เนื้อเพลง Pardon Me คำอ่าน Incubus

A decade ago, I never thought I would be,
( อะ.-เดคเอด อะโก , ไอ เนฝเออะ ธอท ไอ เวิด บี ,)
at twenty three, on the verge of spontaneous combustion.
(แอ็ท ทเวนทิ ธรี , ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ ซพ็อนเทเนียซ ค็อมบัซชัน)
Woe-is-me.
(โว อีส มี)
But I guess that it comes with the territory;
(บัท ไอ เก็ซ แดท ดิธ คัม วิฑ เดอะ เทริโทริ 😉
an ominous landscape of never ending calamity.
(แอน ออมอินัซ แรนสเคป อ็อฝ เนฝเออะ เอนดิง คะแลมอิทิ)
I need you to hear, I need you to see that I have had all I can take and
(ไอ นีด ยู ทู เฮีย , ไอ นีด ยู ทู ซี แดท ไอ แฮ็ฝ แฮ็ด ออล ไอ แค็น เทค แอ็นด)
exploding seems like a definite possibility to me.
(เอ๊กโพรดิง ซีม ไลค เก เดฟอินิท พอซิบีลอิทิ ทู มี)
So pardon me while I burst into flames.
(โซ พ๊าร์ด่อน มี ฮไวล ไอ เบิซท อีนทุ ฟเลม)
I’ve had enough of the world and it’s people’s mindless games.
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ เดอะ เวิลด แอ็นด อิทซ พี๊เพิ่ล มายเลส เกม)
So pardon me while I burn and rise above the flame.
(โซ พ๊าร์ด่อน มี ฮไวล ไอ เบิน แอ็นด ไรส อะบัฝ เดอะ ฟเลม)
Pardon me, pardon me….I’ll never be the same.
(พ๊าร์ด่อน มี , พ๊าร์ด่อน มี อิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)
Not two days ago, I was having a look in a book
(น็อท ทู เด อะโก , ไอ วอส แฮฝวิ่ง อะ ลุค อิน อะ เบิค)
and I saw a picture of a guy fried up above his knees.
(แอ็นด ดาย ซอ อะ พีคเชอะ อ็อฝ อะ ไก ฟไร อัพ อะบัฝ ฮิส นี)
I said, “I can relate,” cause’ lately I’ve been thinking of combustication
(ไอ เซ็ด , ” ไอ แค็น ริเลท , ” คอส เลทลิ แอฝ บีน ติ้งกิง อ็อฝ คอมบัสติเคเชิน)
as a welcomed vacation from the burdens of the planet earth.
(แอ็ส ซา เวลคัม เฝเคฌัน ฟร็อม เดอะ เบ๊อรํเด้น อ็อฝ เดอะ พแลนเอ็ท เอิธ)
Like gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3-D…
(ไลค กเรฝอิทิ , ฮิพอคริซิ , แอ็นด เดอะ เพริล อ็อฝ บีอิง อิน 3 ดี)
and thinking so much differently.
(แอ็นด ติ้งกิง โซ มัช ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
So pardon me while I burst into flames.
(โซ พ๊าร์ด่อน มี ฮไวล ไอ เบิซท อีนทุ ฟเลม)
I’ve had enough of the world and it’s people’s mindless games.
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ เดอะ เวิลด แอ็นด อิทซ พี๊เพิ่ล มายเลส เกม)
So pardon me while I burn and rise above the flame.
(โซ พ๊าร์ด่อน มี ฮไวล ไอ เบิน แอ็นด ไรส อะบัฝ เดอะ ฟเลม)
Pardon me, pardon me….I’ll never be the same.
(พ๊าร์ด่อน มี , พ๊าร์ด่อน มี อิล เนฝเออะ บี เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pardon Me คำอ่าน Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น