first love, my first dreams came with you
(มาย เฟิซท ลัฝ , มาย เฟิซท ดรีม เคม วิฑ ยู)
It’s our story of our own
(อิทซ เอ๊า ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)

I don’t forget you…No never
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู โน เนฝเออะ)
You know so much about me
(ยู โน โซ มัช อะเบาท มี)
Of my life, of what I do of it
(อ็อฝ มาย ไลฟ , อ็อฝ ฮว็อท ไอ ดู อ็อฝ อิท)
So my happiness and my sorrows I share them with you
(โซ มาย แฮพพิเน็ซ แซน มาย ซอโร ซาย แฌ เฑ็ม วิฑ ยู)
It’s our story of our own
(อิทซ เอ๊า ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)
I don’t forget you
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู)

Because time can put in cage
(บิคอส ไทม แค็น พัท อิน เคจ)
our dreams and wills
(เอ๊า ดรีม แซน วิล)
I take my decisions and travel
(ไอ เทค มาย ดิซีฉอัน แซน ทแรฝแอ็ล)
Sometimes I pay the price for it
(ซัมไทม์ ซาย เพ เดอะ พไรซ ฟอ อิท)
Life smiles at me or wounds me
(ไลฟ ซไมล แอ็ท มี ออ วูนด มี)
But whatever my life is
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ มาย ไลฟ อีส)

I don’t forget you…No, never
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู โน , เนฝเออะ)
You are deep within me
(ยู อาร์ ดีพ วิฑีน มี)
In my life, in everything I do
(อิน มาย ไลฟ , อิน เอ๊วี่ติง ไอ ดู)
My first love, my first dreams came with you
(มาย เฟิซท ลัฝ , มาย เฟิซท ดรีม เคม วิฑ ยู)
It’s our story of our own
(อิทซ เอ๊า ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)

Even to the other side of the globe
(อีเฝ็น ทู ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ เดอะ กโลบ)
My story goes on with you
(มาย ซโทริ โกซ ออน วิฑ ยู)

I don’t forget you
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู)

I don’t forget you…No, never
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู โน , เนฝเออะ)
You are deep within me
(ยู อาร์ ดีพ วิฑีน มี)
In my life, in everything I do
(อิน มาย ไลฟ , อิน เอ๊วี่ติง ไอ ดู)
My first love, my first dreams came with you
(มาย เฟิซท ลัฝ , มาย เฟิซท ดรีม เคม วิฑ ยู)
It’s our story of our own
(อิทซ เอ๊า ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)

I don’t forget you
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู)
No never
(โน เนฝเออะ)
You know so much about me
(ยู โน โซ มัช อะเบาท มี)
Of my life and what I do about it
(อ็อฝ มาย ไลฟ แอ็นด ฮว็อท ไอ ดู อะเบาท ดิธ)

So my happiness and my sorrows I share them with you
(โซ มาย แฮพพิเน็ซ แซน มาย ซอโร ซาย แฌ เฑ็ม วิฑ ยู)
It’s our story of our own
(อิทซ เอ๊า ซโทริ อ็อฝ เอ๊า โอน)
I don’t forget you
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู)
I don’t forget you
(ไอ ด้อนท์ เฟาะเกท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Je Ne Vous Oublie Pas คำอ่าน Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น