เนื้อเพลง Anywhere Is คำอ่าน Enya

I walk the maze of moments
( ไอ วอค เดอะ เมส อ็อฝ โมเม็นท)
but everywhere I turn to
(บัท เอวี่แวร์ ไอ เทิน ทู)
begins a new beginning
(บีกีน ซา นยู บีกีนนิง)
but never finds a finish
(บัท เนฝเออะ ไฟนด ซา ฟีนอิฌ)
I walk to the horizon
(ไอ วอค ทู เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
and there I find another
(แอ็นด แดร์ ไอ ไฟนด แอะนัธเออะ)
it all seems so surprising
(อิท ดอร์ ซีม โซ เซิพไรสอิง)
and then I find that I know
(แอ็นด เด็น นาย ไฟนด แดท ไอ โน)

Chorus:
(โครัซ :)
You go there you’re gone forever
(ยู โก แดร์ ยัวร์ กอน เฟาะเรฝเออะ)
I go there I’ll lose my way
(ไอ โก แดร์ อิล ลูส มาย เว)
if we stay here we’re not together
(อิฟ วี ซเท เฮียร เวีย น็อท ทุเกฑเออะ)
Anywhere is
(เอนอิฮแว อีส)

The moon upon the ocean
(เดอะ มูน อุพอน ดิ โอแฌ็น)
is swept around in motion
(อีส ซเว็พท อะเรานด อิน โมฌัน)
but without ever knowing
(บัท วิเฑาท เอฝเออะ โนอิง)
the reason for its flowing
(เดอะ รี๊ซั่น ฟอ อิทซ ฟโลอิง)
in motion on the ocean
(อิน โมฌัน ออน ดิ โอแฌ็น)
the moon still keeps on moving
(เดอะ มูน ซทิล คีพ ออน มูฝอิง)
the waves still keep on waving
(เดอะ เวฝ ซทิล คีพ ออน เวฝวิ่ง)
and I still keep on going
(แอ็นด ดาย ซทิล คีพ ออน โกอิ้ง)

Chorus
(โครัซ)
I wonder if the stars sign
(ไอ วันเดอะ อิฟ เดอะ ซทา ไซน)
the life that is to be mine
(เดอะ ไลฟ แดท อีส ทู บี ไมน)
and would they let their light shine
(แอ็นด เวิด เฑ เล็ท แด ไลท ไฌน)
enough for me to follow
(อินัฟ ฟอ มี ทู ฟอลโล)
I look up to the heavens
(ไอ ลุค อัพ ทู เดอะ เฮฝเอ็น)
but night has clouded over
(บัท ไนท แฮ็ส คเลาด โอเฝอะ)
no spark of constellation
(โน ซพาค อ็อฝ คอนสเท็ลเลฌัน)
no Vela no Orion
(โน วีวลา โน โอะไรอ็อน)

The shells upon the warm sands
(เดอะ เฌ็ล อุพอน เดอะ วอม แซ็นด)
have taken from their own lands
(แฮ็ฝ เทคเอ็น ฟร็อม แด โอน แล็นด)
the echo of their story
(ดิ เอคโอ อ็อฝ แด ซโทริ)
but all I hear are low sounds
(บัท ดอร์ ไอ เฮีย อาร์ โล เซานด)
as pillow words are weaving
(แอ็ส พีลโล เวิด แซร์ วีฝวิง)
and willow waves are leaving
(แอ็นด วีลโล เวฝ แซร์ ลีฝอิงส)
but should I be believing
(บัท เชิด ดาย บี บีลีฝวิง)
and I am only dreaming
(แอ็นด ดาย แอ็ม โอ๊นลี่ ดรีมมิง)

Chorus
(โครัซ)
To leave the thread of all time
(ทู ลีฝ เดอะ ธเร็ด อ็อฝ ออล ไทม)
and let it make a dark line
(แอ็นด เล็ท ดิธ เมค เก ดาค ไลน)
in hopes that I can still find
(อิน โฮพ แดท ไอ แค็น ซทิล ไฟนด)
the way back to the moment
(เดอะ เว แบ็ค ทู เดอะ โมเม็นท)
I took the turn and turned to
(ไอ ทุค เดอะ เทิน แอ็นด เทิน ทู)
begin a new beginning
(บีกีน อะ นยู บีกีนนิง)
still looking for the answer
(ซทิล ลุคอิง ฟอ ดิ อานเซอะ)
I cannot find the finish
(ไอ แคนน็อท ไฟนด เดอะ ฟีนอิฌ)
It’s either this or that way
(อิทซ อีเฑอะ ดีซ ออ แดท เว)
it’s one way or the other
(อิทซ วัน เว ออ ดิ อัฑเออะ)
it should be one direction
(อิท เชิด บี วัน ดิเรคฌัน)
it could be on reflection
(อิท เคิด บี ออน ริฟเคลฌัน)
the turn I have just taken
(เดอะ เทิน นาย แฮ็ฝ จัซท เทคเอ็น)
the turn that I was making
(เดอะ เทิน แดท ไอ วอส เมคอิง)
I might be just beginning
(ไอ ไมท บี จัซท บีกีนนิง)
I might be near the end.
(ไอ ไมท บี เนีย ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anywhere Is คำอ่าน Enya

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น