เนื้อเพลง Kim คำอ่าน Eminem

Eminem
( เอมมีนเอม)
Aww Look At Daddy’s Baby Girl
(อาวว ลุค แกท แดดดิ เบบิ เกิล)
That’s Daddy Baby
(แด๊ท แดดดิ เบบิ)
Little Sleepy Head
(ลิ๊ทเทิ่ล ซลีพอิ เฮ็ด)
Yesterday I Changed Your Diaper
(เยซเทอะดิ ไอ เชนจ ยุร ไดเพอะ)
Wiped You And Powdered You
(ไวพ ยู แอ็นด เพาเดอะ ยู)
How Did You Get So Big
(เฮา ดิด ยู เก็ท โซ บิก)
Can’t Believe It Now Your Two
(แค็นท บิลีฝ อิท เนา ยุร ทู)
Baby You’re So Precious
(เบบิ ยัวร์ โซ พเรฌอัซ)
Daddy’s So Proud Of You
(แดดดิ โซ พเราด อ็อฝ ยู)
Sit Down B*tch
(ซิท เดาน บี *tch)
If You Move Again I’ll Beat The Sh*t Out Of You
(อิฟ ยู มูฝ อะเกน อิล บีท เดอะ ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ ยู)

Eminem Eminem As Kim
(เอมมีนเอม เอมมีนเอม แอ็ส คิม)
Okay
(โอเค)
Don’t Make Me Wake This Baby
(ด้อนท์ เมค มี เวค ดีซ เบบิ)
She Don’t Need To See What I’m About To Do
(ชี ด้อนท์ นีด ทู ซี ฮว็อท แอม อะเบาท ทู ดู)
Quit Crying B*tch Why Do You Always Make Me Shout At You
(ควิท คไรอิง บี *tch ฮไว ดู ยู ออลเว เมค มี เฌาท แอ็ท ยู)
How Could You
(เฮา เคิด ยู)
Just Leave Me And Love Him Out The Blue
(จัซท ลีฝ มี แอ็นด ลัฝ ฮิม เอ้า เดอะ บลู)
Oh What’s A Matter Kim
(โอ ฮว็อท ซา แมทเทอะ คิม)
Am I Too Loud For You
(แอ็ม ไอ ทู เลาด ฟอ ยู)
Too Bad B*tch Your Gonna Finally Hear Me Out This Time
(ทู แบ็ด บี *tch ยุร กอนนะ ไฟแน็ลลิ เฮีย มี เอ้า ดีซ ไทม)
At First I’m Like All Right
(แอ็ท เฟิซท แอม ไลค ออล ไรท)
You Wanna Throw Me Out That’s Fine
(ยู วอนนา ธโร มี เอ้า แด๊ท ไฟน)
But Not For Him To Take My Place Are You Out You’re Mind
(บัท น็อท ฟอ ฮิม ทู เทค มาย พเลซ อาร์ ยู เอ้า ยัวร์ ไมนด)
This Couch This Tv This Whole House Is Mine
(ดีซ เคาช ดีซ ทีวี ดีซ โฮล เฮาซ อีส ไมน)
How Could You Let Him Sleep In Our Bed
(เฮา เคิด ยู เล็ท ฮิม ซลีพ อิน เอ๊า เบ็ด)
Look At Kim
(ลุค แกท คิม)
Look At Your Husband Now
(ลุค แกท ยุร ฮัสแบ็นด เนา)
No
(โน)
I Said Look At Him
(ไอ เซ็ด ลุค แกท ฮิม)
He Ain’t So Hot Now Is He
(ฮี เอน โซ ฮ็อท เนา อีส ฮี)
Little Punk
(ลิ๊ทเทิ่ล พรัค)
Why Are You Doing This
(ฮไว อาร์ ยู ดูอิง ดีซ)
Shut The F*ck Up
(ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
You’re Drunk You’re Never Going To Get Away At This
(ยัวร์ ดรังค ยัวร์ เนฝเออะ โกอิ้ง ทู เก็ท อะเว แอ็ท ดีซ)
You Think I Give A F*ck
(ยู ธิงค ไอ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Come On We’re Going For A Ride B*tch
(คัมมอน เวีย โกอิ้ง ฟอ รา ไรด บี *tch)
No
(โน)
Sit Up Front
(ซิท อัพ ฟรันท)
Well I Can’t Just Leave Haley Alone What If She Wakes Up
(เว็ล ไอ แค็นท จัซท ลีฝ เฮลี่ อะโลน ฮว็อท อิฟ ชี เวค อัพ)
We’ll Be Right Back
(เว็ล บี ไรท แบ็ค)
Well I Will You’ll Be In The Trunk
(เว็ล ไอ วิล โยว บี อิน เดอะ ทรังค)

