เนื้อเพลง Amazing คำอ่าน Westlife

Shane:
( เชน :)
It’s like a storm against the window
(อิทซ ไลค เก ซทอม อะเกนซท เดอะ วีนโด)
Follow me around just like a shadow
(ฟอลโล มี อะเรานด จัซท ไลค เก แฌดโอ)
I’ll swim a never ending ocean
(อิล ซวิม มา เนฝเออะ เอนดิง โอแฌ็น)
Until you bring back your devotion
(อันทีล ยู บริง แบ็ค ยุร ดิโฝฌัน)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
It’s like I live a thousand lifetimes
(อิทซ ไลค ไก ไลฝ อะ เธาแส็น ไลฟ์ไทม์)
Still looking for the one that feels right.
(ซทิล ลุคอิง ฟอ ดิ วัน แดท ฟีล ไรท)
See, moving on just isn’t working,
(ซี , มูฝอิง ออน จัซท อีสซึ่น เวิคกิง ,)
You lit the fire that I’m burning.
(ยู ลิท เดอะ ไฟร แดท แอม เบรินนิง)

All:
(ออล :)
And all I can do is protect it
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส พโระเทคท ดิธ)
Alive for the sake of my pride
(อะไลฝ ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ มาย พไรด)
While all the others had me thinking
(ฮไวล ออล ดิ อัฑเออะ แฮ็ด มี ติ้งกิง)
We could be more than just amazing.
(วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท อะเมสอิง)

Shane:
(เชน :)
I guess I’m holding on to my faith
(ไอ เก็ซ แอม โฮลดิง ออน ทู มาย เฟธ)
A solid hope I’m heading your way
(อะ ซอลอิด โฮพ แอม เฮดอิง ยุร เว)
And crawling over is so tempting
(แอ็นด คอลลิง โอเฝอะ อีส โซ เทมทิง)
We could be more than just amazing
(วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท อะเมสอิง)

All:
(ออล :)
And all I can do is protect it
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส พโระเทคท ดิธ)
Alive for the sake of my pride
(อะไลฝ ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ มาย พไรด)
While all the others had me thinking
(ฮไวล ออล ดิ อัฑเออะ แฮ็ด มี ติ้งกิง)
We could be more than just amazing
(วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท อะเมสอิง)

Kian:
(คีเอน :)
I couldn’t see it
(ไอ คูดซึ่น ซี อิท)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
I must have believed a lie
(ไอ มัซท แฮ็ฝ บิลีฝ อะ ไล)
If I admit it would you let me make it right?
(อิฟ ฟาย แอ็ดมีท ดิธ เวิด ยู เล็ท มี เมค อิท ไรท)

Nicky:
(นิคกี้ :)
Is it all gone?
(อีส ซิท ออล กอน)

Shane:
(เชน :)
[Oh no]
([ โอ โน ])
We could be more than just,
(วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท ,)
we could be more than just amazing.
(วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท อะเมสอิง)

All:
(ออล :)
And all I can do is protect it
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส พโระเทคท ดิธ)
Alive for the sake of my pride
(อะไลฝ ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ มาย พไรด)
And all the others had me thinking
(แอ็นด ออล ดิ อัฑเออะ แฮ็ด มี ติ้งกิง)
We could be more than just amazing
(วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท อะเมสอิง)

All:
(ออล :)
And all I can do is protect it
(แอ็นด ออล ไอ แค็น ดู อีส พโระเทคท ดิธ)
Alive for the sake of my pride
(อะไลฝ ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ มาย พไรด)
While all the others had me thinking
(ฮไวล ออล ดิ อัฑเออะ แฮ็ด มี ติ้งกิง)
straight to the point of what I’m feeling
(ซทเรท ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ ฮว็อท แอม ฟีลอิง)
oh we could be more than just amazing
(โอ วี เคิด บี โม แฑ็น จัซท อะเมสอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amazing คำอ่าน Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น