เนื้อเพลง Walk Away คำอ่าน Christina Aguilera

Christina Speaking:
( คริสตินา ซพีคอิง :)
Wut do u do when u kno somethin’s bad 4 u
(วัท ดู ยู ดู ฮเว็น ยู โน ซัมติน แบ็ด 4 ยู)
N’ u still can’t let go?
(เอ็น ยู ซทิล แค็นท เล็ท โก)

1st Verse:
(1st เฝิซ :)
I was naive, ur love was like candy, artificially sweet
(ไอ วอส นาอีฝ , ur ลัฝ วอส ไลค แคนดิ , อาทิฟีฌแอ็ลลิ สวี้ท)
I was deviced by the wrapping
(ไอ วอส ดิไฝซ ไบ เดอะ แรพพิง)
Got caught in ur web n’ I learned how 2 bleed
(ก็อท คอท อิน ur เว็บ เอ็น นาย เลิน เฮา 2 บลีด)
I was prey in ur bed n’ devoured completely
(ไอ วอส พเร อิน ur เบ็ด เอ็น ดิเฝาร ค็อมพลีทลี)

1st Chorus:
(1st โครัซ :)
Oh n’ it hurts my soul cuz I can’t let go
(โอ เอ็น หนิด เฮิท มาย โซล คัซ ไอ แค็นท เล็ท โก)
All these walls r cavin’ in
(ออล ฑิส วอล อาร์ เคฝวิน อิน)
I can’t stop my sufferin’
(ไอ แค็นท ซท็อพ มาย ซัฟเฟอลิน)
I hate 2 show that I’ve lost control cuz I
(ไอ เฮท 2 โฌ แดท แอฝ ล็อซท ค็อนทโรล คัซ ไอ)
I keep goin’ rite bak 2 the 1 thing I need 2 walk away from
(ไอ คีพ โกอิน ไรท บากคฺ 2 เดอะ 1 ธิง ไอ นีด 2 วอค อะเว ฟร็อม)
Yeah…
(เย่)

I need 2 get away from u
(ไอ นีด 2 เก็ท อะเว ฟร็อม ยู)
I need 2 walk away from u
(ไอ นีด 2 วอค อะเว ฟร็อม ยู)
Get away, walk away, walk away…
(เก็ท อะเว , วอค อะเว , วอค อะเว)

2nd Verse:
(2nd เฝิซ :)
I should’ve know I was used 4 amusment
(ไอ ชูดดิฝ โน ไอ วอส ยูซ 4 อามัสเม้นท์)
Couldn’t see through the smoke
(คูดซึ่น ซี ธรู เดอะ ซโมค)
it was all an illusion
(อิท วอส ซอร์ แอน อิลยูฌัน)
Now I’ve been licking my wounds [Lickin’ my wounds]
(เนา แอฝ บีน ลิกคิง มาย วูนด [ ลิคคิน มาย วูนด ])
But the venom seeps deeper [Deeper, deeper]
(บัท เดอะ เฝนอัม ซีพ ดิพเพอ[ ดิพเพอ, ดิพเพอ])
We both can seduce, but darlin’ u hold me prisoner [Prisoner]
(วี โบธ แค็น ซิดยูซ , บัท ดาร์ลิน ยู โฮลด มี พรีสเนอะ [ พรีสเนอะ ])

2nd Chorus:
(2nd โครัซ :)
Oh I’m about 2 break, I can’t stop this ache
(โอ แอม อะเบาท 2 บเรค , ไอ แค็นท ซท็อพ ดีซ เอค)
I’m addicted 2 ur allure and I’m fiendin’ 4 a cure
(แอม แอดดีคท 2 ur แอ็ลยูร แอ็นด แอม ฟรีนดิน 4 อะ คิวเร)
Every step I take leads to one mistake
(เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค เล็ด ทู วัน มิซเทค)
I keep goin’ rite bak 2 the 1 thing I need oh..
(ไอ คีพ โกอิน ไรท บากคฺ 2 เดอะ 1 ธิง ไอ นีด โอ)
I can’t mend this torn state I’m in
(ไอ แค็นท เม็นด ดีซ โทน ซเทท แอม อิน)
Getting nothing in return
(เกดดดิ้ง นัธอิง อิน ริเทิน)
Wut did I do to deserve the pain of this slow burn
(วัท ดิด ดาย ดู ทู ดิเสิฝ เดอะ เพน อ็อฝ ดีซ ซโล เบิน)
N’ everywhere I turn I keep goin’ rite bak 2 the 1 thing I need 2 walk away from
(เอ็น เอวี่แวร์ ไอ เทิน นาย คีพ โกอิน ไรท บากคฺ 2 เดอะ 1 ธิง ไอ นีด 2 วอค อะเว ฟร็อม)
Yeah…
(เย่)

Bridge:
(บริจ :)
Every time I try 2 gasp 4 air, I am smothered in depair
(เอฝริ ไทม ไอ ทไร 2 กาซพ 4 แอ , ไอ แอ็ม ซมัฑเออะ อิน ดีแพร์)
It’s neva over, over uh, uh
(อิทซ นีฝวา โอเฝอะ , โอเฝอะ อา , อา)
It seems I’ll wake from this nightmare
(อิท ซีม อิล เวค ฟร็อม ดีซ ไนท์แมร์)
I let out a silent prayer
(ไอ เล็ท เอ้า ดา ไซเล็นท พเรเออะ)
Let it be over, over uh, ooh
(เล็ท ดิธ บี โอเฝอะ , โอเฝอะ อา , อู้)
Inside I’m screaming, begging, pleading
(อีนไซด แอม ซครีมอิง , เบกกิง , พลีดอิง)
NO MORE!!
(โน โม ! !)

3rd Verse:
(3rd เฝิซ :)
Now wut 2 do
(เนา วัท 2 ดู)
My heart has been bruised
(มาย ฮาท แฮ็ส บีน บรูส)
So sad but its true
(โซ แซ็ด บัท อิทซ ทรู)
Each beat reminds me of you
(อีช บีท ริไมนด มี อ็อฝ ยู)

2nd & 3rd Choruses 2gether
(2nd & 3rd โคเรสเซซ 2gether)

I said
(ไอ เซ็ด)
I need 2 get away from u
(ไอ นีด 2 เก็ท อะเว ฟร็อม ยู)
I need 2 walk away from u
(ไอ นีด 2 วอค อะเว ฟร็อม ยู)
I can’t take anymore from u
(ไอ แค็นท เทค แอนนี่มอ ฟร็อม ยู)
I need 2 get away from u
(ไอ นีด 2 เก็ท อะเว ฟร็อม ยู)
Only thing I need 2 do, is walk away from u
(โอ๊นลี่ ธิง ไอ นีด 2 ดู , อีส วอค อะเว ฟร็อม ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away คำอ่าน Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น