เนื้อเพลง Remember The Time คำอ่าน Michael Jackson

Do You Remember
( ดู ยู ริเมมเบอะ)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
We Were Young
(วี เวอ ยัง)
And Innocent Then
(แอ็นด อีนโนะเซ็นท เด็น)
Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
How It All Began
(เฮา อิท ดอร์ บิแกน)
It Just Seemed Like Heaven
(อิท จัซท ซีม ไลค เฮฝเอ็น)
So Why Did It End
(โซ ฮไว ดิด ดิท เอ็นด)

Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Back In The Fall
(แบ็ค อิน เดอะ ฟอล)
We’d Be Together
(เว็ด บี ทุเกฑเออะ)
All Day Long
(ออล เด ล็อง)
Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Us Holding Hands
(อัซ โฮลดิง แฮ็นด)
In Each Other’s Eyes
(อิน อีช อัฑเออะ ไอ)
We’d Stare
(เว็ด ซแท)
Tell Me
(เท็ล มี)

Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We First Met
(ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)

Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
How We Used To Talk
(เฮา วี ยูซ ทู ทอค)
Ya Know
(ยา โน)
We’d Stay On The Phone
(เว็ด ซเท ออน เดอะ โฟน)
At Night Till Dawn
(แอ็ท ไนท ทิล ดอน)
Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
All The Things We Said Like
(ออล เดอะ ธิง วี เซ็ด ไลค)
I Love You So
(ไอ ลัฝ ยู โซ)
I’ll Never Let You Go
(อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก)

Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Back In The Spring
(แบ็ค อิน เดอะ ซพริง)
Every Morning Birds Would Sing
(เอฝริ มอนิง เบิด เวิด ซิง)
Do You Remember
(ดู ยู ริเมมเบอะ)
Those Special Times
(โฑส ซเพฌแอ็ล ไทม)
They’ll Just Go On And On
(เด๊ว จัซท โก ออน แอ็นด ออน)
In The Back Of My Mind
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด)

Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We First Met Girl
(ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท เกิล)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)

Those Sweet Memories
(โฑส สวี้ท เมรโมรี)
Will Always Be Dear To Me
(วิล ออลเว บี เดีย ทู มี)
And Girl No Matter What Was Said
(แอ็นด เกิล โน แมทเทอะ ฮว็อท วอส เซ็ด)
I Will Never Forget What We Had
(ไอ วิล เนฝเออะ เฟาะเกท ฮว็อท วี แฮ็ด)
Now Baby
(เนา เบบิ)

Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We First Met
(ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)

Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We First Met
(ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
When We Fell In Love
(ฮเว็น วี เฟ็ล อิน ลัฝ)
Do You Remember The Time
(ดู ยู ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)

Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Ooh
(อู้)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Do You Remember Girl
(ดู ยู ริเมมเบอะ เกิล)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
On The Phone You And Me
(ออน เดอะ โฟน ยู แอ็นด มี)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Till Dawn Two Or Three
(ทิล ดอน ทู ออ ธรี)
What About Us Girl
(ฮว็อท อะเบาท อัซ เกิล)

Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Do You Do You Do You
(ดู ยู ดู ยู ดู ยู)
Do You Do You
(ดู ยู ดู ยู)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
In The Park On The Beach
(อิน เดอะ พาค ออน เดอะ บีช)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
You And Me In Spain
(ยู แอ็นด มี อิน ซเพน)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
What About What About
(ฮว็อท อะเบาท ฮว็อท อะเบาท)

Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Ooh In The Park
(อู้ อิน เดอะ พาค)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
After Dark Do You Do You Do You
(อาฟเทอะ ดาค ดู ยู ดู ยู ดู ยู)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Do You Do You Do You Do You
(ดู ยู ดู ยู ดู ยู ดู ยู)
Remember The Times
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม)
Yeah Yeahremember The Times
(เย่ เยรีเมนเบอร์ เดอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Remember The Time คำอ่าน Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น