เนื้อเพลง I Got It from My Mama คำอ่าน Will.I.Am

Ladies… x3
( เลดิส x3)
Here we go…
(เฮียร วี โก)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it got it got got it…
(ไอ ก็อท ดิธ ก็อท ดิธ ก็อท ก็อท ดิธ)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it got it…
(ไอ ก็อท ดิธ ก็อท ดิธ)

Honey lookin good from her head to her toe.
(ฮันอิ ลุคกิน เกิด ฟร็อม เฮอ เฮ็ด ทู เฮอ โท)
Beauty overload, body out of control.
(บยูทิ โอเฝอะโลด , บอดอิ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
She twenty-four, she could be a model.
(ชี ทเวนทิ โฟ , ชี เคิด บี อะ โม๊เด็ล)
So beautiful, also natural.
(โซ บยูทิฟุล , ออลโซ แนชแร็ล)
Mommy lookin good from her head to her feet.
(มอมมิ ลุคกิน เกิด ฟร็อม เฮอ เฮ็ด ทู เฮอ ฟีท)
She forty-four, but she still lookin sweet.
(ชี ฟอทิ โฟ , บัท ชี ซทิล ลุคกิน สวี้ท)
And you can tell her daughter aint even at her peak.
(แอ็นด ยู แค็น เท็ล เฮอ ดอเทอะ เอน อีเฝ็น แอ็ท เฮอ พีค)
Cause her mama lookin so hot, packin that heat.
(คอส เฮอ มามะ ลุคกิน โซ ฮ็อท , แพคกิน แดท ฮีท)
So be a good girl and thank your mama.
(โซ บี อะ เกิด เกิล แอ็นด แธ็งค ยุร มามะ)
She make me steamin like a sauna.
(ชี เมค มี สตรีมมิน ไลค เก ซาวน่า)
Look out, look out, here she come now.
(ลุค เอ้า , ลุค เอ้า , เฮียร ชี คัม เนา)
Look out, look out, here she come.
(ลุค เอ้า , ลุค เอ้า , เฮียร ชี คัม)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it got it got got it…
(ไอ ก็อท ดิธ ก็อท ดิธ ก็อท ก็อท ดิธ)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it got it…
(ไอ ก็อท ดิธ ก็อท ดิธ)

Girl, your beauty is a sensation.
(เกิล , ยุร บยูทิ อีส ซา เซ็นเซฌัน)
You sittin in, in a temptation.
(ยู ซิทดิน อิน , อิน อะ เทมเทฌัน)
I never knew a girl could shine like a sun.
(ไอ เนฝเออะ นยู อะ เกิล เคิด ไฌน ไลค เก ซัน)
You better thank your mama, cause girl, you the one.
(ยู เบทเทอะ แธ็งค ยุร มามะ , คอส เกิล , ยู ดิ วัน)
We should have a date of celebration.
(วี เชิด แฮ็ฝ อะ เดท อ็อฝ เซลิบเรฌัน)
Celebratin god’s best creation.
(เซเลบบีดิน ก็อด เบ็ซท คริเอฌัน)
Girl you got a beautiful vibration.
(เกิล ยู ก็อท ดา บยูทิฟุล ไฝบเรฌัน)
Everyday should be your birthday, hun.
(เอวี่เดย์ เชิด บี ยุร เบริ์ดเดย์ , ฮัน)
You make the guys all dumb.
(ยู เมค เดอะ ไก ซอร์ ดัม)
Maybe cause you’re blessed with the beautiful buns.
(เมบี คอส ยัวร์ บเล็ซ วิฑ เดอะ บยูทิฟุล บัน)
Maybe cause your beauty keep the dudes on sprung,
(เมบี คอส ยุร บยูทิ คีพ เดอะ ดยูด ออน ซพรัง ,)
Wonderin just where you got that from.
(วันเดอริน จัซท ฮแว ยู ก็อท แดท ฟร็อม)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it from my mama.
(ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม มาย มามะ)
I got it got it got got it…
(ไอ ก็อท ดิธ ก็อท ดิธ ก็อท ก็อท ดิธ)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
You can tell all this right here,
(ยู แค็น เท็ล ออล ดีซ ไรท เฮียร ,)
I got all this from my mama…
(ไอ ก็อท ดอร์ ดีซ ฟร็อม มาย มามะ)
All of this stuff right here,
(ออล อ็อฝ ดีซ ซทัฟ ไรท เฮียร ,)
I got all this from my mama.
(ไอ ก็อท ดอร์ ดีซ ฟร็อม มาย มามะ)

