เนื้อเพลง Early Mornin’ คำอ่าน Britney Spears

Early mornin’
( เออลิ มอร์นิน)
All right, I was out real late last night
(ออล ไรท , ไอ วอส เอ้า ริแอ็ล เลท ลาซท ไนท)
Got a little messy
(ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เมซซิ)
Early morning
(เออลิ มอนิง)
Can’t be like that anymore, oh
(แค็นท บี ไลค แดท แอนนี่มอ , โอ)

I was shaking my ass in the streets this morning
(ไอ วอส เชคกิ้ง มาย อาซ ซิน เดอะ ซทรีท ดีซ มอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)
Passed out on the couch I’m yawning
(พาซ เอ้า ออน เดอะ เคาช แอม ยอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)

Wanna talk to
(วอนนา ทอค ทู)
When he walked up someone grabbed him
(ฮเว็น ฮี วอค อัพ ซัมวัน แกรบเบด ฮิม)
But I liked him to come here
(บัท ไอ ลิค ฮิม ทู คัม เฮียร)
Kinda cool
(กินดา คูล)
Baby, we can make plans
(เบบิ , วี แค็น เมค แพล็น)
Where ya live
(ฮแว ยา ไลฝ)
Does your mama live there
(โด ยุร มามะ ไลฝ แดร์)
We can hook up at the hotel
(วี แค็น ฮุค อัพ แอ็ท เดอะ โฮเทล)
Hands down so
(แฮ็นด เดาน โซ)
I told him, let’s go
(ไอ โทลด ฮิม , เล็ท โก)
But have a next guess
(บัท แฮ็ฝ อะ เน็คซท เก็ซ)
But you don’t wanna know
(บัท ยู ด้อนท์ วอนนา โน)

I was shaking my ass in the streets this morning
(ไอ วอส เชคกิ้ง มาย อาซ ซิน เดอะ ซทรีท ดีซ มอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)
Passed out on the couch I’m yawning
(พาซ เอ้า ออน เดอะ เคาช แอม ยอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)

Oh, in love
(โอ , อิน ลัฝ)
So I approached him
(โซ ไอ แอ็พโรช ฮิม)
We gotta give him his friends
(วี กอททะ กิฝ ฮิม ฮิส ฟเร็นด)
There’s something ‘bout him that show
(แดร์ ซัมติง เบาท ฮิม แดท โฌ)
So I said, what the hell
(โซ ไอ เซ็ด , ฮว็อท เดอะ เฮ็ล)
Let’s go
(เล็ท โก)
Got up, got on the dance floor
(ก็อท อัพ , ก็อท ออน เดอะ ดานซ ฟโล)
Hooked up with a guy named Joe
(ฮุค อัพ วิฑ อะ ไก เนม โจ)
When the music was fast and slow
(ฮเว็น เดอะ มยูสิค วอส ฟัซท แอ็นด ซโล)
But have a next guess
(บัท แฮ็ฝ อะ เน็คซท เก็ซ)
But you don’t wanna know
(บัท ยู ด้อนท์ วอนนา โน)

I was shaking my ass in the streets this morning
(ไอ วอส เชคกิ้ง มาย อาซ ซิน เดอะ ซทรีท ดีซ มอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)
Passed out on the couch I’m yawning
(พาซ เอ้า ออน เดอะ เคาช แอม ยอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)

Call all your boys
(คอล ออล ยุร บอย)
Call all your girls
(คอล ออล ยุร เกิล)
Call all your friends
(คอล ออล ยุร ฟเร็นด)
Let’s do it again
(เล็ท ดู อิท อะเกน)
Let’s do it again
(เล็ท ดู อิท อะเกน)

Yes, early morning
(เย็ซ , เออลิ มอนิง)
Yes, can’t keep doin’ this
(เย็ซ , แค็นท คีพ โดย ดีซ)

I light your fire
(ไอ ไลท ยุร ไฟร)
Your one desire
(ยุร วัน ดิไสร)
Pull on me, baby
(พุล ออน มี , เบบิ)
And I’ll take you higher
(แอ็นด อิล เทค ยู ไฮเออะ)
You should try her
(ยู เชิด ทไร เฮอ)
So come over here and let’s go so
(โซ คัม โอเฝอะ เฮียร แอ็นด เล็ท โก โซ)

I was shaking my ass in the streets this morning
(ไอ วอส เชคกิ้ง มาย อาซ ซิน เดอะ ซทรีท ดีซ มอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)
Passed out on the couch I’m yawning
(พาซ เอ้า ออน เดอะ เคาช แอม ยอนิง)
Just walked in and it’s early morning
(จัซท วอค อิน แอ็นด อิทซ เออลิ มอนิง)
Got drunk till the break of dawning
(ก็อท ดรังค ทิล เดอะ บเรค อ็อฝ ดอนนิง)
It don’t stop till the early morning
(อิท ด้อนท์ ซท็อพ ทิล ดิ เออลิ มอนิง)

Call all your boys
(คอล ออล ยุร บอย)
Call all your girls
(คอล ออล ยุร เกิล)
Call all your friends
(คอล ออล ยุร ฟเร็นด)
Let’s do it again
(เล็ท ดู อิท อะเกน)
Let’s do it
(เล็ท ดู อิท)

Early mornin’, early mornin’
(เออลิ มอร์นิน , เออลิ มอร์นิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Early Mornin’ คำอ่าน Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น