1 So Long B*tch You Did Me So Wrong
(1 โซ ล็อง บี *tch ยู ดิด มี โซ ร็อง)
I Don’t Wanna Go On
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ออน)
Living In This World Without You
(ลีฝอิง อิน ดีซ เวิลด วิเฑาท ยู)

Repeat 1
(ริพีท 1)

You Really F*cked Me Kim
(ยู ริแอ็ลลิ เอฟ *cked มี คิม)
You Really Did A Number On Me
(ยู ริแอ็ลลิ ดิด อะ นัมเบอะ ออน มี)
Never Knew Me Cheating On You Would Come Back To Haunt Me
(เนฝเออะ นยู มี ชีดิง ออน ยู เวิด คัม แบ็ค ทู ฮอนท มี)
But We Was Kids Then Kim I Was Only 18
(บัท วี วอส คิด เด็น คิม ไอ วอส โอ๊นลี่ 18)
That Was Years Ago
(แดท วอส เยีย อะโก)
I Thought We Wiped The Slate Clean
(ไอ ธอท วี ไวพ เดอะ ซเลท คลีน)
That’s F*cked Up
(แด๊ท เอฟ *cked อัพ)
I Love You
(ไอ ลัฝ ยู)
Oh God My Brain Is Racing
(โอ ก็อด มาย บเรน อีส เรสซิ่ง)
I Love You
(ไอ ลัฝ ยู)
What Are You Doing
(ฮว็อท อาร์ ยู ดูอิง)
Change The Station I Hate This Song
(เชนจ เดอะ ซเทฌัน นาย เฮท ดีซ ซ็อง)
Does This Look Like A Big Joke
(โด ดีซ ลุค ไลค เก บิก โจค)
No
(โน)
There’s A Four Year Old Boy Lyin’ Dead With A Slit Throat
(แดร์ ซา โฟ เยีย โอลด บอย ลายอิน เด็ด วิฑ อะ ซลิท ธโรท)
In Your Living Room Ha Ha
(อิน ยุร ลีฝอิง รุม ฮา ฮา)
What You Think I’m Kiddin’ You
(ฮว็อท ยู ธิงค แอม คิดดิน ยู)
You Loved Him Didn’t You
(ยู ลัฝ ฮิม ดิ๊นอิน ยู)
No
(โน)
Bullsh*t You B*tch Don’t F*cking Lie To Me
(Bullsh*ที ยู บี *tch ด้อนท์ เอฟ *ckings ไล ทู มี)
What The F*ck’s This Guy’s Problem On The Side Of Me
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *cks ดีซ ไก พรอบเล็ม ออน เดอะ ไซด อ็อฝ มี)
F*ck You Asshole Yeah Bite Me
(เอฟ *ck ยู แอสโฮล เย่ ไบท มี)
Kim Kim
(คิม คิม)
Why Don’t You Like Me
(ฮไว ด้อนท์ ยู ไลค มี)
You Think I’m Ugly Don’t You
(ยู ธิงค แอม อักลิ ด้อนท์ ยู)
It’s Not That
(อิทซ น็อท แดท)
No You Think I’m Ugly
(โน ยู ธิงค แอม อักลิ)
Baby
(เบบิ)
Get The F*ck Away From Me Don’t Touch Me
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck อะเว ฟร็อม มี ด้อนท์ ทั๊ช มี)
I Hate You I Hate You
(ไอ เฮท ยู ไอ เฮท ยู)
I Swear To God I Hate You
(ไอ ซแว ทู ก็อด ดาย เฮท ยู)
Oh My God I Love You
(โอ มาย ก็อด ดาย ลัฝ ยู)
How The F*ck Could You Do This To Me
(เฮา เดอะ เอฟ *ck เคิด ยู ดู ดีซ ทู มี)
Sorry
(ซอริ)
How The F*ck Could You Do This To Me
(เฮา เดอะ เอฟ *ck เคิด ยู ดู ดีซ ทู มี)

Repeat 1 2x
(ริพีท 1 2x)