Ladies… x7
(เลดิส x7)
Here we go…
(เฮียร วี โก)

If the girl real fine,
(อิฟ เดอะ เกิล ริแอ็ล ไฟน ,)
Nine times out of ten,
(ไนน ไทม เอ้า อ็อฝ เท็น ,)
She fine just like her mama.
(ชี ไฟน จัซท ไลค เฮอ มามะ)

If the girl real pretty,
(อิฟ เดอะ เกิล ริแอ็ล พรีททิ ,)
Nine times out of ten,
(ไนน ไทม เอ้า อ็อฝ เท็น ,)
She pretty like her mama.
(ชี พรีททิ ไลค เฮอ มามะ)

And if her mama real ugly,
(แอ็นด อิฟ เฮอ มามะ ริแอ็ล อักลิ ,)
I guarantee ya she gon’ be ugly like her mama.
(ไอ แกเร็นที ยา ชี ก็อน บี อักลิ ไลค เฮอ มามะ)

And if her mama real ugly,
(แอ็นด อิฟ เฮอ มามะ ริแอ็ล อักลิ ,)
I guarantee ya she gon’ be ugly like her mama.
(ไอ แกเร็นที ยา ชี ก็อน บี อักลิ ไลค เฮอ มามะ)

If the girl real sexy,
(อิฟ เดอะ เกิล ริแอ็ล เซคซิ ,)
Nine times out of ten,
(ไนน ไทม เอ้า อ็อฝ เท็น ,)
She sexy like her mama.
(ชี เซคซิ ไลค เฮอ มามะ)

If the girl real hot,
(อิฟ เดอะ เกิล ริแอ็ล ฮ็อท ,)
Nine times out of ten,
(ไนน ไทม เอ้า อ็อฝ เท็น ,)
She hot just like her mama.
(ชี ฮ็อท จัซท ไลค เฮอ มามะ)

And if her mama real ugly,
(แอ็นด อิฟ เฮอ มามะ ริแอ็ล อักลิ ,)
I guarantee ya she gon’ be ugly like her mama.
(ไอ แกเร็นที ยา ชี ก็อน บี อักลิ ไลค เฮอ มามะ)

And if her mama real ugly,
(แอ็นด อิฟ เฮอ มามะ ริแอ็ล อักลิ ,)
I guarantee ya she gon’ be ugly like her mama, like her mama…
(ไอ แกเร็นที ยา ชี ก็อน บี อักลิ ไลค เฮอ มามะ , ไลค เฮอ มามะ)

Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Baby where’d you get your body from?
(เบบิ ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
Tell me where’d you get your body from.
(เท็ล มี ฮแว ยู เก็ท ยุร บอดอิ ฟร็อม)
You can tell all this right here,
(ยู แค็น เท็ล ออล ดีซ ไรท เฮียร ,)
I got all this from my mama…
(ไอ ก็อท ดอร์ ดีซ ฟร็อม มาย มามะ)
All of this stuff right here,
(ออล อ็อฝ ดีซ ซทัฟ ไรท เฮียร ,)
I got all this from my mama.
(ไอ ก็อท ดอร์ ดีซ ฟร็อม มาย มามะ)

If you pretty, make some noise.
(อิฟ ยู พรีททิ , เมค ซัม นอยส)
If you pretty, make some noise.
(อิฟ ยู พรีททิ , เมค ซัม นอยส)
If you pretty, make some noise.
(อิฟ ยู พรีททิ , เมค ซัม นอยส)
Make some noise, make some noise.
(เมค ซัม นอยส , เมค ซัม นอยส)

Ladies… x4
(เลดิส x4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Got It from My Mama คำอ่าน Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น