เนื้อเพลง Issues คำอ่าน The Saturdays

Ooooh yeah
( อู้ เย่)

Sometimes, I feel like I’m going out of my mind
(ซัมไทม์ , ไอ ฟีล ไลค แอม โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
Boy the way you do me it’s a damn crime
(บอย เดอะ เว ยู ดู มี อิทซ ซา แด็ม คไรม)
And you smile at me and it’s alright
(แอ็นด ยู ซไมล แอ็ท มี แอ็นด อิทซ ออลไร๊ท)
With you there ain’t no in-between
(วิฑ ยู แดร์ เอน โน อิน บีทวิน)
Every time that I walk out the door
(เอฝริ ไทม แดท ไอ วอค เอ้า เดอะ โด)
Tell myself I won’t take it no more
(เท็ล ไมเซลฟ ไอ ว็อนท เทค อิท โน โม)
There’s a part of me that won’t let you go
(แดร์ ซา พาท อ็อฝ มี แดท ว็อนท เล็ท ยู โก)
Keep saying yes while my minds saying no
(คีพ เซอิง เย็ซ ฮไวล มาย ไมนด เซอิง โน)

Me and my heart we got issues
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ)
Don’t know if I should hate you or miss you
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด เฮท ยู ออ มิซ ยู)
Damn I wish that I could resist you
(แด็ม นาย วิฌ แดท ไอ เคิด ริสีซท ยู)
Can’t decide if I should stab you or kiss you
(แค็นท ดิไซด อิฟ ฟาย เชิด ซแท็บ ยู ออ คิซ ยู)
Me and my heart we got issues, issues, issues
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ)
We got issues, issues, issues
(วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ)

It’s so hard, boy you left me hanging for so long
(อิทซ โซ ฮาด , บอย ยู เล็ฟท มี แฮงอิง ฟอ โซ ล็อง)
You empty out my love until it’s all gone
(ยู เอมทิ เอ้า มาย ลัฝ อันทีล อิทซ ซอร์ กอน)
You change the words but still is that the same song
(ยู เชนจ เดอะ เวิด บัท ซทิล อีส แดท เดอะ เซม ซ็อง)
I’m tired of the melody
(แอม ไทร อ็อฝ เดอะ เมลโอะดิ)
Change my number and throw out your clothes
(เชนจ มาย นัมเบอะ แอ็นด ธโร เอ้า ยุร คโลฑ)
But my feeling for you it still shows
(บัท มาย ฟีลอิง ฟอ ยู อิท ซทิล โฌ)
I keep building a wall round my heart
(ไอ คีพ บีลดิง อะ วอล เรานด มาย ฮาท)
But then I see you and it all falls apart
(บัท เด็น นาย ซี ยู แอ็นด ดิท ออล ฟอล อะพาท)

Me and my heart we got issues
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ)
Don’t know if I should hate you or miss you [damn I wish]
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด เฮท ยู ออ มิซ ยู [ แด็ม นาย วิฌ ])
Damn I wish I could resist you [can’t decide]
(แด็ม นาย วิฌ ไอ เคิด ริสีซท ยู [ แค็นท ดิไซด ])
Can’t decide if I should stab you or kiss you [me and my heart]
(แค็นท ดิไซด อิฟ ฟาย เชิด ซแท็บ ยู ออ คิซ ยู [ มี แอ็นด มาย ฮาท ])
Me and my heart we got issues, issues, issues [ooooh]
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ [ อู้ ])
We got issues, issues, issues
(วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ)

Why fight it, can’t hide it
(ฮไว ไฟท ดิธ , แค็นท ไฮด อิท)
Truth is I think I like it
(ทรูธ อีส ซาย ธิงค ไอ ไลค อิท)
Confusion, illusion
(ค็อนฟยูฉัน , อิลยูฌัน)
Still I don’t know which way to go
(ซทิล ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู โก)

Me and my heart we got issues
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ)
Don’t know if I should hate you or miss you
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด เฮท ยู ออ มิซ ยู)
Damn I wish that I could resist you
(แด็ม นาย วิฌ แดท ไอ เคิด ริสีซท ยู)
Can’t decide if I should stab you or kiss you [me and my heart]
(แค็นท ดิไซด อิฟ ฟาย เชิด ซแท็บ ยู ออ คิซ ยู [ มี แอ็นด มาย ฮาท ])
Me and my heart we got issues [we gotta work this thing out]
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ [ วี กอททะ เวิค ดีซ ธิง เอ้า ])
Don’t know if I should hate you or miss you [I don’t know]
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด เฮท ยู ออ มิซ ยู [ ไอ ด้อนท์ โน ])
Damn I wish that I could resist you [yeah]
(แด็ม นาย วิฌ แดท ไอ เคิด ริสีซท ยู [ เย่ ])
Can’t decide if I should stab you or kiss you
(แค็นท ดิไซด อิฟ ฟาย เชิด ซแท็บ ยู ออ คิซ ยู)
Me and my heart we got issues, issues, issues
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ)
We got issues, issues, issues
(วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ)
We got issues, issues, issues [me and my heart]
(วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ [ มี แอ็นด มาย ฮาท ])
We got issues, issues, issues
(วี ก็อท อีฌยุ , อีฌยุ , อีฌยุ)

Me and my heart we got issues
(มี แอ็นด มาย ฮาท วี ก็อท อีฌยุ)
Don’t know if I should hate you or miss you
(ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด เฮท ยู ออ มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Issues คำอ่าน The Saturdays

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น