Come On Get Out
(คัมมอน เก็ท เอ้า)
I Can’t I’m Scared
(ไอ แค็นท แอม ซคา)
I Said Get Out B*tch
(ไอ เซ็ด เก็ท เอ้า บี *tch)
Let Go Of My Hair Please Don’t Do This Baby
(เล็ท โก อ็อฝ มาย แฮ พลีส ด้อนท์ ดู ดีซ เบบิ)
Please I Love You Look We Can Just Take Haley And Leave
(พลีส ไอ ลัฝ ยู ลุค วี แค็น จัซท เทค เฮลี่ แอ็นด ลีฝ)
F*ck You You Did This To Us
(เอฟ *ck ยู ยู ดิด ดีซ ทู อัซ)
You Did It It’s Your Fault
(ยู ดิด ดิท อิทซ ยุร ฟอลท)
Oh My God I’m Crackin’ Up
(โอ มาย ก็อด แอม แครกคิน อัพ)
Get A Grip Marshall
(เก็ท ดา กริพ มาร์แชลล์)
Hey Remember The Time We Went To Brian’s Party
(เฮ ริเมมเบอะ เดอะ ไทม วี เว็นท ทู ไบรเอน พาทิ)
And You Were Like So Drunk That You Threw Up All Over Archie
(แอ็นด ยู เวอ ไลค โซ ดรังค แดท ยู ธรู อัพ ออล โอเฝอะ อาคฉี่)
That Was Funny Wasn’t It
(แดท วอส ฟันนิ วอสซึ้น ดิธ)
Yes
(เย็ซ)
That Was Funny Wasn’t It
(แดท วอส ฟันนิ วอสซึ้น ดิธ)
Yes
(เย็ซ)
See It All Makes Sense Doesn’t It
(ซี อิท ดอร์ เมค เซ็นซ ดัสอินท ดิธ)
You And Your Husband Have A Fight
(ยู แอ็นด ยุร ฮัสแบ็นด แฮ็ฝ อะ ไฟท)
One Of You Tries To Grab A Knife
(วัน อ็อฝ ยู ทรายส์ ทู กแร็บ อะ ไนฟ)
And During The Struggle He Accidentally Gets His Adam’s Apple Sliced
(แอ็นด ดยูริง เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ฮี แอคซิเดนแท็ลลิ เก็ท ฮิส แอดแอ็ม แอพ ซไลซ)
No
(โน)
And While This Is Goin’ On
(แอ็นด ฮไวล ดีซ ซิส โกอิน ออน)
His Son Just Woke Up And He Just Walks In
(ฮิส ซัน จัซท โวค อัพ แอ็นด ฮี จัซท วอค ซิน)
She Panics And He Gets His Throat Cut
(ชี แพนอิค แซน ฮี เก็ท ฮิส ธโรท คัท)
Oh My God
(โอ มาย ก็อด)
So Now They Both Dead And You Slash Your Own Throat
(โซ เนา เฑ โบธ เด็ด แอ็นด ยู ซแล็ฌ ยุร โอน ธโรท)
So Now It’s Double Homicide And Suicide With No Note
(โซ เนา อิทซ ดั๊บเบิ้ล ฮอมอิไซด แอ็นด ซยูอิไซด วิฑ โน โนท)
I Should Have Known Better When You Started To Act Weird
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน เบทเทอะ ฮเว็น ยู ซทาท ทู แอ็คท เวียด)
We Could’ve Hey Where You Going Get Back Here
(วี คูดดิฝ เฮ ฮแว ยู โกอิ้ง เก็ท แบ็ค เฮียร)
You Can’t Run From Me Kim
(ยู แค็นท รัน ฟร็อม มี คิม)
It’s Just Us Nobody Else
(อิทซ จัซท อัซ โนบอดี้ เอ็ลซ)
You’re Only Making This Harder On Yourself
(ยัวร์ โอ๊นลี่ เมคอิง ดีซ อาณ์เดอ ออน ยุรเซลฟ)
Ha Ha Got’cha
(ฮา ฮา ก๊อดชา)
Ahh
(อา)
Ha Go Ahead Yell
(ฮา โก อะเฮด เย็ล)
Here I’ll Scream With You
(เฮียร อิล ซครีม วิฑ ยู)
Ah Somebody Help
(อา ซัมบอดี้ เฮ็ลพ)
Don’t You Get It B*tch No One Can Hear You
(ด้อนท์ ยู เก็ท ดิธ บี *tch โน วัน แค็น เฮีย ยู)
Now Shut The F*ck Up And Get What’s Comin To You
(เนา ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ แอ็นด เก็ท ฮว็อท คัมอิน ทู ยู)
You Were Supposed To Love Me
(ยู เวอ ซัพโพส ทู ลัฝ มี)
Kim Choking
(คิม โชคิง)
Now Bleed B*tch Bleed
(เนา บลีด บี *tch บลีด)
Bleed B*tch Bleed Bleed
(บลีด บี *tch บลีด บลีด)

Repeat 1 2x
(ริพีท 1 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kim คำอ่าน Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น