เนื้อเพลง Let Me Be คำอ่าน Britney Spears

You try to read me
( ยู ทไร ทู เร็ด มี)
You try to figure out
(ยู ทไร ทู ฟีกยุร เอ้า)
You try to breathe me
(ยู ทไร ทู บรีฑ มี)
But you can’t blow me out
(บัท ยู แค็นท บโล มี เอ้า)
You try to feel me
(ยู ทไร ทู ฟีล มี)
But I’m so out of touch
(บัท แอม โซ เอ้า อ็อฝ ทั๊ช)
I won’t be falling
(ไอ ว็อนท บี ฟ๊อลิง)
You won’t have to pick me up
(ยู ว็อนท แฮ็ฝ ทู พิค มี อัพ)
Sorry if I sound confused
(ซอริ อิฟ ฟาย เซานด ค็อนฟยูส)
I don’t feel the way like you do
(ไอ ด้อนท์ ฟีล เดอะ เว ไลค ยู ดู)
But I won’t turn around
(บัท ไอ ว็อนท เทิน อะเรานด)
But I won’t turn around
(บัท ไอ ว็อนท เทิน อะเรานด)

You think I might act out but I won’t
(ยู ธิงค ไอ ไมท แอ็คท เอ้า บัท ไอ ว็อนท)
Think that I might have doubts but I don’t
(ธิงค แดท ไอ ไมท แฮ็ฝ เดาท บัท ไอ ด้อนท์)
No insecurities
(โน อินซีคิวริดีสฺ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)
Think that you know me now, but you don’t
(ธิงค แดท ยู โน มี เนา , บัท ยู ด้อนท์)
Think that I can’t stand on my own
(ธิงค แดท ไอ แค็นท ซแท็นด ออน มาย โอน)
Ain’t my philosophy
(เอน มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)

Trust in my instincts
(ทรัซท อิน มาย อีนซทิงท)
Trust that I know what’s right
(ทรัซท แดท ไอ โน ฮว็อท ไรท)
These are the reasons
(ฑิส อาร์ เดอะ รี๊ซั่น)
That keep you up at night [at night]
(แดท คีพ ยู อัพ แอ็ท ไนท [ แอ็ท ไนท ])
Tell me “Go Slow” – This is my flow
(เท็ล มี ” โก ซโล ” ดีซ ซิส มาย ฟโล)
‘Cos you don’t know, know what I know
(คอซ ยู ด้อนท์ โน , โน ฮว็อท ไอ โน)
Let me tell you how it feels
(เล็ท มี เท็ล ยู เฮา อิท ฟีล)
Baby it’s time that you see me for real
(เบบิ อิทซ ไทม แดท ยู ซี มี ฟอ ริแอ็ล)
Sorry if I sound confused
(ซอริ อิฟ ฟาย เซานด ค็อนฟยูส)
I don’t feel the way like you do
(ไอ ด้อนท์ ฟีล เดอะ เว ไลค ยู ดู)
But I won’t turn around
(บัท ไอ ว็อนท เทิน อะเรานด)
But I won’t turn around
(บัท ไอ ว็อนท เทิน อะเรานด)

You think I might act out but I won’t
(ยู ธิงค ไอ ไมท แอ็คท เอ้า บัท ไอ ว็อนท)
Think that I might have doubts but I don’t
(ธิงค แดท ไอ ไมท แฮ็ฝ เดาท บัท ไอ ด้อนท์)
No insecurities
(โน อินซีคิวริดีสฺ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)
Think that you know me now, but you don’t
(ธิงค แดท ยู โน มี เนา , บัท ยู ด้อนท์)
Think that I can’t stand on my own
(ธิงค แดท ไอ แค็นท ซแท็นด ออน มาย โอน)
Ain’t my philosophy
(เอน มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)

Trust that I know , This is my show
(ทรัซท แดท ไอ โน , ดีซ ซิส มาย โฌ)
Letting you know , Gotta go the way I go
(เลทดิง ยู โน , กอททะ โก เดอะ เว ไอ โก)

Trust that I know , This is my show
(ทรัซท แดท ไอ โน , ดีซ ซิส มาย โฌ)
Letting you know , Gotta go the way I go
(เลทดิง ยู โน , กอททะ โก เดอะ เว ไอ โก)

You think I might act out but I won’t
(ยู ธิงค ไอ ไมท แอ็คท เอ้า บัท ไอ ว็อนท)
Think that I might have doubts but I don’t
(ธิงค แดท ไอ ไมท แฮ็ฝ เดาท บัท ไอ ด้อนท์)
No insecurities
(โน อินซีคิวริดีสฺ)
Won’t you just let me, let me be [be]
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี [ บี ])
Think that you know me now, but you don’t
(ธิงค แดท ยู โน มี เนา , บัท ยู ด้อนท์)
Think that I can’t stand on my own
(ธิงค แดท ไอ แค็นท ซแท็นด ออน มาย โอน)
Ain’t my philosophy [it ain’t my philosophy, yeah]
(เอน มาย ฟิลอซโอะฟิ [ อิท เอน มาย ฟิลอซโอะฟิ , เย่ ])
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)
You think I might act out but I won’t
(ยู ธิงค ไอ ไมท แอ็คท เอ้า บัท ไอ ว็อนท)
Think that I might have doubts but I don’t
(ธิงค แดท ไอ ไมท แฮ็ฝ เดาท บัท ไอ ด้อนท์)
No insecurities [no insecurities]
(โน อินซีคิวริดีสฺ [ โน อินซีคิวริดีสฺ ])
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)

Think that you know me now, but you don’t
(ธิงค แดท ยู โน มี เนา , บัท ยู ด้อนท์)
Think that I can’t stand on my own
(ธิงค แดท ไอ แค็นท ซแท็นด ออน มาย โอน)
Ain’t my philosophy
(เอน มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)

You think I might act out but I won’t
(ยู ธิงค ไอ ไมท แอ็คท เอ้า บัท ไอ ว็อนท)
Think that I might have doubts but I don’t
(ธิงค แดท ไอ ไมท แฮ็ฝ เดาท บัท ไอ ด้อนท์)
No insecurities
(โน อินซีคิวริดีสฺ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)
Think that you know me now, but you don’t
(ธิงค แดท ยู โน มี เนา , บัท ยู ด้อนท์)
Think that I can’t stand on my own [I can’t stand on my own]
(ธิงค แดท ไอ แค็นท ซแท็นด ออน มาย โอน [ ไอ แค็นท ซแท็นด ออน มาย โอน ])
Ain’t my philosophy
(เอน มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Won’t you just let me, let me be
(ว็อนท ยู จัซท เล็ท มี , เล็ท มี บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Be คำอ่าน Